Anastasia Cojocari: Vom lupta până la capăt!

PLDMRepublica Moldova a devenit un stat, care în loc să ofere suport, siguranță și încredere cetățenilor, îi exploatează impardonabil și rușinos în interesul unei caste de birocrați democrați. Domnilor guvernanți, să vă fie clar! Cetățenii Republicii Moldova vor lupta până la capăt pentru a-și redobândi libertatea și dreptul de a decide. Constituția spune că Puterea aparține poporului. Așa va fi. Înainte, Moldova!

Acest mesaj a fost adresat de consilierul local al PLDM, Anastasia Cojocari, în cadrul acțiunii de protest din 30 iulie. Urmăriți mai jos luarea de cuvânt a Anastasiei Cojocari.