Ghenadie Dumanschi

Informaţie personală
Data de naştere: 23 martie 1974
Locul de naştere: s.Balasineşti, r-nul Briceni

Studii
1981 - 1991: Şcoala medie din s.Balasineşti, Briceni
1991 - 1996: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Agronomie, licenţiat în agronomie
1994 - Curs de formare a liderilor pentru ţările Europei Centrale şi de Est, Paris, Franţa
1995 - Curs de formare a liderilor de tineret cu suportul Consiliului Europei, Chişinău
1996 - Curs de formare a liderilor de tineret cu suportul Consiliului Europei, Holercani, Dubăsari
1999 - Stagiu de formare în domeniul tineretului şi a familiei, SUA
2000 - 2003: Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea de Drept, licenţiat în drept economic
2003 - Institutul European de Studii Politice

Experienţa profesională
1995 - 1998: Preşedintele Comitetului Sindical, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
1998 - 2001: Şeful Direcţiei Principale Tineret, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova
2002 - prezent: Prorector pentru Relaţii Internaţionale, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
2007 - prezent: Consilier în Consiliul Municipal Chişinău

Experienţă politică
2007 - prezent: Membru al Biroului Permanent Central şi al Consiliului Politic Naţional al PLDM