PLDM

Discursul domnului Vladimir Filat la Congresul de constituire a PLDM

Stimaţi invitaţi, dragi prieteni!

Ma bucur să salut prezenţa Dumneavoastră în număr atât de mare şi mai ales atât de entuziastă la un eveniment de o mare importanţă - congresul de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Un eveniment care deschide o nouă filă în istoria Republicii Moldova. Un eveniment care marcheaza începutul reformării, din temelii, a clasei politice naţionale si, implicit, a intregii societaţi.

Ne-am adunat aici fiind îndemnaţi de un singur scop - să facem ceea ce până acum alţii doar au declarat. Evoluţia social-politică şi economică a Republicii Moldova de la proclamarea Independenţei încoace a demonstrat necesitatea creării unei formaţiuni puternice, care va aduce SCHIMBAREA atat de mult râvnita de cetaţenii acestei ţari. Avem nevoie de schimbare, lucru demonstrat de eşecul partidelor care au guvernat pana acum ţara, iar datorită lor suntem cei mai săraci, cei mai neperformanţi, cei mai imprevizibili, cu cel mai mare exod al forţei de muncă şi singurii, care la început de mileniul trei înca nu stim in ce limbă vorbim si cine suntem. Criza a cuprins toate sferele social-economice, dar şi politice. În stagnare se află nu doar societatea si instituţiile statului, dar si partidele politice. Acestea nu mai au o identitate, iar electoratul le deosebeşte, din păcate, nu prin doctrine si opţiuni programatice, ci prin numele liderilor. Aceştia, la rândul lor, s-au transformat in grupuri selecte de interese, uitând sa vina cu oferte clare si realiste pentru soluţionarea problemelor societaţii.

Toate acestea pot fi însa schimbate. Adunandu-ne aici demonstrăm că avem curajul să nu mai tolerăm regimul existent, avem capacitatea să-i opunem rezistenţă prin promovarea unei noi generaţii de politicieni, cu o mentalitate modernă si cultură europeană autentică, capabilă să formuleze idei si concepte realiste pentru depăşirea crizei.

Unii îşi vor pune totuşi întrebarea: „Mai este nevoie oare de încă un partid pentru a-i face pe moldoveni fericiţi?”. Raspunsul nostru este unul ferm si argumentat: da, este nevoie, iar argumentul de bază in favoarea acestei afirmaţii il reprezintă chiar alegătorii. Numarul mare de indecişi, dar şi miile de oameni care refuză să se mai prezinte la urne, pierzandu-şi orice speranţă într-un viitor mai bun - acesta este argumentul care fortifică ideea de creare a unei noi formaţiuni, în care cei enumeraţi mai sus se vor regăsi.

Infiinţarea Partidui Liberal Democrat nu este un „moft”, ci consecinţa nevoii cetăţenilor de a găsi o alternativă credibilă la partidele existente, care să promoveze în spaţiul public un mesaj dedicat naţiunii şi să acţioneze în interesul cetăţenilor.

Ne asteaptă o misiune grea, mai ales din cauză că ţara noastră a pierdut cea mai bună şansă de a se reforma din temelii. Această şansă a fost in 1992, când statul nostru îşi proclama Independenţa. Atunci ar fi trebuit întreprinse schimbarile de care ţara avea nevoie. Din păcate, ne-am împotmolit în lupte interne, în dezbateri inutile, dar am fost şi distraşi de la aceste probleme de secesionismul transnistrean impus din afară. Toate guvernările, toate partidele politice au vorbit despre tranziţie ca despre o realitate, însă nimeni n-a încercat să definească acest proces, să ne spună de unde plecăm şi unde mergem, ce fel de societate construim. Astfel ne-am pomenit, ca şi Alise, intr-o ţară a minunilor - în care nu ştim unde mergem, iar toate drumurile duc într-acolo.

Fără a diminua meritele celor care au pus bazele statului nostru, nu putem să trecem sub tăcere câteva erori grave, de neiertat. Erori care au condus la distrugerea agriculturii prin tergiversarea reformelor agrare. Ţăranul s-a pomenit unul la unu cu cota de pământ, fără tehnică, subvenţii şi asistenţă profesională, iar agricultura a fost aruncată cu o sută de ani în urmă.

Aceeaşi politică iresponsabilă a dus la dezindustrializarea ţării. Incapacitatea de a atrage investitori si de a găsi noi pieţe de desfacere s-au soldat cu pierderea unui important potenţial industrial.

Fenomenele negative au fost amplificate şi de nesoluţionarea conflictului transnistrean. Separarea forţată, printr-o rebeliune anticonstituţională, a raioanelor de est, a rupt legăturile economice tradiţionale şi a transformat această regiune într-o gaură neagră, unde înfloreste corupţia, contrabanda, evaziunile fiscale.

În aceste condiţii nemulţumirea populaţiei faţă de guvernare căpăta proporţii, iar votul din anul 2001 dat in favoarea comunistilor, a fost unul influenţat de săracie şi disperare. Odată ajuns la putere, Partidul Comuniştilor n-a pornit restructurarea vechiului sistem ci şi-a urmarit doar interesul păstrării puterii şi a consolidării privelegiilor personale ale elitei partidului. Conducerea comunistă şi-a dat seama că economia de piaţă fragilă, fără o pârghie extrem de importantă – concurenţa liberă şi loială, aduce guvernării numeroase avantaje şi profituri. Astfel, am ajuns in era “bolşevismului de piaţă”, vorba profesorul american Peter Reddaway.
Guvernarea comunistă înţelege că în următoarele alegeri poveştile despre “solidaritate socială” şi “marşul triumfal” al economiei moldoveneşti nu vor mai fi crezute de populaţie. De aceea ei caută cu înfrigurare duşmani interni şi externi, pentru a distrage atentia de la adevăratele probleme. De aici discursul agresiv, etichetările, divizarea societăţii în adevăraţii patrioţi ai Moldovei, pe de o parte, şi duşmani ai statalităţii şi trădători unionişti pe de alta. Ura este amplificată de promovarea de către oficiali a unei românofobii deşanţate, de peşteră, printr-o răutate ce o depăşeşte pe cea sovietică. În loc să-şi realizeze funcţiile de element de consolidare a societăţii, puterea seamănă vrajbă, dezbinare şi suspiciuni.

În aceste condiţii este firesc să ne punem întrebarea: există astăzi o alternativă la guvernarea comunista? Şi dacă da, va schimba cu adevărat această forţă esenţa lucrurilor? Sau va avea loc doar o schimbare decorativă a denumirilor, simbolurilor şi sloganelor? Din păcate actualele partide pretind a reforma societatea în timp ce ele rămân nereformate.

Pentru a oferi societăţii o adevărată alternativă, conştienţi de faptul că cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru transformări rapide şi radicale atât de necesare societăţii noastre, constituim o formaţiune politică de tip nou, pregătită să răspundă provocărilor timpului. Ideea creării Partidului Liberal Democrat din Moldova şi-a găsit deja zeci de mii de susţinători în întreaga ţară. La acest for, Congresul de constituire a PLDM, vom adopta Programul şi Statutul, vom alege conducerea partidului, însă cel mai important, vom informa societatea că a apărut forţa capabilă să gestioneze situaţia de criză şi să redea cetăţeanului sentimentul de stabilitate şi demnitate.

Stimaţi delegaţi! Colegi şi prieteni!

Suntem cu toţii conştienţi de faptul că Republica Moldova se indreaptă cu paşi repezi spre faliment. Este limpede că formaţiunea politică ce va prelua puterea la următoarele alegeri parlamentare îşi asumă o responsabilitate uriaşă. O ţară aproape falimentară la toate capitolele necesită nu îmbunătăţiri şi ajustări, dar transformări fundamentale de sistem. Reformele economice, instituţionale şi educaţionale nu trebuie sa mai aştepte nicio clipă. Fiecare zi ne costă nu doar pe noi, dar şi pe copiii nostri.

Aceste reforme profunde trebuie să schimbe natura statului şi trebuie să pornească de la democraţia pluralistă, separarea puterilor în stat atât pe verticală, cât şi pe orizontală.
Statul trebuie să-şi îndeplinească în economie doar funcţiile organizatorice. Soluţia de care are nevoie Moldova in acest moment este o economie liberă de piaţă, deetatizată, debirocratizată şi funcţională.

Procesele de reformă în Republica Moldova vor putea demara rapid si eficient numai având o majoritate parlamentară democratică alături de voinţa politică a Guvernului. E nevoie de limitarea cheltuielilor publice, reducerea considerabilă a fiscalităţii şi dereglementare. Acestea sunt cele trei direcţii fundamentale ale creşterii economice, aceştia vor fi şi primii trei paşi pe care PLDM îi va face pentru demararea adevaratelor schimbări de care are nevoie Moldova.

PLDM este conştient de faptul că reducerea cheltuielilor publice, reducerea fiscalităţii precum şi dereglementarea, înfăptuite rapid şi coerent, pot da rezultate spectaculoase şi palpabile pentru populaţie chiar din primii ani de guvernare. Dincolo de declaraţiile paternaliste despre business ale guvernării, mediul de afaceri din Republica Moldova este unul instabil si imprevizibil. Intervenţiile nesăbuite ale aparatului de stat in afaceri, acapararea unor segmente de business promiţător, lipsa unei justiţii independente – toate descurajează businessul şi creează un mediu de afaceri ostil. Statul nu-şi onorează una din cele mai importante funcţii: cea protectoare. Sute de mii de antreprenori mari şi mici nu au nici o siguranţă pentru ziua de miine.

Noi suntem conştienţi că nici un proiect nu are sorţi de izbândă dacă nu vom crea un mediu favorabil investiţiilor şi nu vom reda antreprenorilor siguranţa în durabilitatea afacerilor sale. PLDM va depune în regim de urgenţă eforturi pentru a crea un cadru normativ legal şi a reduce drastic reglementarile birocratice, a elimina abuzurile şi corupţia, a crea servicii si reţele de sprijin pentru afaceri. Formaţiunea noastră îşi asumă responsabilitatea, dragi colegi, pentru eliminarea barierelor din calea businessului declarându-l partener strategic în procesul de edificare a economiei de piaţă si edificarea statului de drept în Republica Moldova.

Onorată asistenţă,

Din 1991 încoace, principalul mecanism care pare a substitui la noi o adevărată democraţie sunt alegerile parlamentare, după care se instaurează o dictatură ambalată într-o legitimitate parlamentară cu retorică europeană pentru 4 ani. Şi aşa până la următoarele alegeri. Pentru a ajunge la o adevărată democraţie structurală în Republica Moldova vom infăptui o reformă instituţională, care va duce la schimbarea naturii statului. Modul de guvernare pe care îl propunem se bazează pe descentralizarea administrativă, fiscală şi bugetară. Astfel nivelul deciziilor asupra nevoilor publice este coborât către comunităţile locale, unde controlul exercitat de catre cetăţean poate fi direct.

Reforma instituţională propusă de PLDM porneste de la premiza că statul are doar atributele pe care cetăţenii le deleagă conştient prin Constituţie. Trebuie să recunoastem, totuşi, că actuala Constituţie este una greoaie, complicată, inspirată din actele supreme ale altor ţări. Legea supremă a statului a fost adoptată de Parlament în anul 1994 fără un referendum general, într-o perioadă excesiv de politizată, când perspectivele dezvoltării ţării înca nu erau clare. Această politizare excesivă şi-a găsit expresia în încercarea stângace şi pripită de a schimba în anul 2000 sistemul politic din Republica Moldova. Eforturile de a transforma Moldova într-o republică parlamentară s-au redus la modul de alegere a şefului statului, atribuţiile lui ramânînd intacte. Astazi, liderul Partidului Comuniştilor, se foloseşte din plin de aceste erori şi imperfecţiuni şi, fiind ales doar prin votul deputaţilor, a uzurpat deplină în stat. PLDM consideră că şeful statului trebuie ales prin scrutin general şi trebuie să aibă suficiente împuterniciri şi competenţe pentru a-şi exercita funcţiile de garant al Constituţiei, al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, de element de echilibru şi mediator între ramurile puterii, între forţele politice, oferind coerenţă şi legitimitate reformelor economice şi asigurând integritatea teritorială a ţării.

Cel mai important rol în statul de drept îl joacă Parlamentul. Din păcate, cu mici excepţii, la noi Legislativul este o maşină de vot prin care partidele de guvernământ îşi impun propriile viziuni şi îşi protejeaza propria clientelă, fără a ţine cont de părerea societatii. Alegerea deputaţilor doar pe liste de partid îi face pe aceştia mai mult dependenţi de liderul lor, decât de proprii alegători. Pentru a diminua dependenţele conjuncturale ale legislatorilor, PLDM propune ca 50 % din ei să fie aleşi pe liste de partid, iar 50 % în circumscripţii nominale. Sistemul electoral mixt asigură o reprezentanţă cât mai fidelă a diferitor tendinţe existente în societate, echilibrarea centrelor de putere în stat. Pentru implementarea acestei idei PLDM propune ca aceasta să fie mai întai supusă consultării populare, de asemenea, prin referendum. Suntem convinşi că sistemul electoral mixt va îmbunătăţi radical calitatea corpului de deputaţi. Astfel Parlamentul va putea asigura stabilitatea şi simplitatea sistemului legislativ, iar în activitatea sa se va conduce de două principii esenţiale:

- partea stimulativă şi protectoare a legilor este mai importantă decât partea restructivă;
- nici o lege nu va fi respectată dacă nu consfinţeşte o realitate socială.

În viziunea PLDM, structura guvernului va fi una simplă şi eficientă, cu un aparat redus, şi care se va ocupa doar de administrarea domeniilor asupra cărora cetăţenii au renunţat în favoarea statului prin Constituţie. Structura Guvernului trebuie foarte clar şi direct să reflecte funcţiile unui stat neintervenţionist, cu domenii de activitate foarte bine definite şi obligaţii concrete în faţa cetăţeanului.
Reforma instituţionala promovata de PLDM va continua cu asigurarea unei autonomii adevărate şi nu declarate adminsitraţiilor publice locale. Pentru aceasta propunem un mecanism concret de reformare a competenţelor autorităţilor locale şi calcularea exactă a cheltuielilor aferente competenţelor proprii, de acoperire financiară a competenţelor partajate şi delegate. Astfel autonomia financiară va deveni suportul cel mai important al autonomiei locale.

Problema satelor noastre este un aspect căruia îi acordăm o atenţie deosebită. Astăzi, din păcate, situaţia e mai proastă decât în trecut. În marea majoritate a localităţilor rurale are loc o depopulare îngrijorătoare. Plecarea masivă a tinerilor, îmbătrânirea excesivă a satelor, lipsa cvasi-totală a locurilor de muncă, infrastructura jalnică, toate vorbesc de distrugerea satelor noastre. Dincolo de măsurile de ordin economic enunţate mai sus, PLDM işi face o prioritate din a duce o politică consecventă în sprijinul satului, pentru crearea condiţiilor decente de trai pentru ţărani, intelectuali, tineri şi pensionari, care şi-au legat destinele de zona rurală.

Unul dintre punctele dureroase ale ţării noastre, care este şi una din restanţele pe care le avem de ani de zile în faţa Consiliului Europei, este reformarea sistemului judecătoresc. Puterea judecătorească în perioada de tranziţie a avut cel mai mult de suferit. Recordurile stabilite de Republica Moldova privind condamnările statului nostru la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sunt extrem de relevante. Pentru a ne convinge că judecătorii noştri sunt independenţi e nevoie nu numai de condamnarea atentatelor la principiile legalităţii din partea cetăţenilor, dar în egală măsură şi din partea statului.

Pentru sporirea independenţei judecătoreşti PLDM va realiza urmatoarele etape:
- introducerea treptată a institutului de Jurat;
- realizarea anchetelor penale şi a întocmirii rechizitoriului de către judecătorii de instrucţie;
- procurorii îşi vor desfăşura activitatea în cadrul şedinţelor de judecată şi vor supraveghea urmărirea penală efectuată de organele de cercetare penală;
- procuratura va fi parte componentă a Ministerului Justiţiei.

Important însă este controlul acestui sector de către societatea civilă, care are şi ea nevoie de reformare iar apoi fortificare. Pentru asta e nevoie de un efort legislativ consistent pentru crearea mecanismelor reale de valorificare a potenţialului pe care îl oferă societatea civilă în procesul de reconstrucţie a societăţii. PLDM va propune un pachet de proiecte legislative menite să asigure viabilitatea financiară a ONG-urilor.

Soluţia noastră este trecerea cât mai rapidă de la o societate închisă şi controlată de putere la o societate deschisă şi liberă. Cine crede că această cale se parcurge uşor, se înşeală. Transformarea mentalităţii este cea mai dificilă sarcină a tranziţiei. Iată de ce prioritatea principală pentru PLDM este reforma educaţională. Noi propunem o reformă radicală a acestui sistem prin renunţarea statului la monopolul educaţional, depolitizarea şi descentralizarea învăţământului. PLDM va impune luarea de măsuri urgente în vederea elaborării şi implementării unor noi standarde de calitate în domeniul învăţământului autohton. PLDM va sprijini perfecţionarea şi extinderea sistemului de instruire continuă. PLDM va impune o politică de salarizare adecvată necesităţilor şi intereselor economiei naţionale, o politică ce va reabilita financiar şi social unele domenii profesionale discreditate prin politicile guvernamentale din ultimii ani. PLDM va promova în egală măsură învăţământul de stat şi cel privat, punând la bază principiile responsabilităţii, transparenţei, echităţii şi competitivităţii.

PLDM în Programul său trasează măsuri concrete şi neaplicate până acum în societatea noastră, care vor descătuşa şi moderniza învăţământul, ştiinţa, cultura, mass-media, transformându-le în cei mai importanţi actori ai unei societăţi de cetăţeni liberi din punct de vedere politic, economic şi psihologic.

PLDM este convins că şansa de modernizare şi prosperare a Republicii Moldova se bazează pe implicarea activă a tineretului în procesele de renovare. Vom realiza acţiuni de ordin legislativ şi administrativ pentru a încuraja participarea tinerilor în procesele decizionale la toate nivele. Tinerii vor avea şanse egale de a se implica in mediul de afaceri şi a deveni autentici AGENTI AI SCHIMBARII. Noi vom depăşi practica prin care prezenţa tinerilor în organele de conducere, inclusiv în parlament, era una simbolică şi decorativă. Ponderea tineretului in actul decizional trebuie să fie una decisivă pe de o parte, şi responsabilă pe de alta. Unul dintre rolurile pe care ni le asumăm este să promovăm participarea activă a tinerilor la constituirea noilor elite. Astfel, vom asigura dinamism şi eficienţă în paşii întreprinşi spre spaţiul european.

În acelaşi timp, nu trebuie să uităm despre ceea ce avem mai de preţ în viaţă – sănătatea. Din pacate, acest sistem in Republica Moldova este unul ignorat în totalitate, iar starea instituţiilor medicale este una pur şi simplu dezastruoasă. PLDM vine cu un program complex de dezvoltare a medicinei de stat şi private prin consolidarea în primul rând a medicinei primare, stimularea practicii medicilor de familie, asigurarea cu servicii medicale de urgenţă în toate localităţile ţării. Un rol deosebit îi revine activităţii de profilaxie a bolilor şi ridicarea culturii sanitare a populatiei. PLDM salută introducerea asigurărilor medicale obligatorii, dar nu în forma în care le avem acum. Acestea trebuie să asigure accesul tuturor cetăţenilor la serviciile medicale şi nu să îngrădească acest lucru.

Stimaţi delegaţi la Congresul de constituire PLDM!
Dragi colegi!


Un rol important în afirmarea noastră în lume il joacă politica externă şi reglementarea conflictului transnistrean. Acest lucru îşi are soluţionarea prioritar prin instrumente şi mecanisme diplomatice. PLDM consideră că toate eforturile diplomatice trebuie axate pe un singur pilon central – interesul naţional. Iar el nu poate fi altul decât realizarea vocaţiei europene a poporului nostru, transformarea Republicii Moldova dintr-o republică cu o veritabilă democraţie europeană.

PLDM declară fără echivoc: interesul naţional al R. Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, deoarece aceasta înseamnă realizarea unui set de obiective politice, economice şi sociale care presupun economie performantă, standarde de viată înalte, drepturi şi libertaţi respectate. Într-un cuvânt, aceasta înseamnă acceptarea şi implementarea modelului vest-european, a setului de valori împartăşite de europenii prosperi şi liberi.

Ne exprimăm profundele noastre regrete, dezamăgirea, dar şi nemulţumirea în legătură cu relaţiile extrem de tensionate cu România, cauzate de cursul politic neprietenos, agresiv şi românofob al actualei guvernări. Pornind de la afinităţile de ordin istoric, cultural si lingvistic, România, de altfel prima ţară care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, dintotdeauna s-a străduit să ne ajute pe traseul nostru european. Astăzi, când România este membru cu drepturi depline a UE şi îşi reiterează poziţia sa de avocat şi prieten al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, noi trebuie să avem o deschidere totală şi fără echivoc faţă de această ţară.

În cele mai grele momente ale istoriei noastre contemporane am simţit sprijinul Statelor Unite ale Americii. Această supraputere, de secole fidelă principiilor democratice, a intervenit atât prin instituţiile internaţionale şi regionale, cât şi direct pentru a ne acorda asistenţă în diverse domenii, dar şi sprijinind constant in recuperarea integritatii teritoriale a statului nostru. Relaţiile cu SUA rămân o prioritate şi o garanţie că în momentele mai tensionate ale politicii internaţionale există un partener pe care te poţi baza.

Nu poate să nu ne bucure faptul că în Ucraina, vecina noastră de la est, au loc procese democratice şi că acest stat, de asemenea, a pornit pe drumul integrării europene. Dacă Chişinăul şi Kievul vor împărtăşi aceleaşi valori, atunci cooperarea bilaterală va fi una benefică, iar soluţionarea diferendului transnistrean va fi mai eficientă.

Totodată, este necesar să trecem de la relaţii emoţionale şi contradictorii cu Federaţia Rusă, la unele previzibile şi reciproc avantajoase. Rusia a fost adânc şi direct implicată în apariţia şi evoluţia separatismului din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Anume în contextul relaţiilor noastre cu UE, SUA, România, Ucraina şi Rusia vede PLDM soluţionarea conflictului transnistrean. Pentru a sensibiliza ţările participante la negocieri asupra esenţei problemei e nevoie de insistat asupra a două particularităţi pronunţate a diferendului. Primul: el nu are origine etnică. Dacă Kosovo e populat de albanezi, populaţia raioanelor de est în linii mari repetă structura etnică a Republicii Moldova în ansamblu şi implicit nu poate fi nici vorbă de “dreptul poporului la autodeterminare” invocat de separatişti.
Şi secundo: Federaţia Rusă trebuie definitiv să depăşească dublul statut de protector al regimului separatist şi ţară garant al reglementării transnistrene şi să-şi retragă necondiţionat forţele armate de pe teritoriul ţării noastre.

Stimaţi colegi si prieteni!

Am trecut în revistă doar câteva repere din planul nostru de activitate. Dincolo de declaraţii optimiste şi proiecte ambiţioase trebuie să fim conştienţi de faptul că avem o misiune extrem de dificilă: stoparea falimentării Republicii Moldova ca stat, reconstrucţia, modernizarea şi europenizarea lui. În paralel, mai avem încă o misiune: reabilitarea noţiunilor de democraţie, stat de drept, reformă economică. Lumea trebuie să se convingă de faptul că democraţia nu înseamnă haos, hoţie, lipsa unei puteri eficiente. Ordinea strictă în condiţiile libertăţii, respectarea neabătută a legii atât din partea cetăţeanului, cât şi a statului, combaterea hotărâtă a corupţiei, birocraţiei, nepotismului şi favoritismului, controlul permanent din partea societăţii civile – iată doar câteva pârghii prin care vom demonstra avantajele democraţiei faţă de oricare alt sistem.

PLDM nu va mai diviza societatea în cei care au activat în structurile vechiului regim şi cei care din diverse motive n-au deţinut anumite funcţii. Pentru noi este important altceva. Toţi cei care au admis nelegiuiri, nedreptăţi şi abuzuri împotriva cetăţenilor trebuie să recunoască public acest lucru, iar tuturor celor care au emis sau executat ordine ilegale sau au fost turnători politici trebuie să le fie îngrădit, prin lege, accesul la funcţiile publice.

Noi vom desfiinţa practica mesagerilor politicii noastre în exterior care ne fac de ruşine. Vom selecta şi vom promova cu insistenţă persoanele cu autentică cultură politică, cunoştinţe profunde şi probitate morală verificată. A venit timpul ca aceste persoane să schimbe imaginea Republicii Moldova în lume, iar cuvântul modernitate să nu rămână slogan de campanie, ci o realitate de netăgăduit.

Formăm deja o echipă, pentru că ne este proprie aceeaşi dorinţă: vrem să contribuim la construcţia europeană a unei Moldove care să ne reprezinte pe fiecare dintre noi, o Moldova de care să fim mindri oriunde ne-am afla. Cred ca este momentul să ne luăm angajamentul faţă de membrii, simpatizanţii, partenerii noştri şi cetăţeni:
- să facem un altfel de politică, o politică responsabilă, care să ţină cont de nevoile reale ale cetaţenilor;
- să oferim o alternativă politică viabilă şi realistă, să creăm o forţă de centru dreapta, care urmăreşte progresul cetăţenilor Republicii Moldova;
- să gândim un proiect al Moldovei pe termen mediu şi lung, un proiect pe care să îl şi realizăm, pentru a construe o Moldovă competitivă, democratică, responsabilă pentru cetăţenii ei;
- să fim un partener corect, pe care cetăţeanul să se poată baza;
- să nu promitem mai mult decât putem face şi să ne asumăm greşelile şi nereuşitele;
– să fim o organizaţie democratică, vie, care îşi valorizează oamenii şi care respectă libertatea de expresie şi gândire a acestora.

Împreună, sunt sigur că vom reuşi să ne atingem obiectivele şi să ne îndeplinim promisiunile. Până la primul, dar şi cel mai serios examen – alegerile parlamentare, mai avem un an, timp în care vom pregăti structurile teritoriale şi centrale, dar şi oferta noastră electorală. Ea trebuie să fie simplă şi clară. În sfârşit Republica Moldova trebuie să aibă o guvernare conştientă, competentă şi responsabilă. Vă doresc să aveţi credinţă şi putere de luptă, pentru a ne antrena cu toţii în acest efort important, acela de a câştiga bătălia pentru viitorul ţării şi mai ales al copiilor nostri!