Viorel Cibotaru: Se crează condiții pentru un control excesiv de dur al Internetului

PLDMÎn ultimul timp, în Moldova au apărut câteva inițiative de reglementare a spațiului informațional, inclusiv proiectele de lege: „Mandatul securității" și „Big Brother", Conceptul securității informaționale, etc. În opinia mai multor experți și politicieni, acestea conțin un șir de lacune serioase, ce pot conduce la abuzuri. De această părere este și președintele PLDM, Viorel Cibotaru, expert în domeniul securității naționale, fost ministru al Apărării.

Noile proiecte de lege în domeniul reglementării spațiului informațional conduc la crearea condițiilor pentru un control excesiv de dur al Internetului din partea unui șir de instituții publice, în primul rând, din partea Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei. Dacă e să vorbim despre Conceptul securității informaționale, adoptat de Parlament în prima lectură, acesta mi-a trezit foarte multe întrebări. Este vorba de imixtiunea în activitatea providerilor și de un larg control al spațiului informațional, inclusiv al rețelelor de socializare. În calitate de expert în domeniu, proiectul nu mi s-a părut convingător și în partea ce ține de securitatea și protecția chibernetică.

 

Deși unul dintre scopurile de bază ale proiectului este lupta împotriva efectelor războiului informațional, războiului hibrid și alte fenomene, în condițiile Moldovei acesta poate lovi în principiile transparenței și accesibilității Internetului. Eu cred că în condițiile unei democrații foarte fragile din RM orice tentative ale statului de a înăspri controlul asupra rețelelor, în modul prevăzut de ultimele proiecte de lege, sunt inacceptabile. Ele nu vor avea atât efectul luptei cu influența factorilor externi asupra spațiului informațional, cât vor lovi în posibilitățile societății civile, sectorului asociativ, partidelor politice și ale cetățenilor simpli. Este vorba despre limitarea posibilității de exprimare a propriei opinii, formularea protestelor personale, criticilor la adresa autorităților etc.
Proiectele de lege propuse nu garantează păstrarea integrității și confidențialității informației, în cazul interceptării ei. Garanțiile trebuie stipulate foarte clar! Experiența amenințărilor și materialelor compromițătoare din ultimii ani demonstrează că imperfecțiunea reglementării juridice, posibilitatea interpretării legilor conduc la abuzuri. Eu nu am niciun dubiu că anume cu aceasta se ocupă structurile oficiale și cele neoficiale, inclusiv organele paramilitare, diverse agenții de detectivi și altele. Totodată, acelea din urmă sunt deseori înzestrate mai bine decât instituțiile specializate de stat. Informația interceptată este utilizată în scopuri politice, meschine și orice altfel de interese, în afara intereselor naționale și ale cetățenilor. Sunt multe cazuri, când pe Internet și în presă apăreau materiale compromițătoare, obținute în urma filării electronice.

În cadrul lupei cu amenințările teroriste, în problemele războaielor informaționale și alte fenomene similare trebuie găsite instrumente noi. În opinia mea, mai eficiente ar fi utilizarea licențierii în spațiul informațional și a pârghiilor economice, decât a celor administrative sau a procedurii de urmărire penală. Cu atât mai mult cu cât multe momente deja sunt reglementate de lege și nu trebuie create norme artificiale pentru domeniul informațional. O mare atenție trebuie acordată problemelor autoreglementării din partea utilizatorilor, dar nu a statului și a organelor punitive. Partidele de opoziție nu văd în aceste proiecte de lege nici instrumente de protecție a cetățenilor, nici a societății de pericolele și amenințările moderne.


www.noi.md