fbpx

Cotizații

Cotizația lunară de membru al Partidului se stabilește în mărime de cel puțin 5 lei și cel mult 50 de lei, în funcție de venitul membrului de partid.

Cotizaţiile de membru se plătesc în monedă naţională, personal de către membrul de partid cu periodicitate lunară, semestrială sau anuală, prin virament în contul bancar al partidului sau în numerar în organizaţiile primare, teritoriale sau la organizația națională unde se află la evidenţă pe parcursul anului.

Membrii de partid au dreptul să efectueze plata cotizaţiilor atît în avans cît şi pentru perioadele anterioare însă nu mai rar decît o dată pe an. Persoanele responsabile de încasarea cotizaţiilor de membru şi ţinerea Registrelor cotizaţiilor de membru sunt desemnate prin hotărîrea Biroului Permanent Central.

Regulamentele interne privind stabilirea cuantumului cotizațiilor, procedura de colectare, evidența cotizațiilor și donaţiilor, precum și redistribuirea acestora, se stabileşte, în condiţiile legii şi ale prezentului Statut, prin decizia Consiliului Politic Naţional.

Suma totală a cotizaţiilor acumulate pe parcursul anului 2019 de către PLDM constituie 15204 lei.

 

 

Date bancare cont curent

Denumire: Partidul Liberal Democrat din Moldova
Adresa juridica: MD-2012, Chisinau, str. București, 90, of. 19
Cod fiscal: 1010620001430
Cont IBAN: MD66ML000000022517323351
BC”Moldindconbank”S.A. suc.”Telecomtrans” Chișinau, Codul bancii: MOLDMD2X332

 

Susținerea DVS este crucială pentru activitatea partidului!

În cazul în care aveți întrebări și sugestii referitoare la procesul de fundraising, puteți să ne scrieți la info@pldm.md.

De asemenea, puteți contacta direct trezorierul și secretarul general PLDM: Alexandru Fetescu