Tinerii DA, PAS Youth și TLDM au lansat o campanie privind accesul liber în căminele studențești al locatarilor în timpul nopții

PLDM Restricționarea accesului locatarilor în căminele studențești după orele 24.00 prejudiciază viața personală și cea profesională a tineretului studios. De această părere sunt tinerii din TLDM, PAS Youth și PPDA, care au lansat în comun o campanie civică de colectare a semnăturilor în vederea abrogării punctelor 47 și 48 din Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74, din 25.01.2007. Documentul restricționează accesul locatarilor în căminele universitare după miezul nopții.

Cele trei platforme politice de tineret consideră că această lege lezează drepturile și privilegiile studenților. Interzicerea accesului în cămine după orele 24.00 creează probleme studenților, mulți dintre care lucrează pentru a se întreține și pentru a plăti contractul universitar. Din cauza orarului, studenții se pot angaja cu program deplin preponderent la locuri de muncă cu regim nocturn. Menținerea acestor joburi condiționează accesul studenților în cămine până la orele 24.00, când ușile căminelor se închid.

De asemenea, majoritatea studenților au vârsta de peste 18 ani, sunt adulți capabili să-și gestioneze timpul eficient și responsabil. Ora la care locatarii aleg să revină în cămin constituie un element al vieții private. Acesta nu trebuie să fie un subiect de interes pentru administrația universității și, cu atât mai puțin, pentru guvern, atâta timp cât comportamentul locatarilor nu deranjează și nu aduce prejudicii. Punctele 47 și 48 din hotărârea guvernului, prin care se restricționează accesul în cămine după miezul nopții, contravin drepturilor oferite locatarilor adulți ai unei zone rezidențiale.

Conștienți de toate aceste probleme și intenționând să le rezolve, inclusiv cu implicarea studenților, TLDM, Tinerii DA și PAS Youth au lansat în comun petiția de anulare a punctelor 47 și 48 din Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74, din 25.01.2007. Cele trei organizații politice de tineret intenționează să colecteze 4000 de semnături în perioada 27 februarie - 20 martie și invită studenții, cadrele universitare, societatea civilă să semneze petiția și să se implice activ în această campanie de promovare a drepturilor, intereselor și privilegiilor studențești.