PLDM – calendar politic 2008

Partidul Liberal Democrat din Moldova a fost înregistrat  în ianuarie 2008,însă prin prestaţia sa a reuşit să urce în topul celor mai importante partide politice din Republica Moldova. Vă reamintim cele mai importante acţiuni ale PLDM,  care  au demonstrat că formaţiunea este una activă, hotărîtă, competentă şi responsabilă.

Ianuarie 2008

Înregistrarea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Lansarea iniţiativei „Moldova fără Voronin, Moldova fără comunişti”.

Februarie 2008

Lansarea iniţiativei privind desfăşurarea unui Referendum republican pentru modificarea Constituţiei  la capitolele modul de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova şi a deputaţilor în Parlament.Preşedintele PLDM,  Vlad Filat, se adresează cu un Apel  către Preşedintele Voronin privind necesitatea asigurării transparenţei în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.Are loc Adunarea cetăţenilor, la care a fost constituit Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea Referendumului republican privind modificarea Constituţiei. La acţiune participă peste 5 mii de cetăţeni din toate raioanele şi oraşele RM.

Martie 2008

Înregistrarea Grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului şi începutul campaniei de colectare a semnăturilor. Mişcarea social-politică „Pentru Neam şi Ţară” fuzionează cu PLDM.Încep acţiunile represive ale Procuraturii, SIS, MAI şi CCCEC împotriva membrilor PLDM.

Aprilie 2008

Deputatul  Vlad Filat, Preşedintele PLDM, cere Guvernului semnarea în regim de urgenţă a Convenţiei privind micul trafic la frontieră.PLDM  începe campania de informare şi sensibilizare a populaţiei în problema Convenţiei privind micul trafic la frontieră. Hărţuirea membrilor PLDM de către organele de forţă capătă amploare

Mai 2008    

În 13 centre raionale au loc întruniri ale cetăţenilor în sprijinul semnării Convenţiei. La ele participă peste 5000 mii de cetăţeni.PLDM depune rezoluţia şi 5810 semnături în sprijinul Convenţiei la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.La Chişinău, PLDM organizează Adunarea cetăţenilor din Republica Moldova în sprijinul semnării Convenţiei cu participarea a peste 7000 de persoane din toate raioanele RM. Este adoptat un Apel către aleşii locali să sprijine demersul pro-Convenţie.

Iunie 2008  

Campania de colectare a semnăturilor pentru iniţierea Referendumului republican este finalizată cu succes. Au fost colectate peste 224 000 de semnături. Ţinînd cont de refuzul guvernanţilor de a da curs solicitărilor cetăţenilor şi de practicile represive ale puterii, PLDM  adoptă decizia de a proteja semnatarii şi a nu depune semnăturile la Comisia  Electorală Centrală.
Alexandru Tănase, prim-vicepreşedintele PLDM, depune la CEDO o cerere de examinare a chestiunii privind limitarea drepturilor cetăţenilor cu cetăţenie dublă.
PLDM dezvăluie încălcări grave în distribuirea de către Guvern a ajutoarelor umanitare.

În 30 de localităţi din zona Prutului au loc întruniri cetăţeneşti organizate de PLDM în sprijinul Convenţiei privind micul trafic la frontieră.

Iulie 2008

PLDM  adresează un Apel către statele-membre ale UE şi către instituţiile europene cu privire la încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova.
PLDM propune partidelor de opoziţie constituirea Consiliului pentru Dialog  şi Cooperare.
Continuă acţiunile pro-Convenţie.

August 2008  

PLDM critică politica tarifară a ANRE în domeniul energetic.
PLDM acordă ajutor sinistraţilor în urma inundaţiilor în sumă de  327 000 lei.
PLDM  condamnă actul de recunoaştere de către Federaţia Rusă  a independenţei Abhaziei şi Osetiei de Sud.
PLDM  sprijină material personalităţile, care 20 de ani în urmă au început lupta pentru renaştere naţională, pentru limbă şi alfabet.

Septembrie 2008

Vitalie Nagacevschi, preşedintele Organizaţiei „Juriştii pentru drepturile Omului” aderă la PLDM.
PLDM  atacă Guvernul la CEDO pentru discriminarea cetăţenilor pe criterii politice, prin finanţarea neechitabilă a raioanelor.
La Bălţi are loc  Congresul al II-lea  al PLDM, la care a fost adoptată Declaraţia de la Bălţi şi care anunţă mobilizarea pentru alegerile din 2009.
 Este constituită Asociaţia Pedagogilor Liberali Democraţi.

Octombrie 2008

PLDM înaintează un memoriu către Parlamentul European şi Comisia Europeană cu solicitarea de sprijin în chestiunea semnării Convenţiei privind micul trafic la frontieră.
Este creată Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Liberal Democraţi.
PLDM organizează mitingul „Ruinarea agriculturii-distrugerea ţării”, cu participarea a peste 10 000 de cetăţeni, la care este cerută demisia Guvenului.

Noiembrie 2008

 PLDM organizează în centrele raionale, la Bălţi şi Chişinău mitinguri în sprijinul libertăţii presei.
 Fracţiunea PLDM din Consiliul Municipal Chişinău desconspiră interesele ce stau în spatele Memorandumului energetic.
 Alexandru Tănase cîştigă procesul la CEDO în chestiunea discriminării cetăţenilor cu dublă cetăţenie.
Tudor Panţîru, candidat pentru Parlamentul României, sprijinit de PLDM, cîştigă mandatul de deputat.
  PLDM  lansează un  Apel către reuniunea ministerială  OSCE  de la Helsinki privind necesitatea respectării deciziilor anterioare despre retragerea trupelor ruseşti din Republica Moldova.
A fost constituită Organizaţia de Tineret a PLDM.

Decembrie 2008  

PLDM lansează Dosarul guvernării comuniste.
PLDM organizează la Chişinău un miting în apărarea drepturilor omului şi a libertăţii presei, cu participarea a peste 10 000 de cetăţeni.

www.jurnal.md