Discursul deputatului Mihai Godea, preşedintele fracţiunii PLDM, rostit cu ocazia prezentării Programului de Guvernare și a noului Cabinet de miniştri

MGStimate domnule Președinte al Parlamentului,
stimate dle Prim-mnistru desemnat,
stimaţi colegi deputaţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic, reprezentanti ai presei, onorată asistenţă,

Participăm astăzi la un eveniment istoric pentru Republica Moldova. Învestirea Guvernului Vladimir Filat nu reprezintă doar o simplă procedură, rezultată din alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie trecut, ci semnifică un moment de cotitură în istoria statului nostru. Este pentru prima dată când cetăţenii Moldovei au spus cu încredere şi răspicat Da! unui program, pe cât de realist pe atât de ambiţios, de refacere a ţării, de reaşezare a ei pe făgaşul dezvoltării democratice fireşti. Este pentru prima dată de la Independenţă încoace, când un guvern democratic supravieţuieşte alegerilor parlamentare într-o perioadă, când efectele crizei financiare globale se fac încă simţite, iar instabilitatea politică a fost definitorie pentru etapa pe care am parcurs-o. Acest lucru ne onorează şi ne obligă. Cetăţenii au decis şi astăzi, în deplină consonanţă cu voinţa şi aşteptările oamenilor, vom dezbate programul de activitate şi vom da votul de învestitrură Guvernului Republicii Moldova.

Stimati colegi,

Programul de activitate a Guvernului, întitulat Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare reprezintă o continuare logică şi organică a programului guvernului precedent, proiectat pentru un mandat deplin de 4 ani şi care defineşte priorităţile esenţiale ale Alianţei pentru Integrare Europeană. Principiul continuităţii care stă la baza prevederilor programului, dar şi a nominalizării candidaţilor la funcţiile de membri ai Guvernului, confirmă justeţea priorităţilor şi proceselor începute acum un an. Pe anumite domenii s-au produs lucruri cu caracter de fenomen, aproape incredibile nu numai pentru omul simplu, dar şi pentru acei care urmăresc îndeaproape evoluţiile politice, economice, sociale, etc din ţara noastră.

Stimaţi prieteni,

Priorităţile programului de Guvernare răspund întru totul nevoilor de dezvoltare a societăţii noastre şi identifică soluţii pentru cele mai complexe probleme cu care se confruntă Republica Moldova la ora actuală.

O Moldovă europeană este imposibilă fără istituţii democratice puternice şi funcţionale şi edificarea statului de drept. În domeniul supremaţiei legii programul noii echipe guvernamentale prevede obiective pe cât de ambiţioase, pe atât de necesare. Asigurarea respectării principiului separării şi independenţei puterilor în stat, aplicării uniforme şi corecte a legilor şi egalităţii tuturor în faţa legii, asigurarea independenţei justiţiei - sunt elementele-cheie care formează chezăşia unei societăţi libere şi democratice. Un compartiment la fel de important pentru crearea statului de drept este eradicarea corupţiei, această maladie care a erodat serviciul public şi afectează grav drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  

În ultimul an a fost revoluţionată piaţa media din ţară. Obiectivul guvernului de liberalizare a spaţiului mediatic prin armonizarea cadrului juridic ce reglementează activitatea mass-media cu normele şi standardele europene, reformarea IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, asigurarea libertăţii presei şi crearea condiţiilor optime pentru activitatea instituţiilor de presă răspund intereselor cetăţenilor şi năzuinţelor de integrare europeană a ţării.  Guvernul îşi propune şi consolidarea societăţii civile, prin crearea cadrului legal adecvat dezvoltării sectorului neguvernamental şi asigurarea condiţiilor optime pentru buna cooperare a acestuia cu sectorul public.  

Guvernul şi-a trasat obiective fundamentale în domeniul relansării economice, fără de care lupta cu sărăcia este greu de imaginat. Urmează a fi schimbată paradigma de dezvoltare a ţării de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiţii, inovaţii şi competitivitate. Toate aceste demersuri urmează să aibă drept rezultat legalizarea, liberalizarea şi eficientizarea activităţii economice şi, în consecinţă – crearea de locuri de muncă viabile şi bine plătite şi creşterea nivelului de bunăstare a cetăţenilor.  

Stabilirea drept obiectiv prioritar lupta cu sărăcia şi recunoaşterea acesteia drept una dintre principalele provocări pentru noul Guvern reflectă o înţelegere profundă a stării de lucruri şi a acţiunilor ce se impun pentru relansarea Moldovei. Este pentru prima dată cînd guvernul recunoaşte public şi asumat că majoritatea cetăţenilor noştri o duc destul de greu. În scopul creşterii calităţii vieţii, prin programul prezentat astăzi, noul Guvern îşi propune asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate, iar asistenţa socială urmează să fie direcţionată spre susţinerea grupurilor vulnerabile  şi persoanelor cu venituri mici. Asumarea realităţii, înfruntarea ei prin apelarea la acţiuni concrede şi energice de combatere a sărărciei ne va duce la rezultatul pe care îl doreşte fiecare dintre noi: O Moldovă fără sărăcie.
Integrarea europeană, aşa cum este şi firesc, rămâne o prioritate absolută a noului Guvern. Moldova urmează să treacă printr-un amplu proces de transformmare internă, iar implementarea angajamentelor în procesul de integrare europeană vor avea ca finalitate modernizarea ţării şi vor asigura mai multă libertate, mai multe drepturi şi mai multă bunăstare pentru cetăţeni.  

Reintegrarea ţării rămâne a fi unul dintre obiectivele fundamentale ale noii guvernări, iar procesul de reglementare în formatul consacrat deja, urmează să finalizeze cu o soluţie durabilă pentru diferendul transnistrean şi cu integrarea regiunii de est în spaţiul politic, economic, social şi cultural al ţării noastre. Europenizarea ţării va crea premisele necesare în acest sens.

În domeniul politicii externe Guvernul pe care urmează să-l instituim astăzi, îşi propune să păstreze vectorii trasaţi acum un an, precum şi dinamica şi insistenţa acţiunilor. Consolidarea relaţiilor de bună vecinătate şi parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, România, Ucraina, SUA şi Federaţia Rusă, dezvoltarea relaţiilor reciproc avantajoase cu toţi partenerii, atât în Vest, cât şi în Est, prin consolidarea relaţiilor de parteneriat strategic, promovarea intereselor economice şi protejarea intereselor cetăţenilor moldoveni de peste hotare, sunt obiective ce răspund eficient intereselor naţionale ale Republicii Moldova. Niciodată imaginea externă şi prestigiul ţării noastre în lume nu au fost mai bune decât acum. Este rezultatul unei politici externe energice, responsabile şi evident, eficiente. Pe platforma creată cu grijă în ultimul an, diplomaţia moldovenească va construi cu acelaşi spirit de sacrificiu liantul de sprijin din partea marilor cancelarii ale lumii pentru atât de necesarul proces de regândire a Moldovei.

În perioada acestui mandat de guvernare urmează a fi realizată descentralizarea puterii în spirit european. „Verticala puterii” cu structurile ei puternic ierarhizate urmează a fi demontată şi înlocuită cu structuri descentralizate, transparente şi flexibile, întemeiate pe supremaţia drepturilor şi libertăţilor civile.

Stimaţi colegi,

Procesul de reforme pentru modernizarea ţării trebuie să angajeze deopotrivă, majoritatea parlamentară şi opoziţia. Avem nevoie de dialog cu opoziţia în spiritul practicilor europene. Cred că a venit timpul să punem bazele unor tradiţii sănătoase în parlamentarismul moldovenesc. Ar fi regretabil dacă demersurile politice ale opoziţiei în cadrul Parlamentului ar rămâne tributare emoţiilor, fiind eclipsate, astfel, în sfera ineficienţei.  

Stimaţi prieteni,

Programul prezentat astăzi este unul realist şi răspunde adecvat problemelor cu care se confruntă societatea noastră. În ultimul an echipa condusă de Vlad Filat a demonstrat că se poate să guvernezi cu responsabilitate, chiar dacă pe alocuri a fost necesar şi spiritul de sacrificiu. Acest lucru ne face să fim încrezători ca împreună putem face din Moldova o ţară în care să ne placă să trăim tuturor. Fracţiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova sprijină programul Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare şi echipa guvernamentală propusă şi îndeamnă întregul corp legiuitor să susţină prin votul său învestirea noului guvern.

În încheiere vreau să mă adresez Primului ministru desemnat. Domnule Filat, prin munca asiduă pe care aţi depus-o în ultimul an şi jumătate, în care încrederea şi implicarea adesea au fost vecine cu îndârjirea, aţi scos ţara din fundătura contraistorică în care s-a zbătut vreme de aproape două decenii. Aţi pornit lupta pentru Republica Moldova în care victoria nu poate să apărţină decât oamenilor acestei ţări. Astăzi sunteţi chemat să continuaţi această luptă pentru a întări încrederea cetăţenilor că Moldova poate reuşi. Aveţi la îndemână experienţa, priceperea şi tot sprijinul nostru. Sunt sigur că nu este departe momentul în care vom trăi împreună bucuria împlinirilor. Să fie într-un ceas bun şi

Doamne ajută!