fbpx

Tudor Deliu: ”ALEGERI LOCALE –  RĂZBOI SAU CATASTROFĂ

”În mijloacele de informare în masă, cât și în discursurile unor politicieni, problema alegerilor locale apare în prim plan. E și firesc, deoarece în curând expiră mandatul de patru ani al aleșilor locali prevăzut de legislație. Ciudat este modalitatea cum este tratat acest subiect. Se creează impresia că fiecare încearcă să se dea cu părerea reieșind din interesele de partid sau de grup. Am să încerc să mă expun asupra acestui subiect doar prin prisma prevederilor legale și, respectiv, să nu vin cu concluzii pripite, așa cum o fac unii.

În conformitate cu art. 119 din Codul electoral, primarii oraşelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) de sector şi săteşti (comunale) se aleg prin vot universal egal direct secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.

Când, totuși, expiră termenul de patru ani?

Alegerile locale generale au avut loc la data de 14 iunie 2015. La această dată au fost aleși consilierii de ambele niveluri, dar pentru alegerea primarilor, în unele circumscripții, a fost organizat, la data de 28 iunie, al doilea tur de scrutin. S-ar părea că termenul de patru ani expiră odată cu alegerea tuturor autorităților. Însă există alte prevederi legale, mă refer la art. 15 din Legea nr. 436 privind administrația publică locală care prevede că: „Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit până la data constituirii legale a consiliului nou-ales”. Aceeași situație este și în cazul primarului. Articolul 28 din Legea 436 stipulează că: “Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului până la data validării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor când mandatul încetează înainte de termen”.

Procedura de validare a mandatelor de consilier și primar este atribuită instanțelor de judecată. Astfel, conform art.135 din Codul electoral “Instanţele de judecată, în termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie, confirmă sau infirmă printr-o hotărâre legalitatea alegerilor din fiecare circumscripţie electorală şi o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie respective, care publică rezultatele definitive. Concomitent cu confirmarea legalităţii alegerilor, instanţele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, fapt ce se indică în hotărâre”.

Constituirea consiliului este o procedură aparte care este stipulată în art.13 din Legea privind administrația publica locală și anume: “Consiliul local se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi se convoacă în primă şedinţă prin hotărâre a consiliului electoral de circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local”.

Și dacă consiliul local își exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit atunci în calcul ar trebui luate și cele 10 zile atribuite instanțelor de judecată pentru validarea mandatelor, plus 20 de zile calendaristice stabilite pentru întrunirea în ședințele de constituire. Calculul matematic ne poate deplasa până la data de 14 iulie. Cert este faptul că acest termen suplimentar de 30 de zile atribuit prin lege pentru constituirea consiliului, nu a coincis exact pentru toate autoritățile, unele au fost constituite  mai devreme.

Sunt sigur că pentru stabilirea datei alegerilor locale se vor invoca și aceste argumente. Dar… Cine va stabili data alegerilor locale?

Art. 122 din Codul electoral stabilește că: “ Data alegerilor locale generale sau anticipate se stabileşte prin hotărârea Parlamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de alegeri”.

În situația când Parlamentul nu este funcțional, mă refer la lipsa organelor de conducere a Parlamentului și a comisiilor permanente, acest lucru este imposibil de realizat.

Prelungirea mandatului consiliului local și a primarului se face prin lege organică și doar în caz de război sau catastrofă. Cine va adopta această lege organică și dacă există circumstanțe pentru a fi adoptată?

Cred că circumstanțe nu există cert, însă, este faptul că Republica Moldova se află într-o catastrofă, iar autoritățile statului  de mult le-au declarat război cetățenilor, inclusiv și prin tergiversarea stabilirii alegerilor locale.

Război sau catastrofă, dar alegerile locale trebuie să aibă loc. Și nu la anul, cum gândește Dodon, ci în conformitate cu prevederile legale”.