PLDM

Declaraţia politică a Congresului I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova declarăm realizată intenţia politică a noii generaţii de creare a unei formaţiuni politice diferite de cele existente, responsabile de înfăptuirea schimbării în Republica Moldova, care a unit într-un singur flux energiile tuturor celor care aspiră să facă un alt fel de politică: cu onestitate şi cu decenţă, demonstrînd capacităţi de a dezvolta în interiorul propriilor structuri dezbaterea de idei şi competiţia de programe.

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova constatăm incapacitatea guvernării şi a clasei politice în ansamblu să propună soluţii politice, economice şi sociale pentru renaşterea si modernizarea tarii, pentru refacerea morala a societăţii moldoveneşti, pentru reaşezare ei în albia fireasca a dezvoltării democratice, capabilă să ofere normalitatea mult-aşteptată de stat european.

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova declarăm adeziunea noastră nestrămutată faţă de respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetăţean, începînd cu dreptul la proprietate, dreptul la exprimarea liberă a opţiunilor şi opiniilor, dreptul la participare în luarea deciziilor de interes comun şi dreptul la o viaţă demnă şi sigură. Cetăţeanul reprezintă pentru PLDM reperul fundamental în contextul competiţiei politice cu alte partide şi în contextul politicilor publice.

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova edificăm un partid pragmatic, modern şi reformator, conectat la realităţile interne şi externe, deschis la colaborarea cu forţele democratice autohtone şi în opoziţie fermă cu Partidul Comuniştilor, aflat actualmente la guvernare.

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova avem ca scop renaşterea Republicii Moldova prin crearea unui stat modern şi prosper, edificarea unei societăţi libere şi solidare, reducerea drastică a decalajului politic, economic şi social între ţara noastră şi statele europene.

Vom realiza acest lucru prin participarea activă la viaţa politică şi prin intermediul politicilor publice instaurînd astfel normalitatea democratică şi economică în Republica Moldova.

Chişinău, 08 decembrie 2007