Vlad Filat a participat ieri seara, la Bruxelles, la Conferinţa de lansare a reţelei Forumului UE - Republica Moldova

VF Evenimentul a avut loc la Bruxelles şi a întrunit experţi din Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Pe lîngă delegaţia oficială, la eveniment au fost prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova.

În luarea sa de cuvînt, Prim-ministrul a precizat că acest proiect este, în egală măsură, moldovenesc, regional şi european, şi îşi propune modelarea cooperării în vederea facilitării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, în funcţie de priorităţile dialogului RM-UE.

Vlad FILAT a menţionat că reţeaua respectivă creează mai multe oportunităţi pentru comunitatea de afaceri, societatea civilă, parteneri de dezvoltare, think-tank-uri, jurnalişti, politicieni şi personalităţi atît din Uniunea Europeană, cît şi din Republica Moldova.

„Platforma pe care o lansăm acum este una deschisă. Iniţiativa consistentă şi pragmatică a Forumului UE-Moldova va explora potenţialul încă nevalorificat al cooperării RM-UE. Va aduna şi coordona resurse şi actori din Bruxelles, capitalele statelor membre ale UE, precum şi de pe întreg teritoriul al RM, creînd un proces de durată", a spus Prim-ministrul.

Vlad FILAT a menţionat că sprijinul oferit de UE este o motivaţie puternică pentru Alianţa pentru Integrare Europeană, care şi-a confirmat drept obiectiv prioritar integrarea europeană a ţării. „Sîntem conştienţi că creditul de încredere acordat de UE trebuie să fie valorificat de Guvern, prin implementarea reformele de europenizare, atît de necesare ţării", a precizat Premierul.

Prim-ministrul a spus că, în relaţiile cu UE, Moldova avansează rapid. „Atunci, cînd se conturează o perspectivă clară, chiar şi reformele dificile sînt mai bine înţelese şi mai lesne promovate în societate. Am înregistrat un progres consistent în negocierea Acordului de Asociere RM-UE. Ne-am asumat o agendă ambiţioasă, cu obiective importante. Am demarat procesul de liberalizare a regimului de vize cu UE. Un instrument util pentru a atinge acest obiectiv este şi implementarea proiectelor Parteneriatului de Mobilitate între Republica Moldova şi UE. La fel, am întreprins o serie de acţiuni în vederea lansării negocierilor pe marginea creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător", a amintit în context Vlad FILAT.

Prim-ministrul a menţionat că obiectivele enumerate mai sus se regăsesc permanent pe agenda cooperării noastre cu UE în cadrul Parteneriatului Estic, atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi cea multilaterală. „În acest context, voi reitera că resursele financiare planificate pentru Parteneriatul Estic sînt importante. Poziţia noastră este că aceste fonduri urmează a fi distribuite conform principiului recent lansat de către UE - „mai multă asistenţă pentru mai multe reforme". Sperăm că, comunicarea privind Politica Europeană de Vecinătate, care este acum în curs de definitivare, să transpună de o manieră practică acest principiu în raport cu statele Parteneriatului Estic", a declarat Premierul.

Vlad FILAT şi-a exprimat certitudinea că recunoaşterea de către Uniunea Europeană a unei perspective europene pentru Republica Moldova, va da RM motivaţia necesară pentru a realiza pînă la sfîrşit reformarea tuturor domeniilor de activitate.

„Cu certitudine perspectiva aderării la blocul comunitar va impulsiona acest proces. Statele, care au parcurs această cale, au trăit experienţa dată. Astfel, prin intermediul dumneavoastră, celor prezenţi în sală, putem să învăţăm şi să aplicăm în practică lecţiile învăţate şi experienţele trăite atît în consolidarea societăţii civile, cît şi în realizarea reformelor spre exemplu în domeniul justiţiei şi afacerilor interne sau în implementarea standardelor fitosanitare şi diversificarea resurselor energetice", a spus Premierul.

Prim-ministrul s-a referit şi la conflictul transnistrean, precizînd că acesta este un subiect de discuţie permanent.

„În acest context, anume societatea civilă joacă un rol considerabil în ceea ce priveşte realizarea măsurilor de consolidare a încrederii între ambele maluri ale rîului Nistru, pentru reintegrarea ţării. RM apreciază şi încurajează eforturile UE şi statelor membre ale UE de a contribui la consolidarea reţelelor şi proiectelor comune pentru toţi cetăţenii RM, inclusiv şi societatea civilă din regiunea transnistreană", a declarat Vlad FILAT.

La final, Premierul i-a invitat pe cei prezenţi la eveniment să participe la realizarea viziunii actualei guvernări - crearea unei Moldove europene, prospere şi democratice.

„Ne dorim o Moldovă care îşi aduce contribuţia sa la stabilitatea europeană, la prosperitatea europeană şi o Moldova care este un partener credibil pentru Uniunea Europeană", a declarat Prim-ministrul.

În luarea sa de cuvînt, Dr. Hans-Gert POTTERING, fost Preşedinte al Parlamentului European, Preşedinte al Fundaţiei Konrad ADENAUER, membru al Parlamentului European, a spus că în Uniunea Europeană există o dorinţă foarte mare de a ajuta Moldova, precizînd că ţara noastră se află pe calea cea bună.

Oficialul a menţionat că nu trebuie să se uite cît este de dificilă trecerea de la un sistem totalitarist sau comunist la unul democratic.

„Acum Moldova este un stat independent, liber şi democratic şi chiar dacă nu sînteţi membri ai Uniunii Europene, sînteţi în Europa şi este datoria noastră de a vă ajuta", a spus Hans-Gert POTTERING.

Dr. Miroslav LAJCAK, director pentru Rusia, Vecinătatea Estică şi Balcanii de Vest al Serviciului european extern de acţiune, a spus că deja de un deceniu Moldova şi Uniunea Europeană au stabilit relaţii şi scopuri asupra cărora se munceşte, dar în special în ultimele luni au fost obţinute rezultate palpabile.

Miroslav LAJCAK a precizat că UE ajută Republica Moldova pe calea reformelor fiind şi cel mai mare donator pentru ţara noastră. Astfel, în perioada 1991 - 2009, UE a alocat Republicii Moldova peste 270 milioane euro sub formă de granturi, iar pentru 2010 - 2014 planifică să acorde încă 550 milioane euro.

Mr. Markus MECKEL, membru al Bordului organizaţiei Parteneriat european pentru democraţie, a spus că Moldova înregistrează multe progrese şi succese, iar în cadrul Parteneriatului Estic ţara noastră este un model şi reprezintă speranţa Uniunii Europene. El a îndemnat Republica Moldova să continue calea reformelor, precizînt că Uniunea Europeană este alături de ţara noastră.

Sorin MEREACRE, Preşedintele Fundaţiei Est Europene din Moldova, a făcut o trecere în revistă a schimbărilor pozitive care au loc în ţara noastră, precizînd că mass-media a devenit mai liberă, jurnaliştii nu sînt hărţuiţi cum se întîmpla anterior, iar procesele electorale din ultima perioadă, practic, au întrunit toate cerinţele internaţionale.

El s-a referit şi la problemele care există, dar şi la provocările prin care trece ţara noastră, precizînd că Moldova trebuie să devină membră a familiei europene şi în acest proces societatea civilă joacă un rol foarte important.

Sorin MEREACRE a menţionat că în scurt timp Guvernul de la Chişinău va primi un set de propuneri şi iniţiative din partea societăţii civile, care au drept scop apropierea Moldovei de UE.

Luările de cuvînt au fost urmate de discuţii, Vlad FILAT răspunzînd la mai multe întrebări, inclusiv la capitolul reforma structurilor de drept, soluţionarea conflictului transnistrean, situaţia politică din ţară.

Forumul UE-Moldova are drept scop instituirea unei platforme permanente de discuţii între experţii care sînt interesaţi în susţinerea eforturilor multidimensionale a Moldovei de a se integra în Europa, inclusiv prin lansarea de proiecte comune. Pentru acest an, sînt programate organizarea a patru ateliere de lucru la Bruxelles cu participarea experţilor din Moldova, care se vor referi la priorităţile Moldovei în relaţia cu UE. De asemenea, în 2011 este planificată lansarea unei pagini web a acestui forum. Iniţiativa de a organiza această reţea aparţine Misiunii Republicii Moldova acreditată pe lîngă structurile UE, Fundaţiei Open Society, Fundaţiei Est Europene, Parteneriatului European pentru Democraţie, Fundaţiei Pan Europa România, UNDP Moldova.

www.gov.md