Premierul Vlad Filat a sesizat CC în problema constituţionalităţii art.13 din Codul electoral, privind suspendarea din funcţie a membrilor Guvernului în campania electorală

PLDMPrim-ministrul Vlad Filat a sesizat Curtea Constituţională în problema constituţionalităţii art.13 din Codul electoral, informează MOLDPRES citînd un comunicat al Direcţiei comunicare şi relaţii cu presa de la Guvern.

Sesizarea a fost prezentată în baza art.135 alin.(1) din Constituţie, art.25 lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.38 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

Prim-ministrul a solicitat Curţii să exercite controlul constituţionalităţii prevederilor art.13 alin.(3) lit.a) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, în contextul dispoziţiilor art.96, art.102 şi art.103 din Constituţie.

În sesizare este menţionat că norma legală prin care se instituie obligaţia de suspendare a membrilor Guvernului din funcţia pe care o deţin contravine prevederilor art.103 din Constituţie. Acesta stabileşte principiul continuităţii puterii Guvernului, care trebuie să-şi exercite mandatul pînă la constituirea noului Guvern. Principiul respectiv are o valoare constituţională indiscutabilă, în mod special, în situaţia în care Parlamentul ţării este dizolvat, iar Preşedintele ţării nu a fost ales.

În acelaşi timp, în sesizare este menţionat faptul că dreptul de a alege şi de a fi ales este unul fundamental şi orice limitare arbitrară a acestui drept este inadmisibilă. În lipsa unei interdicţii exprese pentru membrii Guvernului de a candida la funcţia de deputat în Parlament, poate exista situaţia în care toţi sau majoritatea membrilor Guvernului vor candida pentru a fi aleşi în Forul legislativ suprem al ţării.

Premierul menţionează în sesizare că, astfel, obligaţia membrilor Guvernului de a-şi suspenda activitatea din funcţia deţinută poate lipsi Guvernul (în lipsa cvorumului prevăzut de lege) de dreptul de a adopta hotărîri, care este instrumentul principal al Guvernului în procesul organizării executării legilor şi conducerii generale a administraţiei publice şi, prin urmare, poate pune Guvernul în imposibilitatea de a asigura, în perioada campaniei electorale, exercitarea neîntreruptă a mandatului, fapt care aduce atingere prevederilor art.96, art.102 şi art.103 din Constituţie.

În acest caz, se limitează capacitatea Guvernului de a-şi exercita deplin mandatul, ceea ce este o limitare disproporţionată a principiului constituţional de continuitate a puterii.

"Reieşind din cele menţionate, considerăm că argumentele invocate constituie temei suficient pentru ca sintagmele "viceprim-miniştrii, miniştrii" şi "membrii din oficiu ai Guvernului", prevăzute în art.13 alin.(3) lit.a) din Codul electoral, să fie declarate de către Onorata Curte ca fiind neconstituţionale", se specifică în sesizare.

Prim-ministrul a solicitat examinarea sesizării în cauză în regim de urgenţă, avînd în vedere faptul demarării campaniei electorale şi interesul social sporit faţă de subiectul abordat, precum şi în scopul asigurării respectării principiului continuităţii puterii, în special în situaţia în care Parlamentul este dizolvat.

www.moldpres.md