PLDM

Rezoluţia Congresului I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la dezvoltarea rurală în Republica Moldova

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova, sîntem ferm convinşi că politicile publice trebuie orientate spre creşterea nivelului de trai în zona rurală, protejarea patrimoniului natural şi cultural al zonelor rurale.Noi constatăm că guvernarea comunistă a provocat degradarea satelor şi descreşterea permanentă a nivelului de trai în spaţiul rural. Asistăm la un fenomen dramatic, nemaiîntîlnit în istorie, de transformare a satelor noastre, prospere altădată, în cătune părăsite şi subdezvoltate. Pentru salvarea satului moldovenesc cerem:

1. Elaborarea unei politici autentice orientate spre salvarea şi renaşterea satelor prin modernizarea infrastructurii sociale şi economice în zonele rurale.
2. Reabilitarea sistemului de educaţie la sate, prin alocarea banilor publici pentru modernizarea şcolilor, grădiniţelor, bibliotecilor şi întoarcerea bunului nume al învăţătorilor de la sate.
3. Promovarea de urgenţă a unor politici publice eficiente pentru reanimarea sistemului de medicină primară în mediul rural, acordarea de facilităţi medicilor din zonele rurale pentru prevenirea exodului acestei categorii sociale în căutarea mijloacelor de supravieţuire.
4. Perfecţionarea politicilor de dezvoltare rurală prin transformarea gospodăriilor ţărăneşti de subzistenţă în unităţi economice prospere orientate spre piaţă.
5. Creşterea fondurilor alocate din bugetul de stat pentru agricultură şi dezvoltare rurală, prin impunerea unui echilibru între acest sector şi celelalte sectoare la elaborarea şi adoptarea bugetului public.
6. Reabilitarea sistemului de irigare pentru reducerea dependenţei productivităţii agricole de condiţiile climaterice, contribuind la stabilizarea activităţii agricultorilor.
7. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de consultanţă agricolă în spaţiul rural.
8. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea agriculturii ecologice şi a altor activităţi care valorifică avantajele şi tradiţiile locale
9. Crearea şi implementarea mecanismelor financiare publice pentru susţinerea familiilor tinere din mediul rural şi stoparea fenomenului depopulării satelor.
10. Reformarea sistemului de pensii în agricultură.

Chişinău, 8 decembrie 2007