Iurie Chiorescu

ICInformaţie personală
Data naşterii: 1 martie 1979
Locul naşterii: or.Chişinău
Starea civilă: celibatar

Studii
2007 - Institutul European de Studii Politice
2004 - doctorant la Institutul de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
2003 - 2004: Universitatea de Stat, facultatea "Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative", specialitatea "Politologie", masterat.
1997 – 2002: student la Universitatea de Stat, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative; specializarea Politologie şi instruire juridică, licenţiat în politologie
1995 – 1997: elev la Şcoala medie generală nr.39, or.Chişinău
1986 – 1994: elev la Şcoala medie generală din s.Trebujeni, r-nul Orhei

Experienţă profesională
2009 - Şef de Catedr Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Drept a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene
2006 - prezent: lector superior la Catedra Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Drept a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene
2004 - 2005: lector la Catedra Filosofie şi Politologie, ASEM
2004 - 2005: lector la Catedra Filosofie şi bioetică a Universităţii de Medicină şi Farmaciutică N.Testimiţeanu
2002 - 2004: lector la Catedra Ştiinţe Filosofice, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Experienţă politică
2007 - Membru al Biroului Permanent Central şi al Consiliului Politic Naţional al PLDM