Vladimir Filat: Lansăm un mesaj public dedicat naţiunii, ţinînd cont de interesele cetăţenilor Moldovei

Domnule Vladimir Filat, încă un partid?!

Ştim că există o atitudine în general negativă faţă de apariţia unor partide noi. Şi în cazul proiectului nostru politic multă lume se întreabă: „Mai este nevoie oare de încă un partid pentru a-i face pe moldoveni fericiţi?”. Unii consideră că apariţia unui partid are menirea de a fărîmiţa spectrul politic, a-l face confuz şi a-l încurca pe alegătorul simplu să se descurce în mulţimea de doctrine şi opţiuni. Din punctul nostru de vedere, aceasta este o prejudecată, alimentată în primul rînd de partidele existente care se tem de concurenţă. Apariţia unui partid nou este justificată (cînd nu este vorba de ambiţia unei persoane care vrea să aibă propriul partid) dacă el este expresia, manifestarea obiectivă şi vitală a voinţei politice a unor categorii largi de populaţie care nu se regăsesc în formaţiunile politice deja existente. Astfel, absenteismul masiv al cetăţenilor la actul electoral, numărul mare al indecişilor dovedesc că există categorii sociale largi care nu se regăsesc în actualele partide politice din Republica Moldova.

Citeşte în întregime

Declaraţia Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la agresarea de către forţele de ordine a jurnaliştilor de la PRO TV Chişinău

Partidul Liberal Democrat din Moldova condamnă acţiunile forţelor de ordine în raport cu postul independent de televiziune PRO TV Chişinău. Este evident că incidentul de vineri nu este unul izolat ci reprezintă continuarea unor acţiuni sistematice de intimidare a acestui post de televiziune care şi-a manifestat în mod constant obiectivitatea şi profesionalismul pe parcursul existenţei sale.

PLDM atenţionează că poliţia a avut un comportament agresiv în repetate rânduri, victime ale agresiunii poliţieneşti au fost jurnaliştii şi de la alte instituţii de presă scrisă sau electronică cum ar fi „Timpul de dimineaţă”, „Jurnal de Chişinău”, „Moldavskie Vedomosti”, TV7, EuroTV etc. Este de remarcat că anchetarea acestor cazuri nu avut vreo finalitate, iar cei vinovaţi nu au fost traşi la răspundere.

Citeşte în întregime

Declaraţia Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la „incidentul de la Leuşeni”

Partidul Liberal Democrat din Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare şi indignare faţă de comportamentul şi modul în care au fost trataţi de către serviciile moldoveneşti de la hotar delegaţiile din partea României, invitate la hramul municipiului Chişinău. Aşa zisul „incident de la Leuşeni” produs vineri, 12 octombrie, se înscrie în şirul lung de provocări în adresa României, operate de autorităţile actuale ale Republicii Moldova. Refuzul de a deschide noi consulate la Bălţi şi Cahul, atacul asupra consulului român în plină stradă, scoaterea la concurs a frecvenţelor TVR1 reprezintă elemente dintr-o acţiune amplă şi absurdă orientată împotriva unei ţări vecine, membră a Uniunii Europene.

Citeşte în întregime

Декларация инициативной группы по созданию Либерал-демократической партии Молдовы

Уважаемые сограждане!

Мы – члены инициативной группы по созданию Либерал-демократической партии заявляем нижеследующее:

Государственную власть в Республике Молдова узурпировали олигархические кланы, правосудие и другие государственные структуры находится в их подчинении. Средства массовой информации контролируются, свободы и права граждан постоянно попираются. Международная изолированность стала удушающей, а массовый отток граждан из страны приобрел угрожающий размах. Нищета, порожденная безответственным и преступным отношением власти, превратилась в визитную карточку Республики Молдова. Правящий класс, продолжающий отдавать дань прошлому, хотя и призван обеспечивать нормальное функционирование демократических институтов, изжил себя и уже не способен отвечать требованиям нового дня.

В данных условиях, прекрасно осознавая веление времени, равно как и стремление граждан к достойной жизни, мы провозглашаем создание Либерал-демократической партии Молдовы - формирования, находящегося в оппозиции к нынешнему коммунистическому руководству и его приспешникам. Наша главная цель – возродить Республику Молдова путём создания процветающего, свободного и сплочённого общества, в котором каждый гражданин будет гордиться своей страной и её положением в современном мире.

Citeşte în întregime

Guvernul Filat

Săptămâna trecută, mai mult sau mai puţin prietenii mei au făcut un adevărat complot împotriva mea. Toţi, de parcă s-ar fi înţeles, îmi puneau o singură întrebare: „Îţi place Filat”? La început glumeam - păi, la întruniri de „vip-uri” Filat e unul, la „profunzime” e altul, iar la întâlnirile de cartier, din primăvară, era un cu totul al treilea om (recunosc, acum, că nu am fost prezentă la niciuna din întâlnirile electorale ale candidatului Vlad Filat la funcţia de primar al Chişinăului).

Apoi, gluma a trecut într-un soi de enervare - la urma urmei, de ce ar trebui să-mi placă sau ba un politician? „Mă întrebaţi ca redactor sau ca cetăţean?” am găsit eu soluţia. Ca cetăţean, s-ar putea să răspund în 2009, prin vot secret. Ca redactor… vă spun luni, după conferinţa de lansare a noului proiect politic. Aşadar, îmi place sau nu Filat? Prin prisma primului pas făcut ieri cu PLDM, răspunsul e „da”.

Citeşte în întregime

Declaraţia grupului de iniţiativă pentru constituirea Partidului Liberal Democrat din Moldova

Stimaţi concetăţeni,

Noi, membrii grupului de iniţiativă pentru constituirea Partidului Liberal Democrat din Moldova, constatăm că în Republica Moldova puterea în stat este uzurpată de clanurile oligarhice, justiţia este subordonată, mass media este controlată, libertăţile şi drepturile cetăţenilor sunt în permanenţă îngrădite, izolarea internaţională a devenit sufocantă, iar exodul populaţiei a luat proporţii devastatoare. Sărăcia creată prin atitudinea iresponsabilă şi criminală a guvernării a devenit cartea de vizită a Republicii Moldova. Clasa politică tributară trecutului, deşi chemată să asigure buna funcţionare a instituţiilor democratice este epuizată şi incapabilă de a răspunde noilor provocări.

În aceste condiţii, înţelegând perfect imperativele timpului, dar şi aspiraţiile cetăţenilor pentru o viaţă decentă şi demnă, declarăm constituirea Partidului Liberal Democrat din Moldova ca formaţiune de opoziţie actualei guvernări comuniste şi a acoliţilor acesteia. Principalul nostru scop este renaşterea Republicii Moldova prin crearea unei societăţi moderne şi prospere, libere şi solidare, în care fiecare cetăţean al ţării sa fie demn de locul Moldovei în lume.

Citeşte în întregime