PLDM

Rezoluţia Congresului I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la crearea economiei competitive şi a condiţiilor favorabile dezvoltării businessului în Republica Moldova

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova, constatăm că Republica Moldova a rămas închistată în structuri de producţie perimate care împiedică producătorii moldoveni să obţină venituri mai mari şi să concureze eficient în raport cu concurenţii din alte ţări, pierzînd competiţia şi pe piaţa internă.

Această scădere a competitivităţii înseamnă mai puţine locuri de muncă bine plătite şi implicat mai multă sărăcie. Reformele din agricultură şi privatizările din industrie nu au permis crearea unui sector privat viabil, cea ce a agravat starea economiei naţionale şi a determinat exodul masiv al forţei de muncă. Creşterea modestă economiei s-a menţinut datorită veniturilor remise de emigranţii moldoveni, fapt care probează competitivitatea redusă a economiei moldoveneşti. Schimbările demografice majore în societatea contemporană au dus la creşterea ponderii populaţiei în etate şi a presiunii demografice.

În această situaţie, PLDM face apel către toate forţele politice de a se angaja în formularea unei agende naţionale de dezvoltare a ţării, acceptată de toate forţele politice.

PLDM va promova implementarea unui set de politici publice care va favoriza dezvoltarea sectorului de afaceri, sprijinind creşterea competitivităţii economiei naţionale pe plan internaţional prin:

1. Stoparea utilizării procedurilor administrative de persecutare a agenţilor economici şi a imixtiunii politice în formarea preţurilor în cele mai sensibile sectoare ale economiei naţionale. Profesionalizarea sistemului de administraţie publică şi majorarea esenţială a salariilor plătite funcţionarilor publici.
2. Depolitizarea activităţii economice, reducînd prezenţa statului în economie, şi numărul de instrumentele administrative utilizate de acesta. Promovarea unor mecanisme economice de susţinere a economiei.
3. Crearea unui mediu de afaceri favorabil investitorilor, apţi de a introduce tehnologii noi şi tehnici moderne de afaceri, necesare pentru relansarea economiei. Încurajarea tuturor companiile care demonstrează dorinţă şi capacitate de inovare şi progres, fără selectarea în mod centralizat şi arbitrar a ramurilor competitive ale economiei.
4. Înlăturarea barierelor instituţionale şi sistemice care nu permit să se manifeste avantajelor comparative pe care le are Republica Moldova, prin simplificarea activităţii de întreprinzător.
5. Reducerea costurilor administrării afacerilor prin simplificarea reglementărilor în procesul de lansare şi dezvoltare a afacerilor.
6. Liberalizarea sectorului energetic, pentru a favoriza apariţia competiţiei pe piaţă, diversificarea soluţiilor energetice, care ar asigura securitatea energetică a ţării.
7. Asigurarea stabilităţii macroeconomice prin menţinerea inflaţiei într-un cadru tolerabil, inclusiv prin respectarea independenţei Băncii Naţionale a Moldovei şi coordonarea mai bună a politicilor macroeconomice la nivelul tuturor agenţiilor responsabile.
8. Edificarea unui sistem fiscal stimulatoriu prin intermediul unei strategii fiscale viabile pentru perioada 2008-2013 care să includă introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor personale, a corporaţiilor şi a veniturilor din capital, introducerea şi aplicarea impozitului unic în agricultură, reducerea cotei standard a TVA pînă la 18% şi simplificarea mecanismului de restituire a TVA la cota 0.
9. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv prin facilităţi fiscale pentru societăţile cu activitate de producţie; scutirea de la toate plăţile obligatorii pentru importuri ale utilajului şi echipamentelor destinate activităţilor productive; reexaminarea cadrului normativ-legal privind patenta de întreprinzător; acordarea de credite cu dobîndă subvenţionată pentru absorbţia şomajului; încurajarea înfiinţării fondurilor de garantare a împrumuturilor pentru ÎMM-uri.
10. Crearea unei infrastructuri moderne de transport şi logistică.
11. Descentralizarea procesului de dezvoltare şi cercetare tehnologică, inclusiv dezvoltarea capacităţilor de absorbţie a tehnologiilor deja existente.

Chişinău, 8 decembrie 2007