fbpx

Comunicat de presă

În legătură cu tentativele Partidului Democrat de a institui o dualitate confuză în activitatea instituțiilor centrale ale statului, provocând pericole iminente și reale pentru ordinea constituțională, în scopul apărării statului de drept, menţinerii și restabilirii stării de legalitate, Partidul Liberal Democrat din Moldova cere Președintelui Republicii Moldova să solicite Parlamentului declararea stării de urgență pe întreg teritoriul țării în conformitate cu art. 66 lit. m) din Constituție.

Scopul acestei acțiuni constă în realizarea urgentă a unui ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice întru evitarea escaladării conflictului politic și constituțional cu instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară, inclusiv asupra fluxurilor de mijloace financiare.