PLDM

Rezoluţia Congresului I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la asigurarea libertăţii mass media

PLDM recunoaşte rolul şi importanţa existenţei unei mass media libere şi dezvoltate, în contextul integrării Republicii Moldova în spaţiul european. Problemele existente referitoare la accesul la informaţie, dreptul la libera exprimare, secretul de stat, protecţia vieţii private, problema defăimării, impun reexaminarea prevederilor legale privind drepturile jurnaliştilor, în vederea îmbunătăţirii acestora, în conformitate cu normele şi cerinţele Uniunii Europene. În acelaşi timp, constatăm că libertatea presei în ţara noastră este îngrădită, iar mediile de informare publice sunt în continuare sub controlul puterii.
PLDM cere autorităţilor Republicii Moldova să întreprindă acţiuni urgente şi ferme pentru:

1. De-ideologizarea audiovizualului public prin depolitizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi abolirea practicii numirii pe criterii politice a membrilor consiliului de observatori ai IPNA „Teleradio-Moldova”.
2. Asigurarea transparenţei procesului de acordare şi retragere a frecvenţelor de emisie.
3. Reformarea IPNA Companiei „Teleradio-Moldova” în sensul transformării ei într-o companie publică autentică a audiovizualului şi eliminarea practicii de imixtiune din partea autorităţilor centrale în politica editorială a companiei.
4. Elaborarea Legii privind de-etatizarea mass media, ce ar stabili principiile de privatizare a presei scrise, finanţate din bugetele publice (ziarele raionale).
5. Elaborarea Concepţiei de dezvoltare a mass-media libere, ce ar prevedea acţiuni de natură să stimuleze dezvoltarea presei independente în R. Moldova.
6. Stabilirea unui cadru fiscal preferenţial pentru presa de limbă română şi scutirea ziarelor de plata TVA din sumele provenite din activitatea lor editorială, indiferent de cifra de afaceri.
7. Stimularea investiţiilor străine occidentale directe în mass-media autohtonă, precum şi în domeniile conexe: industria poligrafică, distribuţia.
8. Modificarea Legii Procuraturii, prin care procurorii ar fi obligaţi să se autosesizeze sau să sesizeze alte organe de drept în urma materialelor difuzate de presă care conţin informaţii (fapte, declaraţii, afirmaţii) despre crime şi infracţiuni, inclusiv corupţie, protecţionism, conflict de interese.
9. Modificarea Codului Contravenţiilor Administrative, prin înăsprirea pedepselor pentru îngrădirea accesului la informaţie şi ne-oferirea informaţiilor de interes public în termenele stabilite de lege.
10. Modificarea Legii privind accesul la informaţie (corespunzător, a Codului Contravenţiilor Administrative), prin introducerea unui articol special „Accesul la informaţia de interes public al mijloacelor de informare în masă” care ar prevedea termene mai restrânse de oferire şi pedepse mai mari pentru îngrădirea accesului la informaţia de interes public.

Chişinău, 8 decembrie 2007