fbpx

Programul Politic

AL PARTIDULUI LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Adoptat la Congresul VIII extraordinar al PLDM din 09 septembrie 2018

Cuprins:

Preambul

 1. Valorile, principiile şi obiectivele PLDM
 2. 5 provocări majore
 3. Nevoia unei economii puternice
 4. Capturarea statutului de drept
 5. Sărăcia și depopularea
 6. Decuplarea de modernitate
 7. Provocări de securitate

Încheiere

Preambul

Republica Moldova se confruntă cu cea mai grea perioadă din istoria sa. Instituţiile statului nu funcţionează, organele elective de toate nivelele au fost supuse și reconfigurate. Întregul mecanism al puterii politice și administrative este controlat de un grup restrâns de persoane. Republica Moldova s-a transformat într-o țintă a grupărilor mafiote, iar sistemul bancar este folosit în mod deschis pentru spălări de bani. Riscul de a pierde susţinerea partenerilor europeni și americani este cât se poate de real.

Într-o lume profund afectată de criză economică şi pe fundalul unei situaţii interne marcate de instabilitate politică, cetăţenii simt mai mult ca oricând necesitatea unor reforme fundamentale care ar fi capabile să asigure cetăţenilor un nivel de viaţă decent. Partidul Liberal Democrat din Moldova își revendică din nou poziţia de lider în promovarea şi implementarea transformărilor necesare pentru asigurarea prosperării ţării şi a cetăţenilor săi.

Asumarea acestui rol este fundamentat pe rezultatele și experiențele trecute ale guvernelor PLDM. Nu am rămas niciodată la nivelul promisiunilor, ci am ştiut de fiecare dată să căutăm cele mai eficiente căi pentru obţinerea rezultatelor scontate. Alegerile parlamentare din 2009, 2010,2014 şi cele locale din 2011 și 2015 au oferit Partidului Liberal Democrat mandatul pentru participarea la guvernarea ţării la nivel central şi local. Chiar şi în circumstanţe foarte complicate, PLDM a pus bazele principalelor transformări care au urmărit bunăstarea cetăţenilor.

De la fondare şi până în prezent, dar mai ales trecând prin experienţa a 6 ani de guvernare, și a atacurilor fără precedent asupra sa din partea foștilor parteneri politici, PLDM a confirmat că dispune de oameni pregătiţi pentru a acţiona responsabil la nivel local, naţional şi internaţional pentru apărarea intereselor cetăţenilor ţării. PLDM trebuie să rămână în continuare partidul unei noi generaţii de politicieni, buni specialişti în toate domeniile vieţii social-economice, cu o viziuni clare privind dezvoltarea ţării, care depășește limita administrării curente sau a unui mandat.

Prezentul Program Politic este expresia viziunii PLDM asupra viitorului Republicii Moldova. Scopul de bază al acestui Program este modernizarea Republicii Moldova și depășirea decalajului civilizațional în raport cu occidentul și lumea liberă.

În cei 6 ani de guvernarea PLDM a reușit semnarea acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, redirecționarea comerțului și afacerilor spre spațiul european. Scopul nostru imediat este obținerea statutului de țară candidat la aderare la Uniune Europeană, și modernizarea țării prin implementarea întregului set de reforme necesare acestui proces. Viziunile politice expuse aici reprezintă cheia realizării acestui deziderat, care va asigura bunăstarea în Republica Moldova şi va permite consolidarea unei societăţi democratice durabile.

Valorile, principiile şi obiectivele PLDM

Valorile conservatoare de care se ghidează PLDM reprezintă un set complex de atitudini pe care membrii partidului le cred definitorii în activitatea politică, administrativă şi comportamentul individual cotidian. Valorile se referă la familie, proprietatea privată, tradiție, creștinism, democrație, libertate, egalitate, responsabilitate, solidaritate şi subsidiaritate, care îşi găsesc expresia şi în principii, cum ar fi: supremaţia legii, caracterul democratic al guvernării, performanţa clasei politice, economia de piaţă liberă, comunicarea permanentă cu cetăţenii, protecţia mediului, deschiderea faţă de circuitele internaţionale, respectul pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate.

 

Libertatea este valoarea supremă în orice societate democratică şi convingerea PLDM este că aceasta constituie dreptul natural inalienabil al oricărui individ şi piatra de temelie a prosperităţii şi progresului. Cetăţenii Moldovei sunt născuţi liberi şi nici o guvernare nu poate fi considerată legitimă dacă încearcă să limiteze sau să submineze libertatea indivizilor.

Supremaţia legii – legea supremă a ţării este Constituţia. Actele normative emise de administraţia publică reies din prevederile constituţionale şi legislaţia existentă. Toate acţiunile întreprinse de orice cetăţean, instituţie sau persoană juridică sunt realizate în cadrul şi în limita câmpului legal existent.

Democrația  reprezintă opţiunea fundamentală pentru asigurarea unei administrări moderne. Regimul democratic dispune de un şir de caracteristici cum sunt: sistemul pluripartit, libertatea organizaţiilor neguvernamentale, vot liber şi universal, separarea puterilor în stat, sistem parlamentar dezvoltat.

Egalitatea reprezintă valoarea universală care pune în evidenţă atât oportunităţile pe care le au cetăţenii, cât şi exercitarea libertăţii într-un mod similar, indiferent de condiţiile individuale ce ţin de rasă, sex, etnie sau religie.

Responsabilitatea rezidă în conştientizarea limitelor pe care trebuie să le aibă libertatea, astfel încât aceasta să nu degenereze în subminarea valorilor colective pe care se bazează societatea. Responsabilitatea este în primul rând una individuală şi PLDM consideră că este necesară promovarea viziunii în cauză atât în cazul întregii clase politice, cât şi în realizarea actului de guvernare.

Solidaritatea constituie esenţa naturii sociale a individului şi asigurarea condiţiei umane. În societăţile, unde cetăţenii îşi realizează aspiraţiile individuale şi profesionale la interfaţa între responsabilitate, individualism şi solidaritate, se ajunge la formula socială care contribuie la modernizarea continuă a domeniului politic şi social. Capitalul uman, sub formă de cultură civică, nu doar individuală, contribuie la maximizarea bunăstării generale.

Subsidiaritatea reprezintă baza pentru asigurarea autoguvernării la toate nivelurile. Ori de câte ori este posibil, cetăţenii trebuie lăsaţi să se autoguverneze. În materie de guvernare, individul are prioritate în faţa comunităţii locale, iar comunitatea locală – în faţa statului. Statul trebuie să ofere comunităţilor posibilitatea şi mecanismul de a lua decizii, iar comunităţile mai mari către cele mai mici, pentru ca acestea să îşi decidă viitorul pe baza resurselor şi nevoilor locale.

PLDM se ghidează în activitatea sa politică de principiile care reprezintă fundamentul regimurilor politice occidentale şi cadrul adecvat al perpetuării civilizaţiei.

Performanţa clasei politice stabileşte volumul de bine, de dreptate, de bunăstare, de fericire, de adevăr aduse oamenilor de un sistem politic concret.

Economia de piaţă încurajează şi sprijină iniţiativa privată, precum şi dreptul la proprietate. Economia de piaţă aşează libertatea la baza edificiului economic şi social, consumatorul având dreptul la suveranitate economică.

Raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de stabilire a priorităţilor economice şi a metodelor de organizare şi producere, iar preţul este cel mai important instrument de reglare a accesului la bunurile economice.

Comunicarea și transparență cu cetăţenii, instituţii ale statului şi societatea civilă în activităţile şi acţiunile întreprinse de către PLDM în procesul de guvernare a ţării.

Protecţia mediului – acţiunile realizate de PLDM sunt legate de principiile guvernării durabile enunţate în cadrul Declaraţiei de la Primul Summit al Pământului de la Rio de Janeiro din 1992, care prevăd respectarea 27 de principii şi care reprezintă baza dezvoltării durabile.

Deschiderea faţă de circuitele internaţionale care oferă noi posibilităţi, experienţe şi şanse de dezvoltare pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Respectul pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate.

În problema identităţii lingvistice şi etnice a cetăţenilor Republicii Moldova, convingerea fermă a PLDM este că autoidentificarea etnică, lingvistică, religioasă sau de altă natură a persoanei reprezintă alegerea individuală şi imixtiunea statului în acest proces este ilegală prin definiţie. În acelaşi timp, statul va garanta limbii române statutul de limbă oficială. Cunoașterea ei este obligatorie pentru toți cetățenii. Statul nu va accepta creșterea artificială a unei minorități, utilizând o altă limbă ca mijloc de presiune.

Statul nu va a discrimina indivizii care manifestă o loialitate suplimentară faţă de statele vecine, în mod particular, pornind de la specificul relațiilor istorice. PLDM acceptă dezideratul unirii Republicii Moldova cu România, ca pe o expresie firească a idealului membrilor săi.

 Obiectivele PLDM

Obiectivele PLDM sunt multiple şi se referă atât la procesul permanent de consolidare a partidului, cât şi la rolul acestuia în viaţa politică a ţării.

În plan intern, PLDM îşi propune să-şi reafirme poziţia de cel mai important partid de orientare democratică și proeuropeană de pe scena politică, inclusiv prin consolidarea permanentă a structurilor sale de partid, și menținerea climatului pentru dezbateri şi competiţie a ideilor. Considerăm acest model drept cel mai sigur şi eficient de implicare politică democratică autentică, şi de utilizare a energiilor creatoare ale membrilor săi.

În contextul întregii societăţi,  PLDM va insista pe implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Obiectivul major al PLDM este obținerea statului de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană. PLDM va propune politici structurate pe principalele domenii ale vieţii politice, economice şi sociale. Participarea la viaţa politică impune o activitate constantă pentru elaborarea soluţiilor la crizele şi provocările pe care le are de înfruntat societatea moldovenească şi calitatea unui partid este determinată de capacitatea acestuia de a formula soluţii în beneficiul cetăţenilor într-un mod constant, nu doar în ajunul campaniilor electorale.

5 PROVOCĂRI MAJORE

La fel ca și generațiile de până la noi, trăim printr-o perioadă de incertitudine și nevoie de schimbare. Dar mai mult ca niciodată Republica Moldova are nevoie de democrație, justiție și stat de drept. Lipsa tradiției democratice dar și a experienței politice a generat unul dintre cele mai mari eșecuri ale statului – alunecarea spre dictatură și mafiotizarea statului.

În astfel de momente, țara noastră are nevoie de mecanisme sigure de separare a puterii, dar și de responsabilizare politică pentru actul guvernării. Republica Moldova are nevoie de o putere politică reprezentativă puternică și stabilă, capabilă să ia decizii pe termen lung. Un nou guvern PLDM va da stabilitate și certitudine, dar cel mai important va relua procesul de modernizare a țării stopat odată cu uzurparea puterii de către Partidul Democrat. În acest fel, ne vom asigura că Republica Moldova nu doar răspunde provocărilor viitorului, ci că și oportunitățile pe care le creează aceste provocări.

Acest program politic oferă viziunea PLDM asupra Republicii Moldova nu doar pentru următorii cinci ani, ci pentru anii și deceniile ce vor urma. Este un program de guvernare, dar este și o declarație că intenționăm să realizăm ceea ce puține guverne au încercat: vom lua deciziile mari, uneori dificile, pe termen lung, necesare viitorului nostru și generațiilor viitoare. În acest moment, credem că Republica Moldova se confruntă cu câteva provocări majore, fiecare necesitând o conducere puternică, un efort concertat și o politică inteligentă care să se adreseze.

NEVOIA UNEI ECONOMII PUTERNICE.
Trebuie să valorificăm cât mai mult punctele forte existente, să investim în infrastructură și oameni, să urbanizăm țara, prin dezvoltarea unor piețe regionale, precum și să ne asigurăm că economia poate crește în întreaga țară. Fără o economie puternică, nu putem garanta securitatea noastră, prosperitatea noastră personală, serviciile noastre publice sau comunitățile mulțumite și durabile. Asigurarea unui nivel decent de bunăstare, o economie dezvoltată, competitivă pe plan european şi regional, ceia ce reprezintă o perspectivă firească şi indispensabilă în contextul geografic în care se află Republica Moldova.

CAPTURAREA STATULUI DE DREPT.
Trebuie să refacem funcționalitatea statului. Trebuie să obține funcționalitate legilor și a instituțiilor. Avem nevoie de sisteme legislative care să garanteze imunitatea statului în fața oricăror încercări de uzurpare a puterii. Va trebui să implementăm răspunderea politică pentru actul guvernării. Consolidarea regimului democratic, unde singura regulă de joc este concurenţa liberă şi alternanţa paşnică la putere, unde drepturile omului sunt respectate şi protejate de lege, fără nici o excepţie.

SĂRĂCIA ȘI DEPOPULAREA.
Trebuie să răspundem realității unei societăți în curs de îmbătrânire, confruntate cu un puternic fenomen imigraționist, asigurând siguranța oamenilor în vârstă și îngrijindu-i pe cei cu condiții de sănătate pe termen lung, asigurându-ne că suntem cinstiți pentru generațiile mai tinere. Sistemul de sănătate și asistență socială. Dezvoltarea durabilă a ţării prin urbanizare și a unor mecanisme durabile în mediu rural.

DECUPLAREA DE MODERNITATE.
Republica Moldova are un handicap civilizațional care se agravează an de an. Integrarea Republicii Moldova în spaţiul european trebuie să devină o alegere civilizațională. Decalajul tehnologic este uriaș, și poate fi depășit doar prin investiții serioase în educație. Fiecare copil trebuie tratat ca pe o resursă inestimabilă, iar educația lui trebuie să devină o prioritate absolută. Reorientarea sistemul educațional spre științele exacte trebuie să devină o prioritate.

PROVOCĂRI DE SECURITATE.
Problematica de securitate a statului nu trebuie privită doar sub aspectul amenințărilor de ordin militar sau               separatiste. Republica Moldova trebuie să scape de dualitate, manifestată în toate domeniile – religios,                         lingvistic, administrativ etc. Securitate energetică prin diversificarea furnizorilor.

Reunificarea ţării prin intermediul activităţilor politice, economice, culturale şi sociale, pornind de la prezumţia că cetăţenii de pe malul stâng al Nistrului sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, impuşi în mod arbitrar să se supună unei grupări ce a monopolizat puterea, cu asistenţa statelor-terţe. Reformarea Armata. O colaborare strânsă cu NATO ca fiind unicul furnizor de securitate.

Abordarea acestor provocări se va baza pe un set de acţiuni şi soluţii, structurate în cadrul a 10 domenii de politici publice, care reprezintă rezumatul viziunii politice a procesului de dezvoltare, europenizare şi modernizare a ţării. Soluţiile, acţiunile şi viziunile noastre reprezintă în acelaşi timp angajamentul PLDM faţă de cetăţeni, societate şi partenerii de dezvoltare. Dacă amânăm abordarea acestor provocări Republica Moldova riscă să devină mai slabă, mai săracă și mai instabilă.

 

NEVOIA UNEI  ECONOMII PUTERNICE.

Stabilitate macroeconomică – condiţie necesară pentru creştere şi dezvoltare

Esenţa politicilor economice promovate de PLDM derivă din năzuinţa sa de a declanşa şi asigura transformarea rapidă a economiei Republicii Moldova în una competitivă la scară europeană şi globală.

Economia moldovenească este dominată de monopoluri, competitivitate, forță de muncă calificată și piețe de desfacere. O altă particularitate a economiei moldovenești este perpetuarea structurilor de producţie perimate. În contextul situaţiei în care ţările din regiune înregistrează progrese competitive remarcabile, multe din produsele moldoveneşti au ajuns să nu mai fie competitive nici pe piaţa internă.
PLDM consideră monopolurile interne și scăderea competitivităţii, care a condus la pierderea piețelor de desfacere a avut implicaţii directe asupra fenomenului sărăciei extinse. PLDM are convingerea că liberalizarea pieței interne și sporirea competitivităţii întreprinderilor moldovenești este factorul-cheie, care va asigura un viitor economic de succes al ţării noastre, şi va readuce emigranţii moldoveni înapoi la familiile lor. Este evident că economia reală se bazează pe companii şi întreprinzători reali. Pentru PLDM, competitivitatea economiei înseamnă capacitatea companiilor şi întreprinzătorilor moldoveni de a crea produse şi servicii cu valoare adăugată înaltă, la costuri relativ mici, concomitent cu promovarea politicii de diversificare a lor, accentuând importanţa corespunderii standardelor internaţionale ale calităţii şi securităţii de consum. Consolidând o asemenea economie, Republica Moldova va fi în stare să facă faţă noilor provocări şi să fructifice oportunităţile oferite de procesele de globalizare economică şi integrare regională.

În spiritul liberii concurenţe, PLDM optează, pentru crearea condiţiilor egale şi non-intervenţia guvernului în mod centralizat şi arbitrar în sectoarele şi domeniile economiei naţionale. PLDM pledează pentru stimularea competitivităţii la nivelul întregii economii, încurajând şi ajutând toate companiile care demonstrează dorinţă şi capacitate de inovare şi progres competitiv, astfel încât avantajele reale ale producătorilor moldoveni să se poată developa în mod durabil. Pilonii acestei noi economii competitive vor fi cunoştinţele, investiţiile, tehnologiile şi spiritul antreprenorial.

În vederea consolidării competitivităţii economice, PLDM pledează pentru înlăturarea barierelor instituţionale şi sistemice ce nu permit realizarea eficientă a avantajelor comparative pe care le are Republica Moldova.

Provocarea macroeconomică majoră pentru Republica Moldova este inflaţia şi gradul de capitalizare redus al economiei. Într-un mediu puternic inflaţionist rentabilitatea proiectelor investiţionale scade esenţial, iar costurile de producţie cresc, astfel încât ţara îşi pierde treptat avantajul comparativ al unor costuri de producţie mici. PLDM consideră că obiectivele de bază ale Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu sunt: ţintirea inflaţiei şi relaxarea prudentă a politicii monetare, cu diversificarea instrumentelor financiare.

PLDM îşi va orienta eforturile spre echilibrarea politicii fiscal-bugetare, diminuarea influenţei statului în economie, orientarea strictă a cheltuielilor bugetare spre direcţiile prioritare, asigurând funcţionarea eficientă a instituţiilor bugetare, precum şi utilizarea transparentă şi eficientă a finanţelor publice.

Principalele elemente ale politici bugetar-fiscale vor fi:

 • trecerea la sistemul de repartizare a alocaţiilor bugetare bazat pe programe şi indicatori de performanţă;
 • stimularea politicilor publice care ţintesc utilizarea justificată şi eficientă a banului public;
 • consolidarea capacităţilor de planificare a resurselor financiare în contextul elaborării cadrului bugetar pe termen mediu şi asigurarea responsabilităţii instituţiilor beneficiare de alocaţii bugetare;
 • asigurarea transparenţei executării bugetului public naţional, inclusiv pe componentele acestuia şi perioade de executare;
 • eliminarea plăţilor quasi-fiscale şi reglementarea transparentă şi echilibrată a tarifelor aplicate de agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică;
  • descurajarea practicii fondurilor extra-bugetare formate din aşa-numitele venituri speciale şi mijlocirea plăţilor pentru serviciile prestate populaţiei prin bugetul de stat sau, după, caz, bugetele autorităţilor publice locale.

 

Problemele majore în sistemul fiscal sunt legate nu doar de cotele mari ale contribuţiilor asigurărilor sociale de stat şi TVA, dar şi de complexitatea administrării acestora. PLDM susţine introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor personale, a corporaţiilor şi a veniturilor din capital, introducerea şi aplicarea impozitului unic în agricultură, simplificarea mecanismului de restituire a TVA şi îmbunătăţirea sistemului de administrare fiscală.

Dezvoltarea sectorului privat – motorul creşterii economice

PLDM va susţine, prin politicile sale, promovarea spiritului de antreprenor şi îmbunătăţirea cadrului normativ-legal din domeniul economic, reducerea numărului de controale şi a procedurilor birocratice. În acest sens, PLDM îşi propune creşterea prestigiului activităţii antreprenoriale şi recunoaşterea de către societate a meritelor întreprinzătorului. PLDM pledează pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi încurajarea acestora pentru iniţierea afacerilor, simplificarea reglementărilor şi a procedurilor de administrare a business-ului, încurajarea formării parteneriatelor public-private prin crearea şi dezvoltarea cadrului legal-normativ adecvat, dezvoltarea serviciilor şi reţelei de sprijin pentru afaceri.

PLDM, prin toată activitatea sa politică, va urmări dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional favorabil dezvoltării IMM. Atenţia acordată acestui domeniu porneşte de la faptul că IMM-urile reprezintă sectorul cel mai dinamic şi profitabil, fiind singura alternativă de dezvoltare în condiţiile restructurării economiei naţionale, demonopolizării şi privatizării. În demersurile sale concrete, PLDM va promova: facilităţi fiscale pentru societăţile cu activitate de producţie; scutirea de la toate plăţile obligatorii pentru importurile de utilaje şi echipamente destinate activităţilor productive ale IMM-urilor; reexaminarea cadrului normativ-legal privind patenta de întreprinzător; acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru absorbţia şomajului; încurajarea înfiinţării fondurilor de garantare a împrumuturilor pentru IMM-uri; crearea unui sistem simplificat de impozitare a IMM-urilor.

PLDM va avea drept obiectiv şi pentru perioadele următoare eliminarea oricăror forme de implicare excesivă administrativă, urmărind scopul depolitizării sistemului de relaţii guvern – sector privat, impunerea unor standarde de transparenţă şi responsabilitate publică în activitatea organelor de control şi instituţiilor de reglementare a pieţei şi iniţierea unui dialog deschis cu reprezentanţii sectorului privat.

PLDM consideră că birocraţia şi corupţia sunt două flagele ale economiei strâns legate între ele, eradicarea lor fiind posibilă prin comprimarea esenţială şi profesionalizarea sistemului de administraţie publică. Actualul sistem nu răspunde adecvat noilor provocări cu care se confruntă Republica Moldova, nu este adaptat la funcţionarea unei economii în condiţii de piaţă şi nu este prestigios pentru tineri. Domeniile de intervenţie pe termen scurt vor fi: eradicarea corupţiei în sistemul de achiziţii publice, sistemul de subvenţionare a agriculturii şi agenţiile de reglementare ale pieţei.

Necesităţile reale ale economiei Republica Moldova ţin de forţa de muncă cu un grad de pregătire mediu şi înalt în domeniile tehnice. Însă sistemul educaţiei profesionale nu poate să răspundă în mod adecvat acestei cereri. Statul investeşte prioritar în educaţia primară şi terţiară, în timp ce educaţia secundară profesională demonstrează o degradare continuă. PLDM va acorda maximă atenţie anume sistemului de educaţie profesională, precum şi specialităţilor tehnice din ciclul universitar. Investiţiile publice în infrastructura de instruire şi trai, asigurarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice şi integrarea sistemului educaţional moldovenesc în programele şi iniţiative europene sunt câteva direcţii prioritare de activitate pe care PLDM şi le asumă.

În viziunea PLDM, reducerea costurilor administrării afacerilor poate fi realizată prin simplificarea reglementărilor în procesul de lansare şi dezvoltare a afacerilor, eliminarea practicii discreţionare a funcţionarilor publici în aplicarea reglementărilor care determină o competiţie incorectă pe piaţă, reducerea şi evitarea dublărilor în activitatea organelor de control. Mai este necesară şi reducerea la strictul necesar a hotărârilor de Guvern ce afectează predictibilitatea mediului de afaceri, consultarea obligatorie a proiectelor de reglementări ce au un impact asupra afacerilor cu reprezentanţii mediului de afaceri şi realizarea studiilor de impact pentru schimbările în politicile publice.

Tehnologiile sunt de o importanţă critică pentru avansarea economiei pe scara valorică şi consolidarea capacităţilor competitive. La etapa de dezvoltare la care se află Republica Moldova, sunt importante nu doar investiţiile în generarea inovaţiilor, dar mai ales investiţiile în capacităţile de absorbţie a tehnologiilor deja existente. Aceasta implică descentralizarea procesului de cercetare şi dezvoltare tehnologică care, în mod incorect, a fost centralizat în favoarea cercetărilor academice, în timp ce rolul universităţilor a fost minimalizat. PLDM consideră că numai universităţile dotate adecvat din punct de vedere tehnologic şi cu resurse umane pot crea condiţiile de confluenţă a cercetărilor fundamentale cu cererea de piaţă. Pentru aceasta este nevoie de o regândire fundamentală a sistemului educativ la nivel mediu și universitar. PLDM pledează pentru încadrarea colegiilor în universități pentru treapta de licență, iar universitățile propriu zise să ofere studii masterale și doctorale cu un puternic accent pe teoria aplicată și cercetare.

Agricultura şi dezvoltarea rurală

         Republica Moldova reprezintă o ţară cu un puternic aspect al dezvoltării rurale. Acest fapt presupune perfecţionarea politicilor în acest domeniu. În viziunea PLDM, întregul set de politici publice trebuie orientate spre creşterea nivelului de trai în zona rurală, cu asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova.

PLDM pledează pentru modernizarea politicilor publice de dezvoltare rurală. Aceasta presupune respectarea şi folosirea principiilor europene de dezvoltare rurală: principiul dezvoltării durabile, participativ, al contribuţiei, principiile bunei vecinătăţi şi parteneriatului, al autonomiei locale. Din ele derivă asocierea primăriilor pentru consolidarea capacităţilor de negociere cu guvernul pentru fondurile destinate dezvoltării rurale, asigurarea transparenţei activităţilor şi cheltuielilor publice locale şi atragerea sătenilor în activităţi comunitare.

Concomitent cu aceasta, este necesar de a dezvolta sistemul de ocupaţii neagricole, cu modernizarea cât mai rapidă a infrastructurii sociale, tehnico-edilitare, transport şi telecomunicaţii în zona rurală.

PLDM optează pentru instituţionalizarea colaborării permanente a administraţiei cu organizaţiile profesionale, sindicale, patronale şi civice din domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale. Pentru punerea în practică a acestor acţiuni se prevede creşterea fondurilor bugetare pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Dezvoltarea fabricilor agricole cu circuit închis de producție 

 PLDM consideră că dezvoltarea zonei rurale trebuie realizată în contextul dezvoltării fabricilor agricole cu circuit închis de producție, care să concentreze capacitățile mai multor localități rurale. Obiectivele unei asemenea reforme sunt multiple – crearea piețelor locale de desfacere; crearea unui climat pentru investiții private în agricultură, consolidarea terenurilor, refacerea unor ramuri de producție, (cum e zootehnia), crearea unui cadru juridic clar între proprietarii de teren și arendași.

În cadrul fabricilor agricole pot coexista mai mult forme de proprietate și asociere colectivă, dar care trebuie să contribuie la creșterea valorii adăugate a produsului, dar și la creșterea bugetelor locale.

PLDM va crea mecanismele pentru export necesare sectorului agricol, prin dezvoltarea Camerelor de Comerț regionale. Acestea vor avea ca obiectiv contractarea producției, controlul calității, identificarea piețelor de desfacere, logistică și transport.

Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a agriculturii 

 Având în vedere experienţa UE în agricultură şi dezvoltare rurală, este necesară implementarea unei politici unice prin asigurarea managementului integru al spaţiului rural. Legislaţia privind dezvoltarea şi finanţarea rurală va avea un caracter integrat.

PLDM va susţine crearea unui cadru legal adecvat pentru dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti de tip familial şi al întreprinderilor mici şi mijlocii în localităţile rurale. Activitatea acestora în contextul fabricilor agricole le va permite dezvoltare unor parteneriate durabile cu întreprinderi locale de procesare.

PLDM va opta pentru identificarea unor investitori strategici în agricultură, ca parte a unei afaceri, nu ca și proprietari de terenuri.

Fabricile agricole vor și societăți pe acțiuni de tip închis, care vor avea ca acționari proprietarii de terenuri și investitori.

Posesorii de terenuri vor încheia contracte de arendă de lungă durată, pe un termen de 25 de ani, și vor primi dividende din activitatea antreprenorială.

Investitorii, nu pot deține mai mult de 49 la sută din pachetul de acțiuni, nu vor putea deține terenuri în proprietate, vor dezvolta doar capacitățile de producție, și vor încasa venituri din activitatea antreprenorială.

O altă prioritate a PLDM – reabilitarea și dezvoltarea sistemului de irigare pentru reducerea dependenţei productivităţii agricole de condiţiile climaterice, contribuind la stabilizarea activităţii agricultorilor. În acest context, PLDM va opta pentru construcția unor bazine mari de acumulare a apei în interiorul țării, dar și pentru construcţia sistemelor noi de irigare şi reabilitarea celor existente.

Diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural

PLDM va acţiona pentru organizarea şi asigurarea funcţionalităţii şi stabilităţii pieţelor agricole (burse de mărfuri, intervenţii de piaţă, consilii de produs), asigurarea de condiţii economice şi de susţinere apropiate cu ceilalţi concurenţi din piaţa agricolă europeană, susţinerea echilibrului de dezvoltare între sectorul zootehnic şi cel vegetal, precum şi între acestea şi sectorul de prelucrare industrială a produselor agricole.

PLDM va insista pe refacerea zootehniei, cu întreg complexul de producere a lactatelor și marochinăriei.

PLDM va opta pentru regândirea întregului set de producții agricole corelat cu cerințele pieței și a valorii adăugate mari.

PLDM va insista pe profesionalizarea agriculturii și reincluderea în circuitul de producție a specialiștilor în agricultură, dispăruți odată cu privatizarea terenurilor.

PLDM consideră important crearea liceelor agricole la sate, pentru a crește nivelul de profesionalizare a persoanelor implicate în agricultură, și includerea agricultorilor în nomenclatorul de profesii liberale. Acest fapt va permite creșterea nivelului de salarizare și implicit a pensiilor.

Prin intermediul Programului naţional de restructurare a sectorului vinicol, vinificatorii din Moldova vor fi stimulaţi să producă vin de calitate înaltă în vederea creşterii ponderii acestora pe piaţa statelor UE. Vom promova, la nivelul conducerii statelor UE, calitatea vinului moldovenesc, particularităţile tradiţionale ale sectorului şi brand-ul naţional al vinului moldovenesc. PLDM va insista pe dezvoltarea turismului vinicol, și crearea unui mix cu sistemul sanatorial bazat pe tratament cu derivați vinicoli. O bună experiență în acest sens există în țările europene cu tradiții în acest domeniu.

Extinderea „Drumului vinului” prin includerea producătorilor de vinuri de casă selectaţi şi oferta turistică existentă va amplifica oportunităţile zonelor rurale de a obţine venituri suplimentare din activităţi non-agricole. În acest context, PLDM va susţine şi promova dezvoltarea turismului rural prin reorientarea şi liberalizarea activităţii turistice, atragerea investitorilor autohtoni şi străini în dezvoltarea afacerilor în turism, crearea mecanismelor (inclusiv bugetar-fiscale) a dezvoltării mai multor forme de turism, dezvoltarea dinamică şi susţinută a turismului ca industrie.

Vor fi promovate politici publice pentru transformarea practicilor din agricultură în cele prielnice solului şi naturii noastre bogate. Vor fi stimulaţi fermierii pentru a investi în echipamente şi tehnologii de conservare a solului, tehnologii care vor acorda un randament mai sporit a productivităţii produselor agricole.

De asemenea, se va sprijini dezvoltarea agriculturii ecologice şi a altor activităţi care valorifică avantajele şi tradiţiile locale (produse naturale, produse tradiţionale cu origine controlată, cultura plantelor medicinale şi aromatice, producerea de biocombustibili etc.). Se vor asigura programe intensive de instruire profesională, înfiinţarea punctelor de informare în şcolile săteşti (inclusiv cu acces la Internet), subvenţionarea de loturi demonstrative, extinderea consultanţei în domeniul dezvoltării rurale, susţinerea cercetărilor în domeniul agricol.

Patrimoniul istoric şi cultural, precum şi atracţiile naturale, cum ar fi izvoarele minerale, râuri şi zone protejate, combinate cu ospitalitatea populaţiei, tradiţia de producere a vinului şi localizarea geografică favorabilă pot fi catalizatori pentru dezvoltarea turismului. Totodată, angajamentele în domeniul turismului rural, agroturismului deschid oportunităţi pentru implicarea gospodăriilor individuale în valorificarea ofertei turistice existente.

Administraţie responsabilă şi eficientă centrale 

 Asigurarea eficienţei şi eficacităţii actului de guvernare constituie un obiectiv primar al PLDM, fiind instrumentul de bază prin care se administrează implementarea angajamentelor asumate în faţa cetăţenilor.

Serviciul public necesită transformări radicale pentru a spori performanţa actului de guvernare, a mobiliza resursele interne disponibile şi a implementa cu succes agenda strategică de dezvoltare a ţării. PLDM susţine elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung care ar fixa finalitatea şi consecutivitatea paşilor necesari creării unei administraţii publice conforme celor mai înalte standarde europene.

Astfel, reforma administraţiei publice, în viziunea PLDM, se va axa pe pilonii schimbărilor calitative de ordin structural şi funcţional în administraţia publică centrală, asigurarea transparenţei actului de guvernare, descentralizarea şi asigurarea autonomiei locale şi implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în administrarea treburilor publice şi interacţiunea cu cetăţenii.

În Republica Moldova, reevaluarea rolului şi randamentului administraţiei publice centrale (în continuare APC) reprezintă una din provocările-cheie ce defineşte gradul de democratizare a ţării şi confirmă aspiraţia de integrare europeană. În acest context, PLDM consideră necesară dezvoltarea cadrului de funcţionare a APC, prin realizarea unei reforme complexe, complete şi profunde. Aceasta va presupune modernizarea structurii şi funcţiilor administraţiei publice centrale, îmbunătăţirea cadrului de operare (procesele birocratice, procesul decizional), perfecţionarea managementului resurselor umane şi a finanţelor publice şi introducerea unui cadru de monitorizare şi de evaluare a performanţei APC.

În viziunea PLDM, structura şi funcţiile APC urmează să reflecte agenda obiectivelor strategice ale guvernării, să realizeze principiul minimizării “captării statului” prin transferul de atribuţii, servicii şi resurse către societatea civilă şi administraţia publică locală şi să asigure eficienţa utilizării banului public pentru administrare în baza principiului “valoare pentru bani”. În astfel de condiţii unităţile structurale ale APC urmează să fie optimizate atât ca număr cât şi conţinut.

Optimizarea procesului birocratic şi a celui decizional va avea ca obiectiv îmbunătăţirea mecanismului formulării politicilor. Aceasta se va produce în primul rând prin asigurarea independenţei procesului de administrare a treburilor publice de factorul politic şi cel de business. Totodată se va purcede asupra analizei tuturor proceselor interne de activitate urmărindu-se simplificarea, creşterea vitezei şi calităţii acestora şi eliminarea tuturor conflictelor de interese ce produc situaţii de coruptibilitate.

Îmbunătăţirea managementului resurselor umane este o prioritate separată pe agenda politică a PLDM privind reforma APC. PLDM va continua promovarea ocupării funcţiei publice vacante prin concurs; adoptarea şi aplicarea noului sistem de remunerare a funcţionarilor publici bazat pe merite şi performanţă profesională, introducerea sistemului de monitorizare şi evaluare a performanţelor la nivel individual şi de unitate instituţională, îmbunătăţirea sistemelor de carieră, a condiţiilor de muncă şi a motivaţiei pentru personalul din administraţia publică.

Perfecţionarea managementului finanţelor publice va fi orientată spre asigurarea unei legături indisolubile între procesul de elaborare a politicilor şi cel bugetar. În acest context, politicile bugetar-fiscale vor fi racordate şi în continuare la strategiile şi programele statului.

PLDM va dezvolta şi implementa un sistem de monitorizare şi evaluare a performanţei APC care ar stimula evidenţa în procesul formulării politicilor, urmărirea strictă a implementării acestora şi analiza impactului din perspectiva rezultatelor obţinute. Vor fi introduse noi forme şi metode de control administrativ, precum şi de control al activităţii APC de către societatea civilă.

Guvernare transparentă şi responsabilă 

 PLDM percepe asigurarea transparenţei actului decizional, ca un calificativ de bază a unei guvernări democratice, ca un drept al cetăţeanului şi o obligaţie a puterii. Devenind o normă indiscutabilă, transparenţa va permite responsabilizarea directă a guvernanţilor, dar va face posibilă şi o contribuţie mai valoroasă a societăţii civile la procesul de administrare a treburilor publice.

Introducerea unui mecanism de monitorizare şi evaluare bazat pe rezultate în administraţia publică va permite canalizarea resurselor (financiare, umane, de timp) către programele ce aduc beneficiile scontate sancţionând eşecurile în realizarea politicilor publice.

PLDM va creşte rolul Consiliului Naţional de Participare şi a societăţii civile la toate nivelele sale de organizare în actul elaborării politicilor publice. Astfel, va fi asigurată nu doar simpla publicare a documentelor de politici şi proiectelor de acte normative, dar vor fi organizate consultări, dezbateri astfel încât orice cetăţean să poată avea acces la toată informaţia ce ţine de actul Guvernării.

PLDM pledează pentru elaborarea Registrului unic al serviciilor publice, care va clarifica şi înlătura aspectele ce ţin de dublarea atribuţiilor autorităţilor publice de diferit nivel. Îmbunătăţirea managementului administrativ urmează a fi realizată prin elaborarea standardelor ocupaţionale şi de calitate a prestării serviciilor publice, în conformitate cu practica UE.

PLDM va asigura transparenţa şi echitatea mecanismului de repartizare a ajutoarelor de stat (investiţiilor) de toate tipurile, acordate autorităţilor şi instituţiilor publice, comunităţilor locale.

 Autonomie locală reală

 Procesul de integrare europeană impune implementarea politicilor de descentralizare, consolidarea capacităţilor şi autonomiei administraţiei publice locale, îmbunătăţirea managementului şi calităţii serviciilor publice, alocarea coerentă a drepturilor, responsabilităţilor şi resurselor financiare. Din aceste motive, Partidul Liberal Democrat se angajează să promoveze şi să implementeze principiile şi standardele Cartei Europene a Autonomiei Locale. Astfel, PLDM pledează pentru realizarea autonomiei locale reale prin implementarea politicilor de susţinere a autonomiei locale, descentralizării şi aplicării principiului subsidiarităţii.

PLDM va promova consolidarea unităţilor administrativ-teritoriale prin prisma dezvoltării regionale. Toate ţările care au aderat la Uniunea Europeană au mers pe ideea creării unor regiuni mari şi puternice, capabile să atragă resurse şi parteneri, inclusiv prin cooperarea teritorială şi intercomunitară a unităţilor administraţiei publice locale cu implementarea proiectelor regionale şi transfrontaliere.

PLDM va urmări liberalizarea şi modernizarea legislaţiei financiare prin aplicarea planificării bugetare în baza de program, lichidarea normativelor naţionale financiare existente la elaborarea bugetelor locale, revizuirea mecanismului de stabilire a necesarului de funcţionari în primării şi consilii raionale, în baza necesităţilor existente ale unităţii administrativ-teritoriale. Totodată, PLDM pledează pentru libertatea autorităţilor publice locale în stabilirea taxelor şi impozitelor locale.

Industrie dezvoltată şi competitivă pe plan regional

Republica Moldova are o industrie nefuncțională cu contribuție mică în PIB. Constatăm că privatizarea a condus la distrugerea acestea, iar marii beneficiari sunt fondurile fiduciare, populația fiind mințită.

PLDM va insista pe o inventariere a întreprinderilor privatizate și a gradului de funcționalitate a acestora. În cazul încălcări contractelor de privatizare acestea vor fi naționalizate și repuse în funcțiune din banii foștilor proprietari, sub stricta supraveghere a statului.

PLDM va opta pentru regândirea întregului complex industrial și va insista pe investiții prioritare în dezvoltarea unor capacități de producție moderne.

PLDM va susţine implementarea mecanismului parteneriatelor publice-private prin contribuţia statului, preponderent la reabilitarea infrastructurilor interne şi a sectorului privat, oferind facilităţi IMM-urilor la închirierea spaţiilor cu posibilitatea de răscumpărare ulterioară a lor, precum şi asistenţa tehnică şi financiară în bază de proiecte.

PLDM va promova în continuare crearea şi desfăşurarea unei reţele de centre specializate în domeniile competitivităţii, productivităţii şi calităţii, care vor oferi asistenţa tehnică şi instruirea continuă a IMM-urilor în implementarea noilor sisteme de calitate, organizarea eficientă a proceselor de producţie şi servicii.

PLDM va încuraja şi sprijini creşterea exporturilor. Acordarea sprijinului tehnic şi financiar IMM-urilor în domeniul organizării şi participării la expoziţii şi activităţi de promovare a produselor cu valoare adăugată înaltă orientate spre export – reprezintă iniţiative care în continuare vor fi sprijinite de PLDM.

Dezvoltarea turismului

       Atenţia acordată turismului de către PLDM se justifică, prin faptul că, pe plan economic, acest domeniu are în prezent o pondere redusă în PIB, participă la echilibrarea balanţei de plăţi externe, iar pe plan social creează noi locuri de muncă, contribuie la diminuarea şomajului.

Programul de dezvoltare a turismului, propus de PLDM, presupune valorificarea, în totalitate, a resurselor turistice naturale şi antropice. Concomitent cu aceasta, activitatea de turism va fi orientată spre satisfacerea cerinţelor şi preferinţelor turiştilor interni şi străini. PLDM îşi propune ca scop poziţionarea turismului ca sector prioritar al economiei naţionale prin crearea infrastructurii turistice necesare în vederea utilizării raţionale a patrimoniului turistic natural şi antropic pentru atragerea turiştilor autohtoni şi străini.

Politica de dezvoltare durabilă a turismului va fi concepută prin diversificarea formelor de turism şi adaptarea ofertei la cerinţele cererii interne şi internaţionale, transformarea turismului într-o activitate complexă, economică şi socială, într-un turism civilizat, competitiv, rentabil din punct de vedere economic.

În baza unor analize detaliate şi a unor ample documentări a resurselor turistice pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi scoase în evidenţă posibilităţile concrete de dezvoltare a turismului, în concordanţă cu valoarea şi structura potenţialului turistic, cererii şi ofertei turistice.

Luându-se în calcul valorificarea unitară şi optimă a resurselor turistice în profil teritorial, PLDM va stabili strategia de dezvoltare şi diversificare a formelor de turism, de promovare a acestora pe piaţa turistică internă şi externă, de amenajare, competitive pentru un turism modern. Aceasta va presupune:
• Îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul turismului

 • Restructurarea infrastructurii turistice
 • Perfecţionarea cadrului organizatoric necesar dezvoltării competitivităţii                     turismului
  • Dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi promovarea imaginii Republicii    Moldova în exterior
 • Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane antrenate în turism.

 

 CAPTURAREA   STATULUI  DE    DREPT

Reforma sistemului politic. Responsabilitatea politică pentru actul guvernării

PLDM consideră că edificarea unui sistem politic democratic şi funcţional are la bază instituţii puternice şi viabile, care să deţină capacităţile necesare pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice adecvate în vederea protejării intereselor cetăţenilor.

PLDM pledează pentru separaţia reală a puterilor în stat, în spiritul şi litera prevederilor constituţionale în acest domeniu. PLDM îşi declară cu fermitate opoziţia faţă de orice tentativă de monopolizare și uzurpare a puterii în stat.

PLDM crede că Republica Moldova are nevoie de o clasă politică responsabilă, iar responsabilizarea clasei politice poate fi realizată prin separarea autentică a puterilor în stat.

PLDM insistă pe revenirea la sistemul proporțional de vor. PLDM optează ca Parlamentul să fie compus din 4 partide. Acces în parlament vor avea primele 4 partide, iar pragul electoral va fi eliminat. Partidul câștigător, indiferent de scorul electoral, ar obţine în mod automat 49 de mandate. Al doilea plasat – 34 de mandate. Partidele de pe locurile III şi IV câte 9 mandate.

Partidele mari vor reprezenta voinţa majorităţii şi a minorităţii, iar partidele mici – voinţa scepticilor (sau a celor neprezenţi la urne). În condiţiile unei asemenea componenţe a Parlamentului partidele mici vor avea rolul crucial, lor revenindu-le funcţia de mediatori sau JUDECĂTORI PARLAMENTARI. Un asemenea sistem parlamentar ar impune pe lângă concurenţa politică şi concurenţa calitativă a partidelor.

Partidele plasate pe locurile 3 şi 4 în rezultatul scrutinului, vor avea obligaţia secundării dar şi controlului asupra partidelor mari, fără dreptul de a se implica în procesul de guvernare. Acestea însă vor fi responsabile în faţa Consiliului Superior al Magistraturii pentru corectitudinea actului de guvernare.

 • Judecătorii parlamentari nu pot deţine funcţii importante în Legislativ (preşedinte, vice preşedinţi, şefi de comisii)
 • Componenţa comisiilor parlamentare vor fi alcătuite exact după acelaşi algoritm ca şi în cazul componenţei parlamentului. 60 la 40 pentru cele doua partide mari.
  3 Judecătorii parlamentari vor fi garantul corectitudinii legilor, fapt care îi va obliga să consulte societatea civilă înainte de aşi da votul.
 • în cazul părăsirii fracțiunilor judecătorii parlamentari nu pot vota pentru formarea guvernului și nu pot vota legea bugetului.

Partidele mici vor fi obligate să ofere voturile necesare partidelor mari pentru formarea guvernelor, dar numai după ce vor obţine suficiente garanţii că viitorul cabinet de miniştri întruneşte calităţile necesare şi dispune de un program coerent ce se înscrie în obiectivele naţionale ale Republicii Moldova.

Partidele mici nu pot avea miniştri in guvern, nu pot condiţiona politicile guvernului, şi se vor rezuma doar la supravegherea actului guvernării, ca şi observator public.

Partidele mari pot obţine sprijinul unui partid sau doua, după caz, pentru formarea guvernului. Cabinetul de miniştri poate fi format doar de cele două partide mari. Prima opțiune o are partidul cu socrul cel mai mare. În cazul unui vot negativ in Parlament misiunea formării cabinetului de miniştri revine partidului de pe locul II.

PLDM va pleda în continuare pentru alegerea directă a președintelui de către popor.

PLDM susţine realizarea reformei reale a administraţiei publice centrale şi pentru eficientizarea ei în procesul administrării afacerilor publice. Pentru sporirea credibilităţii instituţiilor publice PLDM va opta pentru consolidarea unui sistem transparent al activităţii autorităţilor publice şi îmbunătăţirea comunicării, inclusiv prin intermediul consultării cetăţenilor.

Pentru refacerea morală a societăţii, PLDM pledează pentru adoptarea legii lustrației prin care să se interzică accesul la funcţiile publice tuturor celor care în perioada sovietică sau recentă au emis şi executat ordine ilegale, de pe urma cărora au avut de suferit cetăţeni nevinovaţi.

PLDM îşi face publică intenţia de a colabora cu toate forţele de orientare democratică, cu excepţia partidelor de orientare neonazistă, comunistă, xenofobă, şovină şi antisemită.

Reforma justiţiei

Drepturile şi libertăţile cetăţeanului reprezintă valori fundamentale care nu pot fi îngrădite sub nici o formă, indiferent de circumstanţe. Capacitatea autorităţilor de a asigura respectarea acestor drepturi şi libertăţi este piatra de temelie a legitimităţii democratice a oricărui stat.

PLDM consideră că doar o justiţie transparentă, profesionistă şi responsabilă faţă de societate poate asigura supremaţia legii şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. PLDM pledează pentru caracterul sistemic şi durabil al reformei sectorului de justiţie pentru a reda societăţii sentimentul de echitate şi încrederea în actul de justiţie.

PLDM consideră că doar o reformă sistemică, complexă şi interconectată a sectorului justiţiei poate constitui fundamentul pentru celelalte reforme din societate. În noile democraţii, derularea reformelor este imposibilă fără un sector al justiţiei eficient, independent şi prompt.

PLDM califică drept inadmisibilă aplicarea selectivă a legilor şi pledează pentru aplicarea uniformă şi nediscriminatorie a lor.

Pentru o mai bună organizare judecătorească, PLDM consideră necesară ameliorarea capacităţilor instituţionale şi organizarea adecvată a managementului sistemului judiciar, creşterea transparenţei înfăptuirii actului de justiţie, asigurarea instanţelor judecătoreşti cu sedii şi condiţii adecvate de muncă şi numărul optimal de personal.

PLDM pledează pentru reformarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin asigurarea unei componenţe majoritare din judecători, care să reprezinte proporţional toate nivelele instanţelor judecătoreşti. PLDM pledează pentru creşterea ponderii decizionale a CSM concomitent cu sporirea transparenţei activităţii acestuia.

PLDM susţine necesitatea reformării procuraturii în vederea implementării statului de magistrat și caracterul autonom al activității acestora. În acest sens este necesară revizuirea procedurii de numire şi demitere a Procurorului General, stabilirea criteriilor şi procedurilor clare, transparente şi obiective la selectarea, numirea şi promovarea procurorilor, fortificarea capacităţilor şi asigurarea independenţei Consiliului Superior al Procurorilor.

Pentru ameliorarea actului de justiţie este necesară instituirea practicilor judiciare sănătoase de pronunţare a unor hotărâri legale, bine motivate şi clare, lipsite de interpretări ambigue sau duplicitare. În acest sens, este necesară revizuirea complexă a reglementărilor şi practicilor existente în vederea stabilirii mecanismelor de asigurare a unificării practicii judiciare.

PLDM optează pentru asigurarea caracterului profesionist şi imparţial al actului de justiţie, neadmiterea imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei. Pentru aceasta este necesară instruirea şi specializarea judecătorilor, asigurarea securităţii fizice a acestora, implementarea eficientă a înlesnirilor legal stabilite.

PLDM sprijină aplicarea de măsuri dure şi precise în vederea eradicării corupţiei în sectorul de justiţie al Republicii Moldova. PLDM se pronunţă în favoarea promovării principiului toleranţei zero faţă de orice manifestări ale corupţiei în acest sector. Pentru aceasta PLDM va opta pentru instituirea unor criterii şi mecanisme eficiente în procesul de selectare, promovare, evaluare a performanţelor judecătorilor, eliminarea imunităţii pentru infracţiunile de corupţie, reglementarea şi aplicarea testelor de integritate pentru asigurarea incoruptibilităţii corpului judecătoresc. Suplimentar, PLDM va urmări obiectivul stabilirii măsurilor de responsabilizare prin proceduri clare, transparente şi eficiente de sancţionare a judecătorilor.

Un rol esenţial pentru depăşirea deficienţelor ce ţin de accesul la justiţie şi de calitatea actului de justiţie trebuie să-l constituie promovarea procedurilor alternative de soluţionare a cauzelor – medierea şi arbitrajul. PLDM se pronunţă pentru modernizarea sectorului justiţiei, aplicarea cât mai largă a tehnologiilor informaţionale, acceptarea şi promovarea principiilor sistemului de e-justiţie (justiţie electronică).

PLDM consideră că, pentru asigurarea egalităţii în procesul civil, este necesară diminuarea rolului procurorului în cauzele economice şi civile, imposibilitatea reprezentării de către acesta a companiilor de stat în scopul plasării lor în condiţii mai avantajoase.

 Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei

PLDM pledează pentru modificarea cadrului legislativ-normativ şi instituţional actual în vederea excluderii posibilităţilor de interpretări multiple ale prevederilor actelor normativ-legale, astfel încât combaterea fenomenului corupţiei să fie abordat eficient. PLDM îşi reconfirmă obiectivul de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în vederea delimitării certe a competenţelor anti corupţie ale acestuia dar şi pentru a exclude mobilul politic de utilizare a acestui instrument.

PLDM susţine cooperarea donatorilor, ONG-urilor şi a autorităţilor publice în ce priveşte reducerea fenomenului corupţiei prin realizarea de acţiuni comune. Totodată, PLDM va susţine reducerea poverii birocratice pentru mediul de afaceri în vederea reducerii spaţiului pentru corupţie.

Pentru combaterea corupţiei, este necesar de a eficientiza sistemul declaraţiilor de avere şi de interese pentru toţi cei care ocupă funcţii publice şi controlul acestora.

Este necesară, de asemenea, întărirea responsabilităţii personale a celor care ocupă funcţii publice prin introducerea contractelor de performanţă, precum şi asumarea de către demnitari a responsabilităţii pentru cazurile grave de corupţie din instituţiile statului în care îşi desfăşoară activitatea până la demisia din funcţie. PLDM optează pentru confiscarea extinsă a averii în cazul condamnării pe acte de corupție.

PLDM pledează pentru depolitizarea Curţii de Conturi şi restabilirea rolului acesteia ca instituţie fundamentală a statului pentru controlul utilizării resurselor publice, precum şi interzicerea secretizării contractelor încheiate de către instituţii ale statului şi firme cu capital majoritar de stat.

PLDM optează în favoarea formării unui corp al funcţionarilor publici profesional, integru şi motivat pentru calitatea activităţilor desfăşurate.

 Mass media independentă financiar şi editorial

PLDM recunoaşte rolul şi importanţa existenţei unei mass media libere şi dezvoltate, în contextul integrării Republicii Moldova în spaţiul european şi democratizării procesului de guvernare. Problemele referitoare la manipulare, propagandă, accesul la informaţie, dreptul la libera exprimare, secretul de stat, protecţia vieţii private, problema defăimării impun reexaminarea prevederilor legale privind drepturile jurnaliştilor, în vederea îmbunătăţirii acestora în conformitate cu normele şi cerinţele Uniunii Europene.

În conformitate cu acestea PLDM va insista ca jurnalistica să devină o activitate licențiată. Orice absolvent al facultății de jurnalistică, va putea obține licență de liberă practică, oferită de Uniunea Jurnaliștilor, în baza unei recomandări oferite de redacție. Licența de liberă practică va permite posesorului să semneze un produs media. Orice persoană care nu dispune de o licență de liberă practică poate face doar documentare pentru un jurnalist licențiat.

PLDM va pleda cu insistenţă pentru liberalizarea pieței de publicitate, distribuție și content, asigurarea transparenţei eliberării frecvenţelor de emisie.

PLDM îşi reconfirmă obiectivul de depolitizare și profesionalizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, atât la etapa de formare a componenţei nominale a acestuia cât şi în procesul de activitate a instituţiei. Principiul actual impune o doza mare de dependenţă politică. CCA după principiul calităţilor profesionale, dar și a controlului reciproc a marilor jucători pe piața media.   CCA trebuie să fie format din câte un reprezentant ai:

 1. Patronatelor din televiziune
 2. Asociaţiei Agenţiilor de Publicitate
 3. Consiliului Naţional pentru Protecţia Concurenţei
 4. Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Telecomunicaţii
 5. Uniunii Jurnaliştilor
 6. Asociaţiei Juriştilor
 7. 3 membri desemnaţi prin concurs public de către Parlamentul Republicii Moldova.

Membru al CCA poate fi orice persoană desemnată de aceste structuri cu o experienţă profesională minimă de 7 ani.

PLDM pledează pentru excluderea politicului în elaborarea şi implementarea politicii editoriale a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Vom cere ca TRM să aibă formă clasică de organizare, cu consiliu de  administrație, consiliu director, și consiliu de observator, ultimul ca și garant al respectării interesului public în politicile de  programe.

PLDM va promova şi în continuare politici stimulatorii pentru dezvoltarea presei independente, industriei tv și cinematografice prin elaborarea Concepţiei de dezvoltare a mass media independente şi susţinerea dezvoltării presei naţionale de importanţă socială prin suport financiar din bani publici.

 • Descurajarea retransmiterii contentelor străine. Încurajarea companiilor moldoveneşti să investească în formarea propriilor servicii de programe. Statul trebuie să caute diferite modalităţi de descurajare a retransmisiilor. Acest lucru influenţează în mod negativ piaţa moldovenească pe toate dimensiunile sale. Printre acestea ar fi respectarea legislaţiei interne, cu referinţă la volumele de emisie în limba română şi operele europene.
 • Difuzarea publicităţii exclusiv în limba română. Această prevedere va crea o barieră suplimentară de acces pe piaţa moldovenească de televiziune. În acelaşi timp va stimula creşterea volumului producţiei originale de spoturi publicitare, dar şi a serviciilor de marketing.
 • Taxarea cu 50 la sută a veniturilor din publicitate pentru companiile ce retransmit contente străine. Această recomandare face parte dintr-o eventuală listă de acţiuni descurajatoare la adresa companiilor ce recurg la retransmisiuni. Mijloacele respective pot fi încasate într-un fond special şi direcţionate spre dezvoltarea industriei moldoveneşti de televiziune sau altor scopuri necesare acestui domeniu.
 • Taxarea cu 90 la sută a veniturilor companiilor fără o activitate distinctă pe piaţa tv din Republica Moldova, dar care înregistrează venituri. La momentul actual cel puţin 2 companii străine încasează venituri pe piaţa moldovenească fără o minimă activitate de producţie în Republica Moldova. Aceste mijloace pur şi simplu sunt sustrase de pe piaţă, în condiţiile când volumul acesteia abia dacă poate satisface nevoile de mijloace ale producătorilor autohtoni.
 • Stabilirea măsurătorului de audienţă prin licitaţie publică, sub controlul CCA şi al Consiliul Naţional pentru Protecţia Concurenţei. Implicarea acestor instituţii va oferi garanţia unor măsurări şi interpretări corecte a datelor.
 • Implicarea statului în finanţarea măsurărilor de audienţă pentru o perioadă minimă de 4 ani. Fragilitatea pieţei, gradul înalt de concurenţă neloială, caracterul strategic al acestei pieţei, obligă statul să se implice în stabilizarea pieţei.

PLDM pledează pentru stabilirea unui cadru fiscal stimulatoriu pentru presă şi scutirea ziarelor de plata TVA din sumele provenite din activitatea lor editorială, indiferent de cifra de afaceri. PLDM va încuraja investiţiile străine directe în mass-media autohtonă, precum şi în domeniile conexe: industria poligrafică, distribuţia etc.

         PLDM va opta pentru Crearea Agenţiei pentru Comunicare Publică. Acesteia trebuie să-i revină rolul reglementării pieţei de publicitate, şi crearea unui concept de dezvoltare a audiovizualului, pe lângă scopul său de a crea un concept general de comunicare publică în Republica Moldova.

Crearea unui concept naţional de dezvoltare a audiovizualului, şi implicit a pieţei şi industriei moldoveneşti de televiziune. Conceptul de ce dezvoltare a pieţei de televiziune este necesar pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra pieţei. Fiind şi proprietarul frecvenţelor de emisie statul are obligaţia să acopere toate domeniile şi grupurile sociale cu programe tv de specialitate. La momentul actual licenţele de emisie se eliberează fără a se ţine cont de acest aspect, iar specializarea se face în funcţie de acceptul pentru retransmisie a posturilor ruse. În Republica Moldova nu există posturi tv specializate în sport, programe pentru copii, sau altele de genul acesta.

Adoptarea unei legi speciale de protecţie a spaţiului audiovizual moldovenesc. Legi de acest gen au mai multe state, printre care şi Federaţia Rusă cu un teritoriu imens. Legea trebuie să prevadă şi condiţiile de acces pe piaţa moldovenească.

Societate civilă puternică

PLDM împărtăşeşte convingerea că societatea civilă joacă un rol important în democratizarea societăţii şi asigurarea unui proces responsabil de guvernare. Noi optăm pentru crearea mecanismelor reale de valorificare a potenţialului pe care îl poate oferi societatea civilă în procesul de reconstrucţie a societăţii. Astfel, PLDM va stimula dezvoltarea sectorului neguvernamental prin programe de stat. Totodată, va fi promovată cooperarea între autorităţile publice şi sectorul asociativ, prin dezvoltarea mecanismelor instituţionale respective.

PLDM consideră necesară completarea cadrului legal ce reglementează cooperarea între stat şi societatea civilă. PLDM va continua politica consolidării rolului Consiliului Naţional de Participare în actul de guvernare. Un element important al acestui mecanism trebuie să-l constituie reţeaua birourilor de cooperare cu societatea civilă, create în cadrul instituţiilor puterii executive la nivel central şi regional. Iar pentru asigurarea viabilităţii financiare a ONG-urilor, PLDM va promova „Legea 2%” şi realizarea serviciilor de către ONG-uri în bază de contracte de achiziţii publice (servicii de asistenţă socială a grupurilor dezavantajate, consultanţă economică şi sociologică, protecţia mediului şi ecologie, etc.).

PLDM va susţine dezvoltarea conceptului asociaţiilor profesionale pentru promovarea intereselor diferitor grupurilor sociale prin implicarea acestora în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice, cooperarea cu autorităţile publice de resort.

Un obiectiv important îl constituie promovarea culturii filantropice şi de binefacere în rândul persoanelor înstărite şi a oamenilor de afaceri cu scopul ajutorării persoanelor nevoiaşe sau soluţionării problemelor de interes local şi regional. În acest context, PLDM va sprijini logistic, informaţional şi financiar crearea reţelei fundaţiilor comunitare pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care vor acumula resurse şi finanţa proiecte în diferite domenii.

Sprijinirea diferitor forme şi mecanisme de colaborare eficientă între autorităţile publice şi societatea civilă prin crearea consiliilor consultative pe domenii de interes public, participarea comună la elaborarea rapoartelor de progres privind implementarea strategiilor, programelor publice, efectuarea continuă a studiilor şi cercetărilor empirice în diferite domenii de interes public în scopul sensibilizării societăţii în ansamblu reprezintă un alt demers important al PLDM.

SĂRĂCIA  ȘI  DEPOPULAREA

Cele mai grave probleme ale Republicii Moldova, în acest moment, sunt depopularea şi sărăcia. Ultimul recensământ al populației vorbește de o cifră de aproximativ 3 mln. de cetățeni. Institutul pentru Iniţiative Strategice susține că scăderea populaţiei se aproprie de 40 de procente. Sărăcia şi nesiguranţa zilei de mâine au făcut ca o treime din populaţia Republicii Moldova să plece în Occident sau în Rusia. Efectele nefaste ale pierderii potențialului uman asupra economiei din R. Moldova vor fi resimțite în viitorul apropiat.

Exodul este unul dintre cele mai mari din lume, în vreme de pace. Plecarea personalului medical a atins de mult cota de avarie stabilită de Naţiunile Unite. Mulţi profesori şi lucrători calificaţi din varii domenii renunţă la carierele pentru care s-au pregătit şi muncesc orice altceva în Occident pentru venituri mai mari. Venitul anual pe cap de locuitor în Moldova este foarte mic, de sub 2.000 de euro.

Republica Moldova riscă o gravă cădere demografică atestă un studiu publicat recent de ONU. Potrivit experților, populația țării noastre se va micșora cu 19 la sută până în 2050, astfel ne vom poziționa printre primele zece țâri din Europa de Est a căror populație va scădea cel mai mult până în anul 2050. Numărul de nașteri a scăzut mult în ultimii ani până la 1,6 copii în medie pentru o femeie de vârstă fertilă, deși pentru dezvoltarea demografică această cifră ar trebui să fie de cel puțin 2,1 copii.
Moldova a trecut prin trei crize economice în anii 90 și alta la începutul anului 2014, crize care au afectat situația demografică. Crizele economice au afectat, în primul rând, fertilitatea populației R. Moldova care la începutul anilor 80 ai secolului trecut era de 2,8 copii per femeie de vârstă fertilă, iar în 2002 a scăzut până la 1,43.

Populația Republicii Moldova îmbătrânește, iar morbiditatea populației este în continuare înaltă, fenomen suplimentar ce influențează procesul de depopulare a localităților

Pe parcursul ultimilor ani, toate regiunile din Republica Moldova au avut un grad scăzut al securității demografice. Doar într-un singur Republica Moldova pierde 50 de mii de locuri de muncă doar din motive demografice.

Se constată aprofundarea inegalității social-teritoriale, apariția localităților defavorizate, în care populația este lipsită de locuri de muncă sau infrastructură socială. Populația localităților periferice se reduce cu ritmuri rapide atât în rezultatul sporului natural negativ, cât și a reflexului migrațional.

PLDM este ferm că toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să aibă parte de condiții sociale și de sănătate bune și acces la infrastructura economică și socială de primă necesitate. PLDM va insista prin politicele sale pentru lichidarea discrepanțelor dintre diferite raioane

PLDM este conștient că situația demografică în Republica Moldova nu poate fi îmbunătățită într-un an sau doi. Pornind de la aceste realități vom pune baza unor politici sociale pe termen lung care să țintească creșterea populației, cu accent pe susținerea financiară a familiilor, chiar de la formarea lor.

Depopularea este resimțită cel mai mult în mediul rural, de unde oamenii pleacă la oraș sau în străinătate. O treime din raioanele moldovene au rate negative atât în ce privește migrația, cât și sporul natural, calculat pe baza nașterilor și deceselor. Depopularea localităților din Republica Moldova va duce, inevitabil, la dispariția lor, în special pentru că nu vor mai fi atractive, inclusiv pentru investiții. A venit timpul să ne punem drastic întrebarea, ce facem mai departe? Modele care există în țările europene, sugerează crearea, în toate regiunile a câte un pol care să atragă lumea. Republicii Moldova, trebuie să stângă un grad de urbanizare de 80%,. Acest lucru nu înseamnă că statele trebuie să dispară.

PLDM este sigur că o modalitate de depășire a sărăciei este creșterea salariilor și protejarea  pieței interne de desfacere pentru produsele moldovenești. Pentru realizarea acestui obiectiv PLDM va insista pe un control strict al importurilor și desfacerea monopolurilor. Rețelele de comerț trebuie obligate ca 80 la sută din mărfurile alimentare vândute să fie de proveniență moldovenească.

PLDM va insista pe investiții masive în infrastructură pentru stimularea domeniului construcțiilor și crearea locurilor de muncă. Investițiile se vor axa în mod prioritar pe construcția de locuințe în centrele raionale și alte orașe decât Chișinău.

Reducerea sărăciei la sat este un obiectiv major al strategiei pentru agricultură, bazată pe crearea fabricilor agricole cu circuit închis de producție. Scopul acestora este atragerea investițiilor în acest domeniu, crearea produselor cu valoare adăugată mare, respecializarea producției agricole, dezvoltare zootehniei cu toate domeniile conexe, marochinărie și industriile auxiliare. Fabricile agricole vor cuprinde câte 6 localități. Acesta este și fundamentul reformei administrativ teritoriale. PLDM este sigur că o asemenea abordare va garanta independența financiară a noilor structuri administrative, dar și va crea piețe locale de desfacere a produselor.

PLDM va insista pe inventarierea întreprinderilor privatizate, și naționalizare acestora în cazul în care se va constata încălcarea contratelor de privatizare. PLDM urmărește repunerea acestora în funcțiune și crearea locurilor noi de muncă.

Modernizarea infrastructurii rurale

Criza economică a avut un impact negativ major asupra condiţiilor de viaţă în ariile rurale. Ca urmare, în majoritatea satelor lipsesc utilităţile publice. În acelaşi timp, infrastructura culturală şi socială a fost asigurată şi sprijinită la un nivel minim. Bugetele locale austere nu pot menţine starea normală a infrastructurii, de aceea ea se află într-o stare precară. Aceasta afectează calitatea vieţii în sate şi reduce oportunităţile pentru dezvoltarea activităţilor economice.

PLDM consideră necesară elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii Rurale, care va include: modernizarea infrastructurii sociale (şcoli, grădiniţe, spitale); construcţia şi reparaţia drumurilor din spaţiul rural; modernizarea sistemelor de apeduct şi canalizare; renovarea sistemelor de salubrizare; modernizarea reţelei de telecomunicaţii; construcţia de gazoduct în dependenţă de potenţialul şi perspectiva de dezvoltare a satului. Programul se va baza pe analize, studii economice speciale, pe rezultatele consultării populaţiei rurale. Resursele necesare pentru realizarea acestui program complex vor fi formate din mijloacele bugetului de stat, granturi, împrumuturi externe.

PLDM va contribui la crearea unui mediu favorabil pentru diversificarea activităţilor în comunităţile rurale prin modernizarea infrastructurii. Aceasta va stimula participarea cetăţenilor prin contribuţii financiare, sporind coeziunea socială şi responsabilitatea civică faţă de unităţile de infrastructură publică. PLDM va sprijini dezvoltarea societăţii civile la sate prin stimularea participării comunităţilor locale la structurile asociative interne şi europene.

 Construcţiile şi accesul la locuinţe

PLDM va promova adoptarea Codului construcţiilor, pentru simplificarea şi eficientizarea în continuare a prevederilor normativ-legale privind atribuirea terenurilor pentru construcţia locuinţelor, proiectarea, coordonarea proiectelor, eliberarea autorizaţiilor de construcţie în vederea optimizării lor, asigurând transparenţa şi claritatea procedurilor pentru toate tipurile de beneficiari.

PLDM va iniţia dezbateri asupra modificării actelor legislative şi normative, care să contribuie la dezvoltarea diferitor forme de organizare a activităţii în domeniul construcţiilor (exploatarea, renovarea, reconstrucţia capitală, modernizarea fondului locativ). PLDM îşi va concentra eforturile spre perfecţionarea reglementărilor tehnice de proiectare, execuţie şi utilizare în construcţii, în vederea creşterii siguranţei şi confortului cetăţeanului. O atenţie specială se va acorda revizuirii criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate şi reglementărilor tehnice de proiectare, de execuţie pentru reabilitarea termică a construcţiilor existente. În acelaşi timp, toate reglementările tehnice vor fi armonizate cu legislaţia europeană în domeniul construcţiilor cu adoptarea treptată a euro-codurilor.

Relansarea construcţiei de locuinţe va fi bazată şi pe un proces general de dezvoltare a activităţii de construcţii, având ca rezultat crearea de noi locuri de muncă, de promovare a producătorilor autohtoni de materiale de construcţii, de diminuare a costului construcţiilor. În acelaşi timp, PLDM consideră absolut necesară întărirea disciplinei în construcţii, supravegherea şi monitorizarea tuturor etapelor la lucrări. În acest context, PLDM va susţine dezvoltarea cadrului instituţional de monitorizare şi verificare a lucrărilor.
PLDM va utiliza toate pârghiile pentru sprijinirea, încurajarea şi stimularea investiţiilor private în domeniu.

PLDM va susţine dezvoltarea pieţei ipotecare prin îmbunătăţirea cadrului legal-normativ în domeniu şi atragerea investiţiilor. PLDM va acorda o atenţie sporită susţinerii financiare a tineretului angajat în instituţiile din sfera bugetară, contribuind la reducerea cheltuielilor suportate de aceşti tineri, prin acoperirea ratei dobânzii bancare la creditele acordate tinerelor familii în aceste scopuri.

Reabilitarea fondului existent de locuinţe va fi realizată printr-un program de măsuri administrative şi fiscale pentru stimularea renovărilor şi modernizărilor, menite să pună în siguranţă exploatarea fondului locativ construit, să crească confortul celui existent. Aceasta în opinia PLDM va fi realizat prin proiecte concrete, susţinute direct sau indirect de către autorităţile publice şi sectorul de afaceri, cu participarea activă a donatorilor străini (în special, pentru construcţia caselor sociale).

Alimentare cu apă şi asigurarea unui sistem de canalizare modern

PLDM pledează pentru descentralizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare prin elaborarea unui cadru legislativ-normativ care să permită concesionarea liberă a infrastructurii de asigurare cu apă şi canalizare. Este absolut necesară şi eliminarea suprapunerilor de atribuţii ale autorităţii de reglementare cu competenţele autorităţilor administraţiei publice locale.

Promovarea principiilor economiei de piaţă în domeniu se va realiza prin punerea în competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi a managementului. PLDM va facilita creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciile apă şi canalizare şi extinderea sistemelor centralizate prin promovarea de noi proiecte atractive, programe naţionale şi strategii de investiţii cu finanţare internaţională.

Totodată, este necesară promovarea unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru investitori în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Asigurarea furnizării apei potabile în cantităţile necesare, conform cerinţelor, se va realiza prin diferite modalităţi, în funcţie de starea actuală a sistemului existent de alimentare cu apă, inclusiv prin sporirea randamentului apeductelor naţionale existente şi extinderea zonei de deservire a acestora; finalizarea lucrărilor de construcţie a apeductelor grupate.

Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii prin majorarea capacităţii de înmagazinare, soluţionarea cazurilor de supradimensionare a reţelelor, refacerea sistemelor; utilizarea eficientă a fondurilor UE în acest proces.

Realizarea unor programe comune cu ţările din bazinul Dunării şi Nistrului în vederea protejării mediului din această zonă a Europei.

Sprijinirea tinerilor şi categoriilor defavorizate

PLDM optează pentru crearea şi implementarea mecanismelor financiare publice pentru susţinerea familiilor tinere din mediul rural şi stoparea fenomenului depopulării satelor. Acest sprijin va include sprijinirea familiilor tinere imediat de la înființare. Oferirea indemnizațiilor pentru nașterea copiilor. Pentru familiile cu trei copii și mai mulți statul va oferi fiecărei câte 1000 de lei lunar pentru fiecare copil până la vârsta de 18 ani.

PLDM va opta pentru oferirea unui suport lunar pentru tinerii specialişti pe o perioadă de până la 5 ani, indemnizaţie unică pentru căsătorie, acordarea şi achitarea creditului ipotecar în condiţii subvenţionate pentru tineri.

Se va reforma sistemul de pensii în agricultură (introducerea pensiei minime unice în agricultură şi majorarea pensiilor) şi se vor înfiinţa în zonele rurale cămine pentru persoanele solitare şi cele în etate.

PLDM va întreprinde acţiuni energice pentru creşterea nivelului de trai şi ridicarea prestigiului intelectualităţii satelor (educatori, învăţători, profesori, medici, specialişti agricoli, consultanţi şi alţii), prin sporuri la salariu, sistem de premiere pentru activităţi şi rezultate deosebite etc. Se va sprijini dezvoltarea vieţii social-culturale şi se vor stimula valorile morale şi spirituale tradiţionale la sate.

Sănătate şi protecţie socială

Sănătatea este un drept fundamental al omului, recunoscut prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. PLDM consideră sănătatea o componentă esenţială a dezvoltării, componentă vitală a creşterii economice şi stabilităţii interne. Echitatea, solidaritatea şi justiţia socială sunt considerate de PLDM ca şi valori esenţiale pentru îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei Republicii Moldova. Este importantă consolidarea rolului autorităţilor publice locale în elaborarea de politici şi promovarea schimbărilor în domeniul sănătăţii. PLDM va promova implementarea programelor naţionale de sănătate publică, un rol aparte revenind celor de control a tuberculozei, HIV/SIDA şi maladiilor cronice (cardiovasculare, oncologice etc.).

Majoritatea factorilor ce influenţează sănătatea populaţiei se află în afara sistemului de ocrotire a sănătăţii şi nu depind direct de personalul medical. În acest context, măsurile orientate spre dezvoltarea economică şi eradicarea sărăciei, precum şi introducerea activităţilor de îmbunătăţire a sănătăţii în strategiile de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naţionale sunt considerate de PLDM ca fiind un imperativ. Acestea se referă la micşorarea decalajului dintre zonele urbane şi rurale, promovarea sănătăţii prin intermediul comunităţii, educaţie pentru sănătate, reducerea riscurilor, asigurarea accesului universal la apă potabilă, dezvoltarea infrastructurii drumurilor precum şi alte intervenţii multisectoriale.

Obiectivul strategic de dezvoltare a sistemului sănătăţii este asigurarea accesului universal la serviciile de suport, îngrijire şi tratament. PLDM optează ca aceste servicii să fie bazate pe dovezi ştiinţifice, de calitate bună, abordabile financiar şi durabile. PLDM va implementa măsuri de eficientizare a sistemului sănătăţii şi fortificare a funcţiilor esenţiale ale acestuia. Serviciile de asistenţă medicală primară trebuie să constituie setul esenţial de servicii prestate tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Serviciile spitaliceşti trebuie să fie cost-eficiente şi să nu se dubleze pe diferite nivele, în special raional – central sau municipal – republican. Planificarea şi managementul resurselor umane trebuie să corespundă necesităţilor curente şi viitoare.

PLDM promovează o reformă europeană a sistemului de ocrotire a sănătăţii. Activităţile de modernizare vor fi orientate spre reducerea cheltuielile de întreţinere a sistemului, consolidarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale dar şi spre maximizarea indicatorilor stării sănătăţii populaţiei în întregime. PLDM va implementa mai larg mecanismele de motivare a lucrătorilor medicali cu scop de stimulare a activităţilor de prevenire, îngrijire şi suport din partea prestatorilor de servicii medicale. În acelaşi timp PLDM va depune eforturi pentru eradicarea plăţilor neoficiale din sistemul sănătăţii prin introducerea practicilor manageriale moderne la nivel de fiecare instituţie medicală şi promovarea reformelor cost-eficiente, precum şi prin consolidarea sistemului de asigurări obligatorii în medicină.

PLDM pledează pentru o autonomie mai largă a instituţiilor medicale, de rând cu îmbunătăţirea managementului acestor instituţii. Este importantă consolidarea autonomiei instituţionale în cadrul asistenţei medicale primare prin contractarea directă de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a oficiilor medicilor de familie. PLDM promovează demonopolizarea CNAM, diversificarea formelor de asigurare medicală dar şi instituţionalizarea unui sistem independent de control asupra calităţii serviciilor medicale. PLDM consideră că licenţierea activităţilor, certificarea specialiştilor şi acreditarea instituţiilor medicale sunt metode universale de asigurare a diversificării şi calităţii serviciilor medicale prestate.

PLDM încurajează iniţiativa privată în sistemul de ocrotire a sănătăţii cu sporirea rolului sectorului privat în finanţarea şi prestarea serviciilor şi va dezvolta parteneriatul public – privat. PLDM susţine implicarea sectorului neguvernamental pentru a mări accesibilitatea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova la serviciile de suport, îngrijire şi tratament. PLDM va implica ONG-le în formarea de politici sectoriale dar şi în implementarea comenzilor sociale de stat. În acest scop se va elabora şi ajusta cadrul normativ şi cel legislativ necesar.

 Protecţie socială în interesul cetăţeanului 

 În viziunea PLDM, cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de un sistem de protecţie socială care să asigure un cadru eficient de securitate socială pentru cetăţenii care, din diferite motive, şi-au pierdut capacitatea de muncă. În acest sens, sistemul de protecţie socială necesită reforme care să asigure eficienţa prestaţiilor sociale şi durabilitatea sistemului de asigurări sociale. Reformarea protecţiei sociale se va axa în egală măsură pe solidaritate socială, cât şi pe principiul identificării necesităţilor persoanelor aflate în dificultate. În acelaşi timp, PLDM pledează pentru un sistem de protecţie socială care creează premise pentru incluziunea socială a categoriilor vulnerabile şi de motivarea dependenţei sociale. Finalitatea sistemului de protecţie socială este oferirea unui sprijin în funcţie de problemele şi capacităţile persoanelor care apelează după ajutor.

Astfel, pentru fortificarea unui sistem de protecţie socială echitabil şi eficient, PLDM va realiza un set de reforme la toate nivelurile.

Promovarea măsurilor de eficientizare şi stabilizare financiară a fondurilor de asigurări sociale prin creşterea numărului de contribuabili, care include în sistemul de evidenţă toate categoriile de angajaţi, inclusiv cele din agricultură. Pentru a atenua discrepanţa dintre contribuţiile angajaţilor în agricultură şi a primelor de care ei beneficiază, vor fi introduse codurile de evidenţă individuală a fiecărui contribuabil.

Perfecţionarea continuă a mecanismelor de testare individualizată a veniturilor, a nivelului de trai al tuturor categoriilor de cetăţeni, ceea ce va permite raţionalizarea sistemului de redistribuire a prestaţiilor sociale non-contributive. Consolidarea mecanismelor de asigurare socială a angajaţilor din agricultură. Unificarea criteriilor de pensionare, fără privilegii acordate diferitor categorii de demnitari de stat şi grupuri profesionale. Introducerea graduală a pilonilor suplimentari a bugetelor de asigurări sociale, a fondurilor private de pensii asigurate de stat. Mecanismele şi volumul plăţilor pentru asigurări sociale va fi bazat pe principiul transparenţei şi egalităţii. Promovarea acţiunilor de încurajare a încrederii contribuabililor în sistemul de pensionare din Republica Moldova, precum şi diminuarea fenomenului plăţilor necontabilizate şi salariilor plic.

Pentru ca prestaţiile sociale să aibă un efect de reabilitare asupra categoriilor de cetăţeni aflaţi în dificultate, PLDM va consolida şi spori plăţile destinate familiei şi copilului, în baza mecanismului individual de evaluare a veniturilor şi nevoilor sociale.

Consolidarea capacităţilor în domeniul asistenţei sociale prin elaborarea hărţilor nevoilor sociale la nivel local, în baza cărora va fi elaborat programul pe termen lung privind crearea şi finanţare a serviciilor profesioniste de asistenţă socială la nivel comunitar. Această abordare va permite evitarea concentrării serviciilor de asistenţă socială şi acoperirea geografică cu servicii sociale, promovarea asistenţei sociale profesioniste la nivel de comunitate, elaborarea unui mecanism de evaluare şi monitorizare a activităţii asistenţilor sociali la nivel de comunitate. Totodată, pentru evitarea cheltuielilor publice excesive aferente creării serviciilor de asistenţă socială, este necesar de promovat modificările legislative şi instituţionale cu referinţă la procurarea de către APL a serviciilor oferite de ONG-uri – introducerea mecanismului de contractare socială.

PLDM pledează pentru incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități, modificarea mecanismului de stabilire a dezabilității prin accentuarea capacităţii de muncă şi nu a incapacităţii. Dezvoltarea serviciilor de reabilitare profesională a persoanelor cu dezabilități, precum şi acţiuni de adaptare a mediului la nevoile lor – sunt condiţiile de bază care ar permite integrarea socială, economică şi educaţională a persoanelor cu dezabilități.

PLDM pledează ferm pentru reducerea numărului de copii din instituţiile rezidenţiale (case de copii, şcoli internaţi dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor, a caselor de tip familial, asistenţei parentale profesioniste şi centrelor comunitare pentru copii. Pentru a stopa practica instituţionalizării copiilor, PLDM va opta pentru programe naţionale de promovare a plasamentului familial şi adopţiei. PLDM va sprijini elaborarea programelor de sprijin şi reintegrare socială a tinerilor care au împlinit 18 ani şi au ieşit din instituţiile de ocrotire rezidenţială.

Dezvoltarea culturii fizicii şi sportului

PLDM consideră necesară crearea unei strategii naționale de implementare în mentalul și comportamentul colectiv a cultului hikingului (drumeției) și  a ciclismului. PLDM va insista ca aceste obiective să devină obligatorii în pentru sistemul educațional. Fiecare clasă de elevi va fi obligată o dată în lună să parcurgă un anume itinerar pe jos sau cu bicicleta. Școlile vor fi obligate să ofere cantinele și sălile de sport ca și asistență. Obiectivul major este dezvoltarea unui cult al mersului pe jos și al bicicletei. PLDM militează pentru dezvoltarea unei infrastructuri urbane pentru ciclism.

PLDM urmărește crearea unei mişcări sociale de anvergură care să propage un mod de viaţă sănătos, prin implicarea instituţiilor sportive şi educaţionale, ONG-urilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, donatorilor. În acest context, PLDM va contribui la elaborarea Programului naţional de dezvoltare a sportului şi a culturii fizice, care va include realizarea competiţiilor locale şi zonale la diferite ramuri de sport pe diferite categorii de vârstă; campionate republicane între şcolile, liceele şi cluburile sportive pentru diverse categorii de vârstă; jocuri sportive ale elevilor şi tinerilor; campionate naționale pentru sportivi veterani și invalizi.

PLDM va susţine iniţiativa privată pentru restabilirea, lărgirea reţelei de cluburi, secţii şi complexe sportive, reabilitarea terenurilor sportive, teritorii pentru odihna populaţiei cu unităţi de deservire (cafenele, centre de agrement). Totodată, PLDM va crea un sistem de facilităţi agenţilor economici pentru încurajarea investiţiilor în domeniul culturii fizice şi a sportului.

Sportul de performanţă şi mişcarea olimpică reprezintă o modalitate de promovare a imaginii ţării pe plan internaţional. În acest context, PLDM va iniţia un amplu proces de reformare a sistemului şi mecanismului de susţinere a sportului de performanţă şi a Mişcării Olimpice. Aceasta va fi realizată prin îmbunătăţirea graduală a activităţii structurilor sportive, federaţiilor şi cluburilor; aplicarea de măsuri comune cu ministerele pentru îmbunătăţirea activităţii cluburilor departamentale, creşterea nivelului de retribuire şi crearea sistemului de facilităţi pentru sportivi. În aşa mod, sportivii noştri vor fi cointeresaţi în atingerea unor performanţe cât mai mari la diferite evenimente sportive de talie regională, europeană şi mondială.

Politici moderne de tineret

         PLDM consideră că politica de tineret trebuie revitalizată, iar în acest domeniu rolul statului este de a stimula implementarea politicii de tineret. În acest sens, PLDM consideră acţiunile de tineret trebuie să se regăsească în toate domeniile statului. În acest sens, PLDM va urmări să sprijine ideea de cercetare a domeniului de tineret şi de diversificare de proiecte pentru promovarea socială, politică şi economică a tinerilor.

PLDM militează pentru intensificarea activităţilor de instruire non formală şi alternativă şi de cooperare europeană în domeniul de tineret. În acelaşi timp, PLDM va susţine racordarea la programele comunitare şi globale de mobilităţi ale tinerilor prin participarea activă şi voluntară la acestea. PLDM sprijină ideea instituirii programelor de voluntariat comunitar cu participarea voluntarilor din statele europene.

La baza politicilor de tineret va fi educarea cetăţeanului liber şi activ, iar problemele de sănătate, educaţie, protecţie socială şi angajare în muncă ce afectează viaţa tinerilor vor fi abordate în special prin diverse tipuri de programe, acţiuni, care vor include:

– Perfecţionarea cadrului legal pentru a facilita participarea tinerilor în luarea deciziilor la nivel comunitar şi naţional, precum şi a spori accesul la studii de calitate, a spori asistenţa statului pentru tinerii cu oportunităţi limitate; a implica tinerii în dezvoltarea micului business, etc.;

– Promovarea programelor de participare şi cetăţenie democratică, care vor include accesul tinerilor la luarea deciziilor, educaţia pentru cetăţenia activă şi asocierea tinerilor pentru soluţionarea problemelor care îi afectează;

– Dezvoltarea serviciilor calitative de informare, educaţie non-formală, timp liber, sănătate. Serviciile se vor dezvolta ţinând cont de accesul nelimitat, calitatea înaltă şi respectarea confidenţialităţii şi interesului beneficiarilor. Autorităţile publice locale vor fi încurajate şi susţinute să creeze, în parteneriat cu tinerii şi organizaţiile de tineret, cluburi sportive, centre culturale, biblioteci electronice etc., care vor contribui la sporirea calităţii vieţii tinerilor şi accesului lor la informaţii, în special pentru tinerii din mediul rural şi oraşele mici;

– Dezvoltarea programelor de educaţie pentru sănătate a adolescenţilor şi tinerilor. Se va pune un accent sporit pe conştientizarea de către tineri a necesităţii comportamentului sănătos, pe diminuarea consumului de alcool, tutun, prevenirea consumului de droguri şi preîntâmpinarea infectării cu HIV/SIDA;

– Programe de coeziune şi incluziune socială a tinerilor vor fi implementate pentru a facilita accesul tinerilor la viaţa profesională. Vor fi promovate programe de educaţie şi orientare profesională, de încurajare a angajatorilor pentru angajarea tinerilor profesionişti;

– Crearea premiselor de implicare a tinerilor în dezvoltarea economică a ţării. Se vor crea condiţii pentru dezvoltarea practicilor antreprenoriale în mediul tinerilor prin oferirea de credite preferenţiale, facilităţi fiscale etc. Se vor crea condiţiile adecvate ca tinerii să devină şi generatori de locuri de muncă;

– Dezvoltarea programelor de susţinere a tinerelor familii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi educaţie a copiilor prin creditarea pentru procurarea sau construirea spaţiului locativ, acordarea de suport financiar pentru creşterea copiilor;

– Instituirea fondului de creditare a tinerilor pentru studii în instituţiile universitare din ţară şi în universităţile europene. Înfiinţarea fondurilor de stat pentru susţinerea tinerilor dotaţi şi cointeresarea lor de angajarea în ţară după finalizarea studiilor.

Toate obiectivele enumerate reprezintă angajamentele PLDM în contextul sprijinirii dezvoltării multilaterale a tinerilor.

Protecţia mediului natural

 PLDM îşi propune armonizarea legislaţiei naţionale de mediu la directivele Uniunii Europene şi includerea compartimentului de mediu în acordul de asociere la Uniunea Europeană.  În acelaşi timp, PLDM va susţine extinderea cooperării internaţionale în domeniul protecţiei mediului şi atragerea investiţiilor în acest domeniu prin asigurarea implementării prevederilor tratatelor internaţionale.

PLDM consideră necesară consolidarea potenţialului instituţional şi managerial.

PLDM pledează pentru implicarea unui număr cât mai mare de cetăţeni în activităţi de mediu, conştientizând astfel importanţa problemelor de mediu şi ecologie la nivel regional şi global. Totodată, PLDM consideră necesar elaborarea Curriculei ecologice preuniversitare, universitare, postuniversitare cu scopul implicării cât mai pregnante a publicului larg în problemele de mediu. PLDM promovează realizarea campaniilor naţionale de educare şi sensibilizare pentru ecologie şi dezvoltare durabilă.

Reducerea impactului negativ asupra mediului, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei

 PLDM consideră absolut necesară aplicarea tehnologiilor performante şi non-poluante pentru colectare separată, prelucrare, neutralizare şi eliminare a deşeurilor; asigurarea controlului depozitării deşeurilor în locurile autorizate de către organele de supraveghere şi control de stat, la obiectele monitorizate şi exploatate conform cerinţelor minime şi schemei tehnologice tipice.

În Republica Moldova, va rămâne o prioritate asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din spaţiul rural. PLDM îşi propune de a asigura cu apă potabilă către anul 2022 a 75% din populaţia rurală şi 90% din cea urbană.

PLDM va promova Campania de conservare a biodiversităţii pentru un deceniu (anii 2019-2029), inventarierea şi paşaportizarea potenţialului fondului existent de arii naturale protejate de stat şi perfecţionarea sistemului de management al acestora (structură instituţională, planuri de management şi planuri de monitoring).

PLDM pledează pentru utilizarea raţională şi protecţia subsolului. Este necesară o Concepţie naţională privind gestionarea durabilă a resurselor minerale. PLDM îşi propune în mod prioritar implementarea şi dezvoltarea sistemelor de prevenire a inundaţiilor şi dezastrelor naturale prin atragerea de proiecte cu finanţare europeană.

Totodată PLDM consideră necesară elaborarea şi promovarea Regulamentului şi Programului de funcţionare a Sistemului naţional de monitoring ecologic, consolidarea capacităţilor sistemului naţional de monitoring şi prevenire a efectelor dezastrelor naturale de origine hidrometeorologică prin aplicarea tehnologiilor informaţionale performante (echipament modern procurat şi instalat); fortificarea sistemului naţional de monitoring al calităţii mediului; automatizarea şi fortificarea reţelei hidrologice a râului Prut şi fluviului Nistru; majorarea nivelului de siguranţă a digurilor de protecţie prin realizarea lucrărilor de reparaţie şi exploatare în volum necesar a acestora.

Utilizarea durabilă a resurselor forestiere

 Suprafața împădurită a Republicii Moldova constituie 12 la sută din teritoriu, cu un total de 410,2 mii de hectare. Pentru comparație în țările UE media este aproximativ 44 la sută. Dacă excludem zona de centru, gradul de împădurire este de 6-7 la sută.

În domeniul silviculturii, PLDM optează pentru creșterea ariilor împădurite, până la media europeană. Prioritar vor fi restabilite fâșiile forestiere de protecție pe toată lungimea lor, iar terenurile degradate vor fi împădurite.

Concomitent cu aceasta, PLDM va promova mecanisme şi instrumente de administrare a silviculturii şi cinegeticii, racordate la tendinţele internaţionale de dezvoltare social-economică, dezvoltarea durabilă a sectoarelor forestier şi cinegetic, protecţia/paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii, formarea profesională şi asigurarea accesului la educaţie ecologică şi forestieră.

De asemenea, managementul forestier va fi subordonat nemijlocit numai intereselor naţionale durabile, orientat spre tradiţiile naţionale şi obiectivele silviculturii şi bazat pe principii ecologice.

PLDM pledează pentru actualizarea cadrului instituţional în vederea implementării în mod unitar şi susţinut a Strategiei de dezvoltare a sectorului forestier, dezvoltarea cadrului de reglementare. Este necesară restructurarea gospodăriei silvicole în scopul asigurării gestionării durabile a fondului forestier, extinderii terenurilor cu vegetaţie forestieră pentru dezvoltarea localităţilor rurale, reducerea sărăciei, asigurarea echilibrului ecologic, ameliorarea peisajului naţional şi a condiţiilor de trai, contribuind la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Cooperare transfrontalieră sporită

 Cooperarea Transfrontalieră este o prioritate-cheie a Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat al Uniunii Europene, care permite o relaţie privilegiată cu vecinii, cu o focalizare mai bună a eforturilor legate de dezvoltarea socio-economică, cu obţinerea posibilităţii de acces pe piaţa internă şi integrarea în cadrul altor politici europene.

În acest context, PLDM, va susţine şi promova o implicare mai activă a autorităţilor publice centrale şi locale pentru fructificarea oportunităţilor de cooperare transfrontalieră, inclusiv în cadrul celor 3 euroregiuni (Prutul de Sus, Siret – Prut – Nistru şi Dunărea de Jos) la care fac parte localităţile din Republica Moldova.

De asemenea, PLDM consideră necesar conjugarea tuturor eforturilor pentru crearea şi dezvoltarea euroregiunii Nistru, care va include raioanele Floreşti, Donduşeni, Şoldăneşti, Soroca, Camenca din Republica Moldova şi regiunea Viniţa din Republica Ucraina. Euroregiunea Nistru va reprezenta astfel şi un element important în perspectiva soluţionării conflictului transnistrean datorită pârghiilor de fortificare a relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice locale, de pe ambele maluri ale Nistrului.

În viziunea PLDM, Strategia Dunăreană reprezintă o posibilitate unică de a contracta proiecte cu finanţări din fonduri structurale, pentru cele 4 axe prioritare ale Strategiei: conectivitatea (transport intermodal, cultură şi turism, reţele de energie), protecţia mediului (managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii şi managementul riscurilor), creşterea prosperităţii regiunii Dunării (educaţie, cercetare, competitivitate) şi îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă) oferă mari perspective care trebuie utilizate în beneficiul cetăţenilor prin elaborarea şi implementarea proiectelor prioritare pentru ţară.

Astfel, proiectele transfrontaliere prioritare pentru Republica Moldova, în viziunea PLDM, ţin de mai multe domenii, inclusiv:

 1. construcţia liniilor electrice peste Prut şi a gazoductului Iaşi-Ungheni pentru conectarea RM la circuitul energetic european şi diversificarea resurselor energetice.
  2. construcţia, amenajarea podurilor peste râul Prut (Leova-Bumbăta şi Grozeşti, Nisporeni) şi platformei pentru depozitarea mărfurilor Cantemir-Fălciu
  3. dezvoltarea infrastructurii portului fluvial Giurgiuleşti şi restabilirea navigaţiei pe râul  Prut
  4.construcţia şi amenajarea adecvată a aeroporturilor Cahul şi Bălţi
  5. dezvoltarea sistemului planificării spaţiale în cadrul euroregiunilor şi a clusterelor economice transfrontaliere
  6.crearea parcurilor naturale internaţionale în baza ariilor şi rezervaţiilor naturale existente – Delta Dunării, Pădurea Domnească, Prutul şi Nistrul Inferior
  7. schimburi culturale şi educaţionale între cetăţenii din România, Ucraina şi Republica Moldova pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi consolidarea legăturilor istorice, culturale şi sociale
  8.lansarea Indicatorului de măsurare a nivelului de cooperare transfrontalieră a Republicii Moldova UE la frontieră
  9.dezvoltarea sistemului de prevenire şi monitorizare a situaţiilor de urgenţă de pe r. Prut şi Nistru
  10.implementarea proiectelor de management ecologic
  11.formarea sistemelor informaţionale comune în cadrul euroregiunilor.O integrare mai puternică între UE şi Republica Moldova are un rol crucial în asigurarea unui nou cadru pentru dezvoltarea economică. Cooperarea transfrontalieră fiind vitală pentru stabilitate, creştere şi dezvoltare în Europa, inclusiv şi pentru Republica Moldova.

DECUPLAREA  DE  MODERNITATE

Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Cu toate acestea nu doar sărăcia este problema noastră cea mai mare. O problemă mult mai complicată este decuplarea noastră de modernitate. Rămânerea noastră în urmă, sub aspect tehnologic, dar și civilizațional va agrava și mai mult problemele interne, cum sunt sărăcia și depopularea.

Republica Moldova este o țară răvășită de crize politice, corupție,  monopoluri și incompetență. A venit timpul când trebuie să recunoaștem deschis că suntem într-o situație catastrofală și avem nevoie de reforme profunde, ieșite din tipar, pentru a readuce Republica Moldova pe linia de plutire.

Avem nevoie să regândim fiecare domeniu al activității noastre și să acționăm hotărât și cu migală. Vom fi obligați să stârpim corupția întrun termen cât se poate de scurt, acționând cu maximă hotărâre și fără menajamente. Orice persoană condamnată pentru acte de corupție va trebui să suporte confiscarea integrală a averii. Va trebui să revedem procesul de privatizare și să reîntoarcem în circuitul de producție întreprinderile distruse. Va trebui să investim în noi tehnologii, și să replanificăm întreaga economie  în funcție noi realități.

Republica Moldova are nevoie de un salt tehnologic uriaș pentru a șterge un handicap de cel puțin 30 de ani de dezvoltare, pentru a reuși să ajung la nivelul minim european. Miza noastră prioritară pentru următorul deceniu trebuie să fie educația și modernizarea țării.

Sistemul educativ trebuie orientat spre obiectele reale. Doar print-o educație tehnică de calitate putem reface handicapul tehnologic.

PLDM consideră că integrarea Republicii Moldova în spațiul civilizațional european este unica modalitate de depășire a situației catastrofale în care se află țara.

Statul de țară candidat la aderare.

PLDM este ferm convins de faptul că civilizaţia europeană reprezintă reperul fundamental pentru efortul de modernizare internă şi pentru integrarea instituţională. Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă nu doar un obiectiv de importanţă prioritară, ci constituie și o sursă inepuizabilă de inspiraţie în procesele de transformări politice şi economice.

PLDM pledează pentru onorarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în Acordul de Asociere, inclusiv în ce priveşte guvernarea democratică, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea unei economii de piaţă eficiente.
PLDM considera sarcina sa și obiectivul primordial de politică internă și externă este obținerea statului de candidat la aderare la Uniunea Europeană.

PLDM se pronunţă în favoarea intensificării dialogului şi cooperării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea dinamizării reformelor politice, economice, sociale şi juridice orientate spre alinierea la standardele europene în vederea obţinerii statutului de candidat pentru aderare la UE.

PLDM consideră că este necesară implicarea activă a întregii societăţi, a tuturor forţelor politice şi a actorilor externi relevanţi în vederea transformării Republicii Moldova într-un stat european cu o perspectivă reală de aderare la UE şi va depune toate eforturile pentru atingerea acestui obiectiv. Totodată, se impune valorificarea plenară a oportunităţilor oferite de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, atât pe dimensiunea bilaterală, cât şi multilaterală. În raport cu acest aranjament, PLDM va continua să pledeze pentru evaluarea performanţelor Republicii Moldova în baza criteriilor de diferenţiere, a meritului propriu şi principului “mai mult pentru mai mult”.

În acest context este fundamentală adoptarea şi promovarea valorilor şi normelor europene în toate domeniile de activitate a societăţii, inclusiv prin onorarea angajamentelor asumate în cadrul Consiliului Europei.

PLDM este ferm convins de necesitatea creării condiţiilor adecvate pentru asocierea politică şi integrarea economică în UE prin realizarea Acordului de Asociere.

PLDM pledează pentru o cooperare sectorială extinsă cu UE. În particular, este esenţială asigurarea securităţii energetice a ţării, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de care dispune UE, prin integrarea în piaţa energetică europeană şi prin realizarea neîntârziată a proiectelor de interconexiune.

PLDM va sprijini, în continuare, semnarea declaraţiilor politice pentru integrare europeană cu statele membre ale UE şi va încuraja, totodată, o interacţiune activă cu instituţiile europene, în particular Consiliul, Comisia Europeană şi Parlamentul European. De asemenea, PLDM va susţine activitatea Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova.

Politica externă 

PLDM consideră fundamentală promovarea unor relaţii reciproc avantajoase şi edificarea unor parteneriate aprofundate, cu valenţe strategice, cu ţările vecine, România şi Ucraina şi cu ţările de interes prioritar, în particular cu statele membre ale UE, Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă.

România are un rol deosebit în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. PLDM susţine utilizarea activă a mecanismelor de interacţiune în domeniul integrării europene, menite să asigure transferul de experienţă acumulat de România în domeniu, inclusiv pe linia armonizării legislaţiei şi implementării acquis-ului comunitar, conform Declaraţiei de Parteneriat Strategic European.

PLDM va contribui la valorificarea deplină a potenţialului de cooperare cu România, prin aprofundarea dialogului politic, economic, cultural şi ştiinţific şi prin eficientizarea mecanismelor şi instrumentelor de cooperare în toate domeniile de interes reciproc.

PLDM se pronunţă în favoarea intensificării dialogului politic bilateral cu Ucraina şi relansarea mecanismelor de cooperare şi consultare în domenii de interes comun: aprofundarea cooperării economice, reglementarea conflictului transnistrean; integrarea europeană, securitatea energetică, cooperarea regională şi internaţională. În particular, este necesară intensificarea cooperării cu Ucraina în cadrul formatului de negocieri „5+2”, precum şi a mecanismelor bilaterale moldo-ucrainene şi trilaterale Moldova – Ucraina – UE pentru securizarea frontierei şi reglementarea politică durabilă a conflictului transnistrean.

PLDM pledează pentru extinderea multidimensională a raporturilor cu SUA şi evidenţiază necesitatea menţinerii sprijinului partenerilor americani pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pentru consolidarea sa ca stat independent, suveran şi democratic, capabil să contribuie la securitatea şi stabilitatea pe plan regional şi european. Aprofundarea cooperării cu SUA va fi impulsionată în continuare, în baza Acordului bilateral aprofundat în domeniul investiţiilor şi a altor documente bilaterale relevante şi scoaterea Republicii Moldova de sub incidenţa Amendamentului Jackson-Vanik.

PLDM consideră că dezvoltarea relaţiilor cu Federaţia Rusă trebuie să se desfăşoare în baza principiilor prevăzute în Tratatul politic de bază moldo-rus, semnat în 2001 şi prelungit în 2011, iar edificarea relaţiilor bilaterale să se producă pe principiile egalităţii suverane, respectului mutual şi cooperării reciproc avantajoase.

Este necesară fortificarea dialogului politic bilateral şi a relaţiilor economice, bazate pe pragmatism, previzibilitate şi respectarea intereselor reciproce. PLDM pledează pentru finalizarea procesului de retragere a trupelor şi armamentelor, precum şi pentru intensificarea cooperării cu partenerii ruşi, în cadrul mecanismelor consacrate de negocieri, în vederea identificării unei soluţii cuprinzătoare şi viabile a conflictului transnistrean, în condiţiile respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

PLDM este ferm convins de necesitatea aprofundării relaţiilor politice, economice şi culturale cu statele-membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin intensificarea demersurilor politico-diplomatice în vederea obţinerii recunoaşterii de către statele membre ale UE a perspectivei europene a Republicii Moldova. Aceasta include cooperarea cu fiecare dintre statele UE, îndeosebi pe domenii sectoriale de interes comun şi în cadrul programelor comunitare, pentru facilitarea obținerii de către  Republica Moldova, a statutului de țară candidat la aderare.

PLDM pledează pentru fortificarea relaţiilor bilaterale cu partenerii europeni, în particular cu Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Suedia, Austria, Belgia şi Olanda, dar şi pentru consolidarea relaţiilor cu noile state-membre ale Uniunii Europene şi valorificarea plenară a asistenţei oferite pe linia integrării europene, inclusiv prin transferul experienţei specifice acumulate de statele respective în domeniul menţionat.

PLDM consideră importantă aprofundarea relaţiilor cu Azerbaidjan şi Georgia, din perspectiva intereselor comune pentru reglementarea conflictelor şi pentru dezvoltare democratică şi economică în spaţiul GUAM şi în arealul Mării Negre. De asemenea, este relevantă dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu China, Japonia, India, Turcia şi Coreea de Sud, cu alţi actori globali şi regionali în ascensiune sau state cu economii emergente.

Cooperarea cu organismele internaţionale 

 PLDM se pronunţă în favoarea intensificării cooperării politice, de securitate şi comercială cu/în cadrul organizaţiilor din regiunea Europei Centrale, de Sud Est, arealul Dunării şi Mării Negre, la care Republica Moldova este parte, de asemenea, fiind necesară consolidarea relaţiilor de parteneriat cu OTAN.

În contextul cooperării cu organismele internaţionale, PLDM pledează pentru intensificarea dialogului cu ONU, OSCE şi Consiliul Europei pentru promovarea obiectivelor de integrare europeană, democratizare şi modernizare, restabilirea integrităţii teritoriale şi consolidarea suveranităţii şi independenţei ţării.
PLDM pledează pentru o diplomaţie economică activă pe filieră comercială, investiţională şi de asigurare a securităţii energetice. Este necesară facilitarea şi stimularea dezvoltării relaţiilor economice cu alte state şi promovarea intereselor economice naţionale, cu un accent deosebit pe promovarea exporturilor şi competitivităţii companiilor şi produselor moldoveneşti, atragerea de investiţii, capital străin şi know-how, consolidarea, extinderea şi recuperarea poziţiilor pe pieţele externe.

PLDM consideră prioritară facilitarea participării Republicii Moldova la cooperarea regională în domeniul energetic, precum şi la proiectele energetice importante pentru Europa Centrală şi de Sud Est şi din arealul Mării Negre, care include interconectarea sistemului naţional energetic şi de transport al gazelor naturale cu cel european.

PLDM insistă asupra simplificării activităţilor şi procedurilor consulare, în particular documentarea cetăţenilor peste hotare, asupra semnarea acordurilor de protecţie socială a comunităţilor importante de cetăţeni ai Republicii Moldova.

Dezvoltarea capitalului uman. Renaştere prin educaţie

 PLDM consideră că educaţia este primordială pentru redresarea economică şi socială a Republicii Moldova. PLDM pledează pentru ca domeniul educaţional să capete şi o dimensiune transversală a politicilor publice.

Totodată, PLDM urmăreşte crearea unei platforme naţionale pentru o educaţie modernă şi europeană. Pentru susţinerea adecvată a domeniului educaţional, PLDM va insista pe reforma totală a sistemului de educație.

Sistemul educațional trebuie reorientat spre științele reale, cu aplicații practice în robotică și inventică. Liceele trebuie să ofere și o profesie. În mediul rural este nevoie de licee agricole.

În domeniul învăţământului preuniversitar, PLDM va întreprinde măsuri consistente vizând (a) eficientizarea procesului instructiv-educativ prin punerea în echilibru a principiului interacţiunii academice la cel al pregătirii pentru viaţă, (b) asigurarea accesibilităţii educaţiei pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova şi, în mod special, asigurarea accesului la educaţia timpurie pentru toţi copiii de vârsta preşcolară, (c) eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, asigurarea unui randament educaţional înalt şi oferirea unei remunerări adecvate angajaţilor din sectorul educaţiei, (d) promovarea educaţiei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu nevoi speciale sau/şi cu dizabilităţi în activităţi cu caracter instructiv-educativ, (e) diversificarea şi intensificarea educaţiei extra curriculare şi (f) asigurarea congruenţei între educaţia formală, non formală şi cea informală.

PLDM consideră că numărul universităților este exagerat de mare. Numărul lor trebuie redus la nevoile economiei moldovenești, iar calitatea studiilor să corespundă cerințelor pieței. Atât colegiile cât și universitățile trebuie grupate după specializare și create grupuri universitate cu puternice resurse pentru cercetare.

Astfel colegiile vor deveni prima treapta universitară. Masteratul și doctoratul se vor face în universități și vor ținti abilități practice și de cercetare.

PLDM vede învăţământul superior ca fiind un pol de dezvoltare, de inovare şi de afirmare a Republicii Moldova în Spaţiul European al Învăţământului Superior. În această ordine de idei, cu luarea în considerare a principiilor care derivă din Declaraţia de la Bologna, din Comunicatele de la Praga şi de la Berlin, PLDM va opta cu consecvent pentru:

 • punerea în aplicare a conceptului de autonomie universitară, care va presupune revigorarea puterii decizionale a instituţiilor de învăţământ superior în ceea ce priveşte organizarea internă, administrativă, şi financiară
 • racordarea normei didactice a cadrelor didactice din învăţământul superior la normele existente în practica avansată a statelor europene
 • optimizarea sistemului de învăţământ superior în scopul eficientizării unităţilor educaţionale, rentabilizării resurselor bugetare şi integrării în circuitul academic european
 • participarea studenţilor în guvernarea învăţământului superior
  • instituirea spiritului de concurenţă/competitivitate academică (clasificarea tuturor instituţiilor de învăţământ după un criteriu unic de performanţă academică; introducerea rating – ului instituţional; revizuirea – după fiecare sesiune de examene – a listelor de deţinători ai burselor de stat etc.)
 • dezvoltarea dimensiunii sociale a învăţământului superior (în vederea întăririi coeziunii sociale şi reducerii inegalităţii sociale şi de gen)
 • organizarea dialogului şi dezvoltarea parteneriatelor cu toţi actorii implicaţi în viaţa socială şi cea economică (în mod special, prin colaborarea cu institutele sectorului asociativ şi prin realizarea principiilor învăţământului profesional dual)
  • crearea unui mecanism viabil de angajare a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în câmpul muncii.
 • creşterea accesului la învăţământ superior prin oferirea de oportunităţi egale tuturor categoriilor sociale, în special celor subreprezentate.

PLDM va promova ideea potrivit căreia instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii antreprenoriale, cu o largă responsabilitate publică pentru serviciile prestate. În acest sens, PLDM susţine crearea unui sistem de agenţii autonome pentru: acreditarea programelor de studii, finanţarea programelor de studii şi de cercetare, finanţarea mobilităţilor de studii şi de cercetare, evaluarea calităţii procesului de învăţământ şi al celui de cercetare în învăţământ.

PLDM va milita pentru reformarea procesului de admitere în sistemul de învăţământ superior şi va susţine dezvoltarea unor programe adecvate de finanţare a activităţilor de studii prin acordarea de granturi şi credite preferenţiale garantate.

PLDM consideră că cercetarea şi învăţământul superior trebuie să reprezinte un tot întreg. Pornind de la acest deziderat, PLDM va sprijini amplificarea cooperărilor şi parteneriatelor între instituţiile de învăţământ superior autohtone şi cele din străinătate pe dimensiunea cercetării avansate.

Școlile profesionale (pentru domeniile tehnice), de asemenea, trebuie incluse în acest circuit, pentru a sincroniza sectorul de producție cu inovațiile din cercetare.

PLDM militează pentru reconsiderarea învăţământului secundar-profesional. Pe acest versant, PLDM va susţine dezvoltarea acestuia prin renovarea infrastructurii, modernizarea curriculum-ului, formarea adecvată a cadrelor didactice şi prin impulsionarea creării de conexiuni dintre piaţa forţei de muncă şi instituţiile de învăţământ secundar-profesional. PLDM va sprijini mecanismul de accesare continuă a nivelurilor de studii: de la nivelul secundar-profesional la nivelul superior. PLDM va promova constant principiul racordării programelor de studii nivelelor secundar-profesional şi superior la necesităţile pieţii muncii.

PLDM este convins că în felul acesta economia moldovenească va obține un imbold teoretic și o puternică asistență pentru dezvoltare.

PLDM va opta pentru creșterea numărului de burse, oferite de către stat, în cele mai prestigioase universități din străinătate, pentru cei mai buni absolvenți din țară. Scopul acestei acțiuni este stoparea exodului de creiere și reintegrarea lor în economia moldovenească.

PLDM va miza pe dezvoltare sectorului IT, ca unul de perspectivă și ca un potențial motor de dezvoltare economică. Acest lucru presupune adaptare sistemului educațional cu puternic accent pe științele reale. PLDM va dezvolta o strategie specială pentru creșterea nivelului de pregătire a profesorilor de matematică și fizică pentru școlile moldovenești.

PLDM va promova dezvoltarea cadrului legislativ în concordanţă cu recomandările şi prevederile structurilor pan-europene, regionale şi comunitare din domeniul educaţional. Mergând pe această dimensiune, PLDM va contribui la europenizarea educaţiei autohtone prin mărirea considerabilă a schimburilor de experienţă şi de promovare a practicilor de calitate. PLDM consideră că, pentru europenizarea educaţiei autohtone, este imperios necesară o implementare plenară a prevederilor Agendei Lisabona.

PLDM va stimula promovarea educaţiei autohtone în spaţiul european prin mobilităţi academice şi de cercetare. PLDM pledează pentru dezvoltarea parteneriatului strategic în domeniul educaţional şi de cercetare între Republica Moldova şi România. PLDM va întreprinde măsurile necesare creării unui program regional de mobilităţi academice.

PLDM va pleda pentru promovarea educaţiei pe tot parcursul vieţii şi va stimula valorificarea educaţiei non formale şi informale. Totodată, PLDM va susţine iniţiativele de formare şi instruire alternativă şi integratoare a cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, sex, grup etnic, regiune de origine. În acest sens, PLDM consideră necesară crearea unei agenţii autonome de acreditare a programelor de formare continuă, non formală şi alternativă şi de certificare a competenţelor şi aptitudinilor dobândite.

 

Societatea informaţională – imperativul dezvoltării

         Republica Moldova are o posibilitate reală de a atinge un grad înalt de dezvoltare economică, comparabil cu ţările avansate din Europa şi lume numai în condiţiile în care va şti să valorifice oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor şi inovaţiilor, în primul rând a celor informaţionale şi de comunicare. Fiind la guvernare, PLDM a creat Centrul de Guvernare Electronică, Comisia Naţională pentru e-Transformare şi a promovat şi a adoptat Programul Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării. Astfel, au fost stabilite premizele unei guvernări performante, dinamice şi mai aproape de nevoile reale ale cetăţenilor.

Prin valorificarea tuturor oportunităţilor oferite de e-Guvernare, PLDM va continua promovarea digitalizării serviciilor publice urmărind sporirea accesului cetăţenilor, dar şi sporirea calităţii acestora. Totodată, digitalizarea şi re ingineria proceselor operaţionale în cadrul procesului de administrare publică va spori transparenţa procesului decizional, va simplifica birocraţia eliminând practicile învechite şi redundante, contribuind direct la reducerea corupţiei.

Valorificarea deplină a dezvoltării tehnologice va permite creşterea capacităţii funcţionarilor publici, va eficientiza activitatea de administrare, va reduce timpul utilizat pentru luarea deciziilor sporind calitatea actului de guvernare.

În scopul asigurării acestor obiective PLDM va promova Programul pentru un Guvern Deschis ce tinde spre publicarea online a tuturor datelor de interes public. Totodată, PLDM va asigura că toate serviciile publice sunt accesibile cetăţenilor prin internet, telefonie mobilă, chioşcuri, terminale interactive, dar şi prin metode tradiţionale. De asemenea, va fi creată o platformă tehnologică nouă comună pentru instituţiile de stat şi va fi lansat şi permanent modernizat Portalul Guvernamental

Ştiinţă, cercetare şi activitate inovaţională 

   PLDM pledează pentru concentrarea sferei cercetării în universități. Instituirea unui asemenea cadru va asigura o creştere semnificativă a calităţii procesului de cercetare şi inovare. PLDM optează pentru eficientizarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice şi al celui de activitate inovaţională în baza principiului economiei bazate pe cunoaştere.

PLDM se pronunţă în favoarea ralierii cadrelor legislativ şi instituţional ale sectorului autohton de cercetare şi inovare la standardele europene. În conformitate cu aceste standarde, sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova va trebui să ofere mai multe tipuri de servicii: de educaţie, cercetare, inovare şi dezvoltare. Respectarea acestor standarde va contribui la stabilirea unei ierarhii în gama serviciilor prestate de către universităţi: universităţi care prestează servicii educaţionale (asigurând instruirea la Ciclul I. Licenţă şi Ciclul II. Masterat); universităţi care prestează servicii educaţionale şi de cercetare (primelor două cicluri li se adaugă Ciclul III: Doctorat); universităţi care prestează servicii de înaltă calitate educaţionale, de cercetare, inovare şi dezvoltare, care propun produse ştiinţifice care contribuie la dezvoltarea societăţii.

În viziunea PLDM, studiile universitare de Ciclul III ( Doctorat) trebuie să devină un element structural comun domeniului învăţământului superior şi cercetării. Prin genul vizat de studii, învăţământul superior din Republica Moldova va obţine salienţă atât în Spaţiul European al Învăţământului Superior, cât şi în Spaţiul European al Cercetării. Este evident faptul că o economie bazată pe cunoaştere nu poate deveni viabilă fără dezvoltarea şi consolidarea – pe toate palierele posibile – a acestei stări de lucruri. Astfel, pentru PLDM, consolidarea cercetării din instituţiile de învăţământ superior prin amplificarea cooperării şi parteneriatelor în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative cu instituţiile şi fondurile europene şi internaţionale devine unul din obiectivele prioritare, de rând cu grija sporită pentru echilibrarea celor trei forţe care asigură dezvoltarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova.

Promovarea economiei bazate pe cunoaştere este garanţia pentru dezvoltarea durabilă a statului şi asigurarea competitivităţii Republicii Moldova pe plan regional şi mondial.

De asemenea, PLDM va acorda o atenţie sporită:

(a) implementării programelor de promovare a tinerilor cercetători şi încurajarea repatrierii diasporei ştiinţifice moldoveneşti,

(b) încurajării parteneriatului public-privat pentru realizarea de proiecte şi activităţi de cercetare, în scopul dezvoltării capacităţii naţionale de producere şi asimilare a tehnologiilor avansate,

(c) sensibilizării comunităţii de afaceri cu privire la cooperarea cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării

(d) promovării cooperării ştiinţifice şi tehnologice cu partenerii externi, inclusiv cu marile companii transnaţionale (din ţară şi din străinătate), în vederea accederii la cercetarea avansată şi la înaltele tehnologii.

 

Infrastructură modernă – facilitarea drumului spre Europa. Transport modern şi confortabil 

 PLDM va urmări susţinerea infrastructurii şi dezvoltării Republicii Moldova prin stabilirea unor condiţii civilizate de trafic intern şi internaţional, care să asigure accesul tuturor localităţilor din ţară şi a zonelor izolate la reţele de transport. Este importantă afirmarea Republicii Moldova ca ţară de tranzit şi alinierea transportului autohton la cerinţele europene de transport. PLDM pledează pentru gestionarea responsabilă a sistemului de transport, reabilitarea lui cu utilizarea noilor tehnologii, alinierea acestuia la cerinţele pieţei la capitolul viteză, confort, siguranţa circulaţiei, protecţia mediului.

PLDM va urmări consolidarea şi valorificarea capacităţilor existente prin reabilitarea infrastructurilor de transport, promovarea competiţiei între tipurile de transport, reorganizarea serviciilor de transport şi îmbunătăţirea calităţii acestora. PLDM va promova iniţierea parteneriatelor publice-private durabile cu furnizori de servicii de transport în vederea descentralizării şi îmbunătăţirii serviciilor de transport public.

PLDM va stimula atragerea investiţiilor şi fondurilor europene în construcţia coridoarelor de transport internaţionale moderne: coridorul IX Pan – European, care leagă Finlanda cu Grecia şi coridorul Budapesta – Odesa.

PLDM consideră că, având poziţionarea la frontiera între Uniunea Europeană şi Europa de Est, dar şi prin intermediul politicii pro-active de promovare a transportului inter-modal, Republica Moldova poate deveni un centru al transportului din regiune, ce va permite dezvoltarea rapidă a centrelor de logistică, a infrastructurii şi a activităţii de export-import al mărfurilor.

De asemenea, PLDM va opta pentru transmiterea drumurilor locale în gestiunea Administraţiei Publice Locale de nivelul doi, cu alocarea mijloacelor financiare corespunzătoare din fondul rutier, în vederea eficientizării planificării lucrărilor de reparaţie şi întreţinere, atragerii investiţiilor pentru modernizarea drumurilor locale şi armonizării cadrului legislativ şi normativ la cerinţele comunitare.

În scopul facilitării şi optimizării activităţii de transport, PLDM va pune accent pe dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul transportului auto de mărfuri şi călători. Va fi revizuită politica în transportul auto de călători, cu scopul optimizării şi îndestulării necesităţilor social-economice ale populaţiei, precum şi majorarea nivelului de securitate rutieră. Se va elabora un mecanism de facilitare şi de atragere a investiţiilor, în scopul renovării mijloacelor de transport pentru călători, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.

O reţea dezvoltată de drumuri calitative este o premisă necesară pentru orientarea investiţiilor private locale şi străine către regiuni şi zone defavorizate. În acest sens, PLDM va asigura mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea reţelelor de drumuri deja existente prin majorarea substanţială a Fondului rutier, dar şi va susţine şi stimula proiecte şi programe de reabilitare şi construcţie de drumuri naţionale şi regionale.

Investitorii interni, dar şi cei externi, vor fi atraşi în astfel de programe şi proiecte de importanţă majoră, inclusiv şi prin parteneriate publice-private şi alte forme de finanţare.

PLDM consideră necesară restructurarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” în vederea modernizării şi eficientizării activităţii acesteia, atragerea investiţiilor în electrificarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de căi ferate.

Pentru dezvoltarea transportului naval, PLDM consideră necesară implementarea programelor de funcţionalitate şi dezvoltare a porturilor de mărfuri şi de pasageri, crearea unei agenţii de stat în domeniu şi perfecţionarea cadrului legal, dezvoltarea flotei comerciale a Republicii Moldova, precum şi promovarea acţiunilor privind siguranţa şi protecţia mediului ambiant.

 

PROVOCĂRI  DE  SECURITATE

Republica Moldova este un stat extrem de fragil din punct de vedere al securității. Nu doar problema transnistreană îl vulnerabilizează. Prima mare problemă este indecizia politică și  lipsa unui concept care să elimine toate sursele de insecuritate. Societatea moldovenească este sfâșiată de dualitate. Republica Moldova are două Biserici Ortodoxe, efectiv două limbi de stat, partide politice care împart societatea între est și vest, un spațiu audiovizual pe care nu-l poate controla, și o confruntare mută între majoritate și minorități.

PLDM insistă pe un concept care să elimine sursele de insecuritate, păstrând drepturile legitime ale tuturor părților. PLDM este ferm că acolo unde compromisul este imposibil, prevalează interesul securității naționale și al statului.

Sistemul de securitate şi apărare

 PLDM pledează pentru reformarea instituţiilor abilitate în conformitate cu normele europene, prin îmbunătăţirea cadrului instituţional, organizatoric şi funcţional al instituţiilor de menţinere a ordinii publice, asigurare a securităţii şi apărării. PLDM consideră primordială continuarea implementării eficiente a concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne. În pofida faptului, că în domeniul afacerilor interne au fost efectuate acțiuni de reformare prin demilitarizarea instituţiei, care a cuprins perfecţionarea cadrului legal al activităţii poliţiei şi carabinierilor, delimitarea competenţelor structurilor subordonate MAI, descentralizarea parţială a serviciilor poliţieneşti la nivelul autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, în ultimii trei ani s-au produs regrese substanțiale, care pun în primejdie aceste instituții ale statului. PLDM constată cu îngrijorare derapajele de la cerințele unui stat de drept, fenomene de poliție politică, filare și urmărire camuflată a oponenților politici ai regimului, intimidări ai activiștilor partidelor de opoziție, cazuri de fabricare a dosarelor la comandă.

PLDM consideră necesară contracararea unor riscuri şi ameninţări cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv nereglementarea conflictului transnistrean, prezenţa unor trupe militare şi paramilitare în afara controlului constituţional în raioanele de est, care prezintă riscuri de bază la adresa securităţii naţionale. PLDM este convins de fezabilitatea transformării Republicii Moldova într-un stat care contribuie la securitatea regională şi internaţională prin participarea activă la Politica Europeană de Securitate şi Apărare a UE şi la operaţiunile internaţionale de stabilizare şi menţinere a păcii.

PLDM îşi exprimă opinia ca fiind absolut necesară elaborarea şi implementarea unui concept modern de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate ce ar permite dezvoltarea durabilă a capacităţilor de îndeplinire a misiunilor sale. Un element fundamental în acest proces îl reprezintă depolitizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate în favoarea realizării unui plan de acţiuni menit să asigure interesele naţionale ale Republicii Moldova, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni.

PLDM atrage atenția, că Republica Moldova nu dispune de ”forțe armate” în sens tradițional, clasic (nu avem flotă aeriană și maritimă, nu avem trupe interne și nici de grăniceri, avem doar armata națională care are un efectiv și dotare la nivelul unei brigăzi fortificate/divizie clasice din armatele performante moderne). Aceste trupe nu sunt astăzi capabile să ofere un minim de rezistență în fața unui risc cu caracter militar sau să asigure apărarea constituțională a statului și poporului în caz de conflict armat sau război.

PLDM consideră, că Republica Moldova ca stat care are obligațiuni constituționale și angajamente internaționale privind securitatea și apărarea, are nevoie stringentă de reinstalarea unei viziuni cumulative privind ”apărarea” prin existența și funcționarea unui ”sistem național de apărare”, cum au făcut-o toate statele din zonă afectate de revanșismul rusesc. PLDM consideră imperative următoarele componente de bază ale reformei Armatei Naționale:

 1. Întregirea viziunilor strategice (elaborarea și adoptarea concepției și strategiei securității naționale; strategiei apărării naționale (substrategiei militare).
 2. Modernizarea efectivă a Armatei Naționale, prin resurse proprii, dar și prin atragerea resurselor externe (instrumente: Inițiativa DCB, Dialogul Strategic cu SUA, acordurile bilaterale cu România, Polonia și Țările Baltice, cu Ucraina), care ar prevede redislocarea și construcția unor baze militare moderne, procurarea și înarmarea cu noi tipuri de armament, tehnică militară de producție vestică; dezvoltarea și reanimarea industriei militare (asamblarea/repararea vehiculelor și tehnicii militare de luptă, armamentelor ușoare și pieselor de artilerie, dar în mod special a munițiilor de diferite tipuri și calibre, în baza unor parteneriate și întreprinderi comune (în primul rînd, cu întreprinderile specializate din România, Turcia, Cehia și Slovacia, Franța, Israel, SUA). În același timp, cât nu avem tehnică și armament nou, folosim la maximum ceea ce avem, reparăm și utilizăm. Astfel procedează majoritaea statelor din Alianța Nord-Atlantică, inclusiv SUA și România.
 3. Profesionalizarea și specializarea pe specialități de ”nișă” pentru efortul de apărare și securitate colectivă (în cadrul NATO, UE – PESAC, OSCE, ONU) – operațiuni și misiuni concrete, extrem de mult apreciate și finanțate, cerute.
 4. Asimilarea conceptului german de ”cetățean în uniformă” ca o nouă conceptualizare a rolului militarului în societatea modernă, avînd în vedere riscurile eminente și ipotetice.

PLDM se pronunţă în favoarea implementării depline a Planului Individual de Acţiuni ale Parteneriatului Republica Moldova-NATO astfel încât aceasta să fie în măsură să răspundă adecvat ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi, respectiv, în cooperare cu instituţiile relevante ale statelor partenere, la noile provocări care se manifestă pe plan global şi regional.
PLDM susţine plenar formarea capacităţilor necesare şi implementarea întregului arsenal de instrumente ce ţin de exercitarea controlului civil şi democratic asupra sectorului de securitate naţională, inclusiv prin extinderea posibilităţilor de coparticipare a mass-media şi societăţii civile.

PLDM este convinsă că sistemul de apărare și securitate națională trebuie să se dezvolte în conformitate cu înțelegerea corectă, adecvată și adaptată la noile realități globale și regionale a noțiunii constituționale de neutralitate. Acest principiu nu poate sub nicio formă a fi folosit împotriva extinderii cooperării noastre cu NATO și să fie un impediment în ancorarea Republicii Moldova la noul concept al Uniunii Europene de Apărare Europeană.

Unificarea ţării – datoria morală a statului şi a societăţii

 PLDM consideră că reglementarea conflictului transnistrean trebuie promovată în baza unei abordări strategice şi cuprinzătoare cu antrenarea tuturor instituţiilor de stat şi a societăţii civile.

PLDM pledează pentru identificarea unei soluţii noi în cadrul negocierilor. Scopul de bază al negocierilor este integrarea armonioasă a raioanelor de est în spaţiul economic, informaţional, politic, social şi cultural al Republicii Moldova.

PLDM consideră fundamentală antrenarea cat mai largă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean a partenerilor externi şi a organizaţiilor internaţionale relevante.

PLDM consideră că urgentarea transformării actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională de observatori civili sub mandat internaţional este de natură să contribuie esenţial în procesul de reglementare paşnică a conflictului.

PLDM insistă asupra retragerii forţelor militare străine şi a celor paramilitare neconstituţionale de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, angajamentele internaţionale existente, în particular cele asumate la Summit-ul OSCE de la Istanbul în 1999.

PLDM se pronunţă în favoarea implementării măsurilor de încredere; intensificarea legăturilor inter-umane, antrenarea locuitorilor regiunii în procesele de transformare şi europenizare a Republicii Moldova. Pentru menţinerea unui dialog constructiv si consecvent cu reprezentanţii de pe malul stâng al Nistrului trebuie continuate contactele de lucru la diferite nivele.

PLDM susţine promovarea pe plan intern şi extern a acţiunilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană şi promovarea condiţiilor necesare pentru înlăturarea tuturor barierelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor între cele două maluri ale Nistrului.

Diversificarea energetică

Scopul imediat al Republica Moldova este diversificarea furnizorilor de resurse energetice (gaz şi derivate petrolier, energie electrică). Importurile necontrolate de gaze naturale pentru raioanele de est, achizițiile dubioase de energie electrică din această zonă, transformă Republica Moldova într-un finanțator al regimului separatist, și îi crește datoria sa față de furnizori în pofida voinței sale.

PLDM pledează pentru diversificarea furnizorilor de gaze naturale și stabilirea unui regim clar de import pentru raioanele de est, cu controlul permanent al plăților.

Pentru a reduce riscurile, este necesară asigurarea controlului strict şi transparenţei în importul şi consumul de gaz natural prin contorizarea totală a sistemului. Trebuie promovate pe scară largă tehnologiile industriale şi casnice care permit economisirea, utilizarea eficientă şi conservarea energiei. Totodată, este necesară modernizarea capacităţilor de generare a energiei electrice şi termice, lucru posibil prin atragerea capitalului privat intern şi extern în domeniul energetic.

În scopul sporirii securităţii energetice PLDM, va opta pentru diversificarea resurselor şi surselor energetice, precum şi crearea, concesionarea sau arendarea capacităţilor de stocare a resurselor energetice.

Republica Moldova trebuie să-şi propună drept obiectiv atingerea a 25% de energie renovabilă pentru 2025. Acest obiectiv este unul realizabil, dacă vor fi elaborate şi implementate politici publice potrivite cu acordarea de facilităţi fiscale şi atragerea investiţiilor străine în acest sector important.

Din aceste considerente, PLDM consideră necesară înfiinţarea unităţilor de producere a energiei în baza biomasei, utilizarea energiei solare şi eoliene, instalaţii cu ciclu închis de utilizare a apelor, etc. Crearea şi utilizarea resurselor de energie regenerabilă va influenţa pozitiv asupra stării ecologice a ţării, oferind oportunităţi pentru lansarea unor noi activităţi economice. Aceasta va crea un teren propice pentru exersarea şi acumularea practicii de cooperare între afacerile private şi sectoarele învăţământ/cercetare, în scopul facilitării dezvoltării economice.

Unificarea mitropoliilor, ieșirea de sub tutela Patriarhiei Ruse

         O sursă de insecuritate este existența a două Mitropolii Ortodoxe din cadrul a două Patriarhii – Rusă și Română. PLDM optează pentru unificarea Mitropoliilor și ieșirea de sub controlul Patriarhiei Ruse.

PLDM va insista pentru identificarea unei soluții interbisericești pentru a evita o  confruntare între enoriași și cler.

Impunerea limbii române în societate.

PLDM optează pentru crearea unui câmp de presiune a limbii române și impunerea statului său de limbă oficială pentru administrație.

Cunoașterea limbii române trebuie să devină obligatorie pentru toate sferele de activitate socială, economică și politică.

PLDM va insista pe respectarea dreptului exponenților minorităților naționale la educație în limba maternă, dar nu va admite creșterea artificială a numărului de vorbitori, într-o altă limbă decât româna, din contul altor etnii. Acolo unde nu există școli pentru vorbitorii anumitor limbi, obligatorie este studierea în limba română.

PLDM optează pentru studierea intensă a limbii române în școlile alolingve. Vom cere ca examenele de promovare a treptelor, primară, gimnaziu și bacalaureat să se desfășoare exclusiv în limba română.

PLDM va insista ca mass-media să fie dominată de surse în limba română. Minoritățile etnice pot avea instituții media, dar va fi interzisă difuzarea masivă a presei din altă țară, pentru a evita dominația acesteia pe piață.

PLDM va impune un control stric al importului de produse poligrafice ( sub formă de recuzită școlară) pentru a evita marginalizarea limbii române. Aceasta nu înseamnă însă excluderea acestor operatori de pe piață ci conformarea lor unor norme stric stabilite.

PLDM va insista pe impunerea fiselor de inserție în limba română pentru medicamentele comercializate în farmacii.

PLDM va crea o agenție de comunicare publică care va avea ca scop protecția limbii române

Securizarea spațiului audiovizual.

Spațiul mediatic al Republicii Moldova este dominat și influențat de  instituții specializate private și de stat din Federația Rusă, iar volumul contentului în limba rusă este copleșitor. Republica Moldova a reușit să reglementeze, dar nu și să controlează spațiul său mediatic. PLDM este conștient că audiovizualul în principal, ca și presa în general, s-a dezvoltat în mod haotic, fapt care a provocat o gravă problemă de securitate.

Spațiul mediatic este puternic influenţat politic. Nici unul dintre posturile moldoveneşti de televiziune nu a apărut înafara cadrului politic. Aceasta explică și ușurința cu care media este implicată în bătăliile politice, dar mai ales insistența cu care se implică în impunerea agendei politice și manipularea cetățenilor.

PLDM va insista pe reformarea cadrului juridic de activitate a jurnaliștilor.

PLDM crede necesar crearea unui concept de dezvoltare a audiovizualului, folosind ca oportunitate trecere la televiziunea digitală, și formarea multiplexelor. PLDM va pleda pentru ca rețelele naționale de distribuție, construite din bani publici, să fie oferite doar posturilor cu conținut exclusiv și original în limba română.

PLDM va pleda pentru o lege a protecției spațiului audiovizual, cu o puternică componentă de securitate.

 

ÎNCHEIERE

În calitatea sa de partid de centru-dreapta, cu doctrină conservatoare europeană, Partidul Liberal Democrat din Moldova îşi va mobiliza în continuare eforturile şi energia în serviciul intereselor cetăţenilor Republicii Moldova şi va rămâne deschis pentru colaborare cu exponenţii curentelor politice relevante la nivel de ţară şi cel european.

Temelia succesului PLDM o constituie unitatea de idei şi soluţii, spiritul de iniţiativă, responsabilitatea, profesionalismul şi parteneriatul. La acestea se adaugă prezentul Program, care reprezintă documentul politic strategic şi vizionar ce întruneşte toate iniţiativele şi ideile PLDM pentru realizarea intereselor principale ale ţării.

În toate acţiunile sale, PLDM ascultă şi consultă vocea cetăţenilor, oferind soluţii politic argumentate şi perspectiva dezvoltării durabile. PLDM propune societăţii un nou pact politic, care are ca scop depășirea handicapului civilizațional, iar obiectivul de bază este obținerea statului de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană pentru republica Moldova.

Partidul Liberal Democrat crede în viitorul european al Republicii Moldova, în puterea ţării noastre de fi competitivă în spaţiul european. Totodată, este importantă consolidarea securității Republicii Moldova și depășirea stării de dualitate și fortificarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii sale culturale românești. Prin participarea la iniţiativele organizate sub egida Partidului Popular European, PLDM va promova în spaţiul comunitar angajamentele asumate de partid faţă de cetăţenii Republicii Moldova.

PLDM va intensifica activitatea de atragere de noi membri, reunificarea tuturor curentelor, mişcărilor social-politice şi partidelor de centru-dreapta, pentru ca forţa şi capacitatea PLDM să stopeze procesele migraționiste și depopularea, prin reformarea economiei moldovenești.

PLDM va promova sistematic integrarea tinerelor generaţii în formularea, realizarea şi asumarea deciziilor, cât mai aproape de rolul lor social esenţial. La fel, PLDM consideră necesară includerea mai activă a femeilor în sfera politică, economică şi socială, în conformitate cu practica ţărilor cu o democraţie şi economie avansată.

Partidul Liberal Democrat va promova dialogul cu partidele politice pentru a obţine consensul pentru proiectele şi soluţiile identificate în prezentul Program ca fiind de interes naţional, proiecte a căror realizare necesită continuitate şi sprijinul întregii societăţi.

Partidul Liberal Democrat propune cetăţenilor Republicii Moldova o guvernare responsabilă a ţării, capabilă să mobilizeze energiile tuturor membrilor societăţii, să fructifice toate realizările noastre comune şi să promoveze valorile naţionale, forţa şi capacităţile noastre pentru prosperitatea cetăţenilor noştri.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 

09 septembrie 2018, Chişinău