fbpx

DECLARAȚIA CONFERINȚEI a III-a a ORGANIZAȚIEI DE FEMEI A PARTIDULUI LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

PREAMBUL

Partidul Liberal Democrat din Moldova are la bază un set complex de valori conservatoare care îi definesc caracterul și ghidează acțiunile membrilor și simpatizanților săi în activitatea politică, administrativă, culturală, etc. Valorile se referă la familie, proprietatea privată, tradiție, creștinism, democrație, libertate, egalitate, responsabilitate, solidaritate şi subsidiaritate.

Obiectivul principal al Partidului Liberal Democrat din Moldova este elaborarea, promovarea și implementarea de politici în vederea edificării unui stat de drept, asigurării supremaţiei legii, libertăţii persoanei, democraţiei, pluralismului politic, caracterului democratic al guvernării, performanţei clasei politice, libertății presei, economiei de piaţă libere, comunicării permanente cu cetăţenii, respectului pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate și a altor valori și principii europene universal recunoscute ce vor asigura aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Luând în considerare:

-Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

-Declarația universală a drepturilor omului din 1948;

-Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor din 1979;

-Statutul Partidului Liberal Democrat din Moldova,

ORGANIZAȚIA DE FEMEI A

PARTIDULUI LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA,

  1. Își afirmă angajamentul privind promovarea principiilor democratice și doctrinei conservatoare a PLDM în rândul femeilor din Republica Moldova;
  2. Recunoaște carențele din societate privind rolul femeilor în viața social-politică a statului și condamnă orice tip de discriminare care vizează educația, dezvoltarea, libera exprimare și dreptul la ocuparea funcțiilor de conducere;
  3. Militează pentru creșterea nivelului calității vieții femeilor din Republica Moldova;
  4. Susține elaborarea și implementarea programelor de sprijin pentru femei, copii și familie – educația fiind elementul fundamental pentru construirea unui mecanism puternic, capabil să dezvolte o societate prosperă, educată și progresistă;
  5. Susține impulsionarea mișcării liderismului feminin în politică, promovând și încurajând femeile competente, capabile să aibă un aport calitativ în procesul de guvernare;
  6. Invită femeile din diverse domenii de activitate și formațiuni politice la crearea unei platforme de comunicare favorabile;
  7. Încurajează promovarea politicilor de dezvoltare a carierei femeilor, de monitorizare a echilibrului de gen și de realizare a unei armonii mai bune între viața profesională și cea privată;
  8. Susține adoptarea strategiilor pentru o evoluție dinamică, implicând activ femeile în programe de instruire;
  9. Îndeamnă toate instituțiile statului și societatea civilă să inițieze o serie de campanii pentru prevenirea și eradicarea fenomenului de violență împotriva femeilor.

Chișinău, 12 mai 2019