fbpx

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, Partidul Liberal Democrat din Moldova este în drept să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de promovare a valorilor democratice şi pluralismului politic, de formare a opiniei publice, de participare, prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri şi la constituirea autorităţilor publice, de stimulare a participării cetăţenilor la alegeri şi prin reprezentanţii săi, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, la desfăşurarea altor activităţi în conformitate cu legea.

În contextul dat, Partidul Liberal Democrat din Moldova prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.
În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Partidul Liberal Democrat din Moldova, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 88.

Textul integral al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal poate fi accesat pe adresa: http://lex.justice.md/md/340495/