fbpx

Un proiect de bună guvernare va fi implementat la Leova

Alexandru Bujorean, primarul or. Leova, a semnat un Acord de parteneriat cu Alianța INFONET și Asociația Cetățenilor cu Inițiativă pentru implementarea proiectului „Împreună cu cetățenii pentru bună guvernare”.

Proiectul se va desfășura pe parcursul a 15 luni și va contribui la sporirea culturii politice a cetățenilor din mediul rural, precum și la promovarea bunei guvernări în APL.

Primăria or. Leova, în partenriat cu proiectul, își propune o serie de activități privind dezvoltarea capacităților APL și ale grupurilor de cetățeni în domeniul transparenței administrative, anticorupției și integrității. În acerst sens, urmează să fie create Coaliții Locale pentru participarea activă a cetățenilor la procesele decizionale și la viața socială a comunității, să desfășoare activități de sensibilizare a opiniei publice privind efectele corupției și importanța bunei guvernări.

De asemenea, va fi evaluată calitatea guvernării la etapele de lansare și finalizare a proiectului, vor fi instruiți reprezentații APL și ai Coaliției Locale în domeniul transparenței, bugetării participative, politicilor anti-corupție și integrității, achizițiilor publice. Pe durata proiectului, va fi elaborat Planul de acțiuni privind îmbunătățirea transparenței administrative și a accesului la informații și pachetul de documente anticorupție (Regulament al consiliului local și primăriei, completarea fișelor de post ale funcționarilor publici cu includerea clauzei privind conflictul de interese) ș.a.

Sursa: leova.org