fbpx

PROGRAMUL ELECTORAL al candidatului PLDM la funcția de Președinte al Republicii Moldova, TUDOR DELIU

Respectarea prevederilor constituționale și legale conform atribuțiilor și Jurământului Constituțional, după cum urmează:

I. Puterea aparține poporului

 • Apărarea democrației, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 • Garantarea suveranității, independenței naționale, unității și integrității teritoriale a țării.
 • Respectarea drepturilor minorităților naționale.
 • Consultarea cetățenilor prin referendum în cele mai importante probleme ale societății.
 • Revenirea la administrarea politică a statului prin susținerea pluralismului politic și bazată pe norma constituțională.

II. Stat de drept prin respectarea principiului separării puterii de stat

 • Respectarea cu strictețe a principiului separării puterii de stat în puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorescă și conlucrarea cu acestea.
 • Adresarea mesajelor către Parlament și NAȚIUNE cu privire la principalele probleme din societate de ordin politic, economic, social și unitate națională.
 • Exercitarea eficientă și plenară a dreptului de inițiativă legislativă în vederea promovării intereselor cetățenilor.

III. Justiție funcțională și transparentă

 • Susținerea unei reforme autentice în justiție pentru consolidarea statului de drept.
 • Promovarea în cadrul autorității judecătorești pe principiul de profesionalism, integritate și vegherea cu strictețe a acestora.

IV. Politica externă

 • Purtarea tratativelor, negocierea și încheierea tratatelor internaționale în numele Republicii Moldova, prin promovarea politicii externe în interesul statului.
 • Asigurarea executării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin dialogul permanent cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene.
 • Numirea ambasadorilor pe principiul profesionalismului în promovarea intereselor Republicii Moldova în statele de acreditare.

V. Apărare, securitate și reintegrare

 • Asigurarea securității naționale și a ordinii publice în limitele și condițiile legii.
 • Implicarea plenară în retragerea completă și necondiționată a armatei Federației Ruse de pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, drept precondiție pentru reintegrarea republicii.

VI. Administrație pentru cetățeni

 • Promovarea unei reforme complexe și profunde de modernizare a administrației publice centrale.
 • Susținerea reformelor în administrația publică locală în vederea consolidării autonomiei și descentralizării.