PLDM

Rezoluţia Congresului I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la integrarea europeană şi cooperarea euro-atlantică

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova, considerăm că a sosit momentul să se treacă de la vorbe la fapte atunci cînd abordăm procesul de integrare europeană şi cooperarea euro-atlantică. Moldova continuă să aibă o atitudine formală faţă de angajamentele asumate în cadrul Planului de Acţiuni cu UE şi în cadrul Planului Individual cu NATO. Este nevoie de utilizarea plenară a energiilor societăţii pentru integrarea europeană, aderînd autentic la valorile societăţii deschise, care respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.

Pentru accelerarea procesului de integrare europeană şi euro-atlantică, cerem:
1. Respectarea autentică a criteriilor de la Copenhaga, inclusiv în ce priveşte dezvoltarea unei economii de piaţă funcţională, asigurarea democraţiei, statului de drept, drepturilor omului şi adaptarea structurilor administrative pentru implementarea acquis-lui comunitar.
2. Intensificarea dialogului politic cu UE, prin utilizarea plenară a mecanismelor şi instrumentelor existente, dar şi prin elaborarea unui Acord consolidat (Enhanced Agreement) care să reflecte cît mai mult posibil Acordul de Stabilizare şi Asociere şi perspectivele clare de aderare.
3. Cooperare autentică în domeniul democraţiei şi supremaţiei legii şi condiţionarea continuării dialogului politic şi comercial între UE şi Moldova, şi acordarea de facto a asistenţei financiare, de procesarea în timp util a dosarelor penale iniţiate corupţilor de calibru mare, de respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
4. Dezvoltarea unui comerţ avantajos cu UE, prin utilizarea plenară a Preferinţelor Comerciale Autonome şi pregătirea pentru semnarea Acordului de Comerţ Liber cu UE, participînd la o zonă prefigurată de comerţ liber în Vecinătatea Europeană.
5. Cooperare eficientă în domeniile Justiţiei, Libertăţii şi Securităţii, inclusiv în domeniul circulaţiei în spaţiul Schengen şi utilizarea programelor temporare de lucru, care ar pune procesul migraţiei pe făgaşul legalităţii şi contabilităţii.
6. Intensificarea cooperării poliţieneşti cu statele-membre, inclusiv în domeniul luptei împotriva criminalităţii şi terorismului, oferind bazele de date cu informaţiile necesare care să pună în evidenţă deschiderea Moldovei.
7. Utilizarea plenară a întregului potenţial de relaţii politice, economice şi culturale existent între Republica Moldova şi România, pentru avansarea proceselor de integrare europeană şi cooperare euro-atlantică a ţării noastre.
8. Implementarea plenară a Planului Individual de Acţiuni Moldova – NATO şi dezvoltarea relaţiilor ulterioare pe tot spectrul domeniilor de colaborare, de la misiuni de pacificare pînă la protecţia mediului.
9. Desfăşurarea campaniilor publice pentru punerea în evidenţă a caracterului defensiv, multilateral şi democratic al statelor-membre ale Alianţei Nord-Atlantice.

Chişinău, 8 decembrie 2007