Victor Roşca

PLDMVictor Roşca, secretarul general al PLDM

Date personale:
Data şi locul naşterii: 20 iunie 1962, Chişinău, Republica Moldova
Statut social: Căsătorit, 2 copii

Studii:
1989 - 1991: Şcoala Internaţională de management ICC "CONTINENT-NORD", Moscova, manager relaţii economice internaţionale
1980 - 1985: Universitatea de Stat, Chişinău, facultatea "Fizica", specialitatea - fizician

Activitatea profesională:
2014 - prezent: deputat în Parlamentul Republicii Moldova​
2011 - 2014: consilier în Consiliul Municipal Chişinău
2007 - prezent: Centrul "Toleranţa", director executiv
2006 - 2007: Fundaţia "Integrare", director executiv
2005 - 2006: Comisia Electorala Centrala a RM, sef al Aparatului CEC
2001 - 2003: Centrul "Toleranţa", expert în probleme de acces la informaţie
1998 - 2001: Aparatul Parlamentului R. Moldova, consilier al Preşedintelui Parlamentului R. Moldova
1997 - 1998: Ministerul Educaţiei, Învăţămîntului şi Sportului al R. Moldova, Direcţia de Management al Proiectului Reformei Învăţămîntului general, asistent al managerului (Proiect al Băncii Mondiale)
1996 - 1997: SRL "Ambalajprod", director
1992 - 1996: Întreprinderea mixtă "Investment, Trade, Commodities Moldavia", director
1991 - 1992: Magazinul "Lumea Copiilor", şef serviciu marketing
1988 - 1991: CI CTŞT "Impuls", şef secţie cercetări tehnico-ştiinţifice
1987 - 1988: UTCM, şef secţie creaţie tehnico-ştiinţifică, sectorul Centru
1985 - 1987: Academia de Ştiinţe a R. Moldova, BSCT, inginer-tehnolog
1980 - 1985: Universitate de Stat, facultatea de fizică, student
1979 - 1980: Universitate de Stat, catedra "Fizică Generală", laborant

Grad de calificare a funcţionarului public: Consilier de Stat al Republicii Moldova de Gradul I, Clasa I.