Tudor Deliu, luare de cuvânt în Parlament

PLDMStimați cetățeni,
colegi deputați,
și cei care votează ce li se ordonă,

Șanse că voi fi auzit sunt foarte puține și probabil nu prea contează pentru majoritatea parlamentară ce voi spune acum, dar oameni buni, experţilor veniți de prin țări străine să ne învățați a face democrație: citiți această improvizare de proiect de lege...

Eu știu cum se scrie un proiect, mai ales când e un proiect de lege cadru, știu cum corect se examinează un proiect. Știu că procedurile, în cazul elaborării unui proiect de către Guvern, sunt mult mai complexe, abordarea fiind multilaterală. Și înțeleg că tertipurile privind evitarea procedurilor normale nu o să ducă la o lege de calitate și, cel mai important, funcțională.

Mă întreb acum retoric: când reușesc să doarmă acești șmecherași? Or, și elaborarea acestui proiect de lege, cât n-ar fi el scris, a necesitat timp.

Pornesc de la argumentarea expusă în nota informativă, potrivit căreia necesitatea creării Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale este generată de lipsa de coordonare și comunicare între instituțiile existente, abilitate cu competențe de identificare, urmărire, recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni.

Nu înțeleg oportunitatea completării șirului acestor instituții, or, consider că ar fi necesară o îmbunătățire a coordonării și comunicării între instituțiile existente, lucru ce ar duce la eficiența activității acestora.

Inoportunitatea creării respectivei Agenții și dublarea instituțiilor existente este regăsită și în sintagma de la art. 6 alin. (1) al respectivului proiect de lege, fiind stipulat că „Agenția exercită drepturile și obligațiiile Centrului Național Anticorupție". Potrivit prevederilor proiectului, Agenția care urmează a fi creată va dispune de aceleași drepturi de care dispune la moment CNA.

Cu titlu de novație intervine doar posibilitatea Agenției de a emite ordin de înghețare, însă nu este clar scopul acestei proceduri, din moment ce potrivit proiectului, ordinul de înghețare se emite în vederea indisponibilizării bunurilor infracționale și în cazul existenței riscului că sechestrarea ulterioară a acestor bunuri ar putea fi împiedicată sau zădărnicită.

Reținem că art. 55 alin. (4), art. 202 și art. 203 ale Codului de procedură penală, la fel, ca și art. 11 din prezentul proiect, prevăd posibilitatea luării măsurilor în vederea asigurării acţiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor dobîndite ilicit/indisponibilizării bunurilor infracționale.

În același timp, art. 204 al Codului de Procedură Penală stabilește garanțiile și limitele instituirii sechestrului. În textul proiectului de lege aceste garanții nu se regăsesc. Mai mult, reținem că temeiurile în baza cărora se recurge la emiterea ordinului de înghețare (art. 11 alin. (2) din proiect) sunt identice celor de punere sub sechestru a bunurilor (art. 205 al Codului de procedură penală).

Art. 205 alin. (5) al Codului de procedură penală instituie controlul judiciar în privința ordonanței organului de urmărire penală privind punerea sub sechestru, în ceea ce privește ordinul Agenției de înghețare, controlul și implicarea instanței de judecată se evită.

Alin. (6) al art. 11 din proiectul vizat, prevede că „ordinul de înghețare a bunurilor infracționale poate fi constestat în instanța de judecată de contencios administrativ". De aici rezultă că procedura de contestare este una din procesul civil, pe cînd actul contestat ...ATENȚIE... din procesul penal.(!!!!)

Reieșind din cele menționate, conchid că proiectul nr.442 doar dublează unele norme prevăzute expres în Codul de procedură penală și creează o instituție atribuindu-i drepturi identice instituției create anterior.

Ori poate că mai stă cineva după ușa fermecată și așteaptă să fie numit într-o funcție de șef, iar cu el mai sunt unul sau doi cumetri ce pretind la șefi adjuncți, toți trei, desigur, fiind fideli cauzei stabilității.

Subsecvent, menționez că proiectul legii privind Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale urma a fi avizat de către Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratură entități care nemijlocit vor pune în aplicare prevederile legii.

Stimați autori, consider că prin instituirea acestei entități mai creați un instrument prin intermediul căruia vreți să-i supuneți pe cei care încă nu vi s-au supus, să-i eliminați din cursele de achiziții și licitații pe cei care nu intenționează să danseze sub cântecele voastre!

Cu siguranță recuperarea bunurilor infracționale este necesară, cei care au dobândit bunuri ilicit trebuie să returneze statului/cetățenilor ce le aparține, dar totul trebuie facut având la baza principiile statului de drept.

Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova nu va susține acest proiect de lege.