PLDM

Rezoluţia Congresului I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la sistemul de educaţie şi tineret al Republicii Moldova

Noi, delegaţii la Congresul I de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova, sîntem ferm convinşi că sistemul educaţional reprezintă forţa motrice de edificare a unei economii bazate pe cunoaştere. Pe parcursul guvernărilor precedente, sistemul educaţional din Republica Moldova a degradat ca urmare a politicilor arbitrare şi lipsite de viziune ale autorităţilor publice centrale.Pentru a dezvolta un sistem educaţional performant, cuplat la procesele educaţionale din ţările dezvoltate, vom promova implementarea următoarelor acţiuni:

1. Crearea unui sistem bugetar funcţional pentru a oferi fiecărui copil şansa de a face studii liceale complete,
2. Susţinerea materială şi financiară a elevilor şi studenţilor talentaţi, proveniţi din familii socialmente-vulnerabile.
3. Îmbunătăţirea mecanismului de finanţare a sistemului educaţional prin creşterea salariilor pedagogilor şi creării unui sistem de facilităţi.
4. Dotarea şcolilor cu echipamentele necesare unui proces educaţional pentru atingerea calificării ce face absolventul competitiv pe piaţa europeană şi internaţională a muncii. Orientarea şcolilor către o performanţă academică axată spre viitor.
5. Reconsiderarea învăţămîntului secundar-profesional prin renovarea infrastructurii, modernizarea curriculumului, formarea adecvată a cadrelor didactice, impulsionarea creării de conexiuni dintre piaţa forţei de muncă şi instituţiile de învăţămînt secundar-profesional.
6. Europenizarea educaţiei autohtone prin mărirea considerabilă a schimburilor de experienţă şi de promovare a practicilor de calitate.
7. Fortificarea autonomiei instituţionale pentru dezvoltarea învăţămîntului superior prin crearea unui sistem de agenţii autonome pentru acreditarea programelor de studii, pentru finanţarea programelor de studii şi de cercetare, pentru finanţarea mobilităţilor de studii şi de cercetare.
8. Creşterea importanţei instituţiilor de învăţămînt superior în domeniul cercetărilor şi diminuarea rolului Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
9. Crearea unei structuri publice autonome de sprijinire a iniţiativelor de tineret concomitentă cu creşterea bugetului alocat pentru acţiunile de tineret.
10. Intensificarea activităţilor de instruire nonformală şi alternativă, de cooperare europeană în domeniul tineretului.

Chişinău, 8 decembrie 2007