PLDM

Rezoluţia Congresului I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la autonomia locală în Republica Moldova

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova, suntem ferm convinşi că autonomia locală reprezintă unul din elementele de bază a unui veritabil sistem democratic, influenţând direct activitatea administraţiei publice.Realizarea principiilor Cărţii Europene: exerciţiul autonom al puterii locale, la care a aderat Republica Moldova, este imposibilă fără o administraţie publică locală puternică, competentă şi profesionistă.

Noi constatăm că autonomia locală a fost lichidată odată cu instaurarea regimului comunist şi realizarea contrareformei administrative din 2002. Pentru a eficientiza actul de guvernare la nivel local, dar şi pentru a scoate administraţiile locale de sub şantajul puterii comuniste cerem:

1. Asigurarea autonomiei locale reale prin reformarea mecanismului competenţelor autorităţilor publice locale în corespundere cu principiul de subsidiaritate aplicat în Uniunea Europeană.
2. Perfecţionarea sistemului de transfer al competenţelor autorităţilor publice locale în baza capacităţii administrative a colectivităţilor locale. Implementarea politicilor publice de creştere a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale.
3. Asigurarea autonomiei financiare reale la stabilirea de către colectivităţile locale a bazei fiscale pentru impozitele şi taxele locale. Trecerea treptată la transferurile directe între bugetul de stat şi cele locale de nivelul I.
4. Perfecţionarea cadrului normativ privind împrumuturile publice la nivel local prin crearea condiţiilor şi a legislaţiei respective pentru emiterea propriilor obligaţiuni de către autorităţile publice locale.
5. Asigurarea unei autonomii patrimoniale reale a unităţilor administrativ-teritoriale prin eliminarea contradicţiilor în stabilirea raporturilor patrimoniale ale autorităţilor publice locale cu alte subiecte de drept.
6. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului controlului financiar public în concordanţă cu standardele europene pentru asigurarea unui sistem viabil de gestiune a resurselor financiare publice şi de administrare a patrimoniului public.
7. Reformarea legislaţiei existente pentru o mai bună protejare a autonomiei locale şi excluderea discriminării financiar-bugetare pe criterii politice.

Chişinău, 8 decembrie 2007