Organizația de Femei a Partidului Liberal Democrat din Moldova a fost creată în decembrie, 2008. În calitate de președintă a Organizației de Femei a PLDM a fost aleasă dna Liliana Palihovici, vicepreședinta PLDM, iar din decembrie 2010, Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova.  

Organizaţia de Femei a Partidului Liberal Democrat este o structură a PLDM, care militează pentru creșterea participării femeilor în procesul de dezvoltare a statului democrat Republica Moldova. Organizația pledează pentru educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa politică şi publică, precum şi la edificarea societăţii civile. În activitatea sa, Organizația de Femei a PLDM se bazează pe principii de asigurare a reprezentativităţii şi participării active a femeilor în viaţa politică și socio-economică a ţării. Organizația de Femei, în activitatea sa organizează instruiri, campanii sociale și de informare, donații și alte activități ce promovează interesele femeilor.

Activități ale Organizației de Femei a PLDM

Una din prioritățile Organizației de Femei este instruirea continuă a femeilor lider pentru pregătirea lor de participare eficientă în procesul decizional la toate nivelele.

Școala politică a Organizației de Femei a PLDM este adresată doamnelor liberal-democrate care sunt active și implicate în construcția de partid, la nivel local, raional și național. În cadrul instruirii, sunt organizate ateliere tematice, pe subiecte ce țin de: comunicarea eficientă și transmiterea mesajului politic, managementul echipei, identificarea surselor de finanțare alternative din anumite proiecte locale, naționale și internaționale, doctrinele politice și despre instituțiile și funcționarea Uniunii Europene. În cadrul Școlii politice au fost instruite peste 500 de doamne liberal-democrate.

Mesele Rotunde tematice pentru femeile lider de organizații primare, consilieri locali și raionali, femeile primar, președinți de raioane femei, președinți de Organizații Teritoriale femei unde sunt discutate cele mai importante provocări și reușite ale participării femeilor în procesul decizional. Mesele Rotunde reprezintă o platformă de comunicare eficientă prin care sunt discutate și evaluate perspectivele de leadership organizațional în cadrul PLDM, oportunități de creștere profesională și mecanismele de recrutare a noilor membre în partid.

Instruiri internaționale organizate în parteneriat cu fundația germană KAS, cu Robert Schuman Institute, cu partidele membre ale PPE (Partidul Moderaților din Suedia, Partidul Creștin Democrat din Suedia), cu Organizația de Femei a Partidului Conservator din Marea Britanie și cu Organizația de Femei a PPE. Doamnele liberal-democrate sunt familiarizate cu bunele practici de implicare activă în viața politică, mecanismele de creștere a influenței politice în echipele locale, raionale și naționale.

5 motive pentru care trebuie să fii membră a Organizației de Femei a PLDM

Organizația de Femei a Partidului Liberal Democrat din Moldova este o structură activă, dinamică și receptivă la necesitățile femeilor. Iată de ce vă îndemnăm să analizați perspectivele ce se pot deschide pentru Dumneavoastră odată cu aderarea la Organizaţia de Femei a PLDM.

Vă prezentăm 5 motive pentru aderare:

  1. Promovare. Organizația de Femei a PLDM a fost creată în spiritul unei democrații autentice. Obiectivele pe care și le-a propus urmăresc promovarea femeilor în structurile decizionale, începând cu administrația publică locală și finalizând cu funcțiile înalte din stat.

  2. Instruire. Membrele PLDM au posibilitatea să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi abilităţile, pentru că organizăm mese rotunde, conferințe locale, instruiri naționale și internaționale cu participarea femeilor-lider.

  3. Schimb de experienţă. Din organizația noastră fac parte femei deștepte, cu inițiative de succes și care vor să împărtășească ceea ce știu cu alte persoane.

  4. Participare. Dacă suntem mai multe şi muncim împreună, putem face mai mult. Putem, de exemplu, schimba stereotipurile din societatea noastră despre rolul femeii. Şi astfel extindem participarea femeilor în viața politică a societății ca să beneficieze de asta toţi.

  5. Apreciere. În echipa noastră experienţa se îmbină cu iniţiativa şi este apreciată munca fiecăreia dintre noi.