fbpx

Stînca Nadejda

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Stînca Nadejda
Data naşterii: 30 martie 1971
Localitatea de baștină: satul Cîrpești, raionul Cantemir
Localitatea de reședință: mun. Chisinău
Organizația Teritorială: OT Căușeni a PLDM
E-mail: nadiastynca@gmail.com
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
2008-2012 Specialist in relații cu publicul in cadrul Aparatului președintelui raionului Căușeni Consiliul Raional Căușeni
2012 – 2014 Specialist superior Serviciul de resurse si asigurare a durabilității investițiilor din Aparatul președintelui raionului Căușeni Consiliul Raional Căușeni
2014-2015 Sef adjunct, Direcția Învățământ, Căușeni Consiliul Raional Căușeni
2016-2018 Șef direcție, Direcția resurse umane, comunicare și relații cu publicul Inspectoratul Școlar Național al Republicii Moldova
2018 Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
1988-1992 Pedagogie/Pedagogia și metodica instruirii primare Universitatea de Stat din Tiraspol

 

1994-1997 Administrație-secretariat/Secretar superior Universitatea din Petroșani, România
2012-2015 Administrare publică/Științe politice Academia de Administrare Publică
   Limba(i) maternă(e): Limba română
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Limba rusă
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Power Point
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :