Şeful statului va fi ales prin vot direct

PLDMCurtea Constituţională a Republicii Moldova a dispus ca alegerea preşedintelui Republicii Moldova să aibă loc prin votul direct al cetăţenilor.

La baza deciziei CC a stat sesizarea depusă de deputaţii PLDM, prin care se solicita interpretarea art. 135 alin.(1) lit.c) coroborat cu art.141 alin.(2) din Legea Supremă şi declararea drept neconstituţională a unor prevederi din Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei R. Moldova, prin care a fost schimbată modalitatea de alegerea a Preşedintelui Republicii Moldova.

Potrivit autorilor sesizării, în data de 5 iulie 2000 deputaţii în Parlament au adoptat în mod deliberat amendamente la Constituţie neavizate de Curtea Constituţională, contrar procedurii stabilite expres de Legea Supremă şi de Regulamentul Parlamentului pentru revizuirea acesteia. Omisiunea de a aviza repetat la CC modificările operate în proiectul de lege iniţial şi adoptarea amendamentelor contestate fără avizul acesteia a generat surse de blocaje şi dezechilibre instituţionale, afectând echilibrul materiei constituţionale.

Curtea Constituţională a constatat că intervenţia în 2000 la articolul cu privire la alegerea preşedintelui a creat o situaţie inedită ce a generat ruperea unităţii constituţionale, fapt care a condus în anul 2000 şi 2009, 2010, 2011 şi 2012 la o criză politică, ce a produs dizolvări şi alegeri anticipate.

Astfel, Curtea a declarat neconstituţională Legea cu privire la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova şi a revigorat prevederile Codului Electoral privind alegerea Preşedintelui prin vot direct de către cetăţeni.

În acelaşi context, Curtea a declarat neconstituţionale prevederile Regulamentului Parlamentului care au permis modificarea esenţială a proiectului de lege avizat de către Curtea Constituţională.

Hotărârea CC este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.