fbpx

Motelică Ion

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Motelică Ion
Data naşterii: 01.07.1980
Localitatea de baștină: Orașul Hîncești
Localitatea de reședință: Orașul Hîncești
Organizația Teritorială: Hîncești
E-mail: motelikaion@gmail.com
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
2010-prezent Diriginde de șantier SRL “Conicoprogup”
2006-2010 Administrator SRL “Alexionprogrup”
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
2010-2014 EGD ASEM
1995-2000 CCIA Colegiul de Constructie
   Limba(i) maternă(e): Limba română
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Limba rusă
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, excel
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :