Tutunaru Ana

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Ana Tutunaru
Data naşterii: 29.01.1962
Localitatea de baștină: r. Criuleni s. Răculești
Localitatea de reședință: r. Criuleni s. Răculești
Organizația Teritorială: OT PLDM Criuleni
E-mail: box-62@mail.ru
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
23.03.1982-31.03.1988 Ajutor epidemiolog,aj.medic.sanitar. S epidemiologica Criuleni
1.04.1988-26.01.1994 Șefa a sectiei de dezinfectie S epidemiologica Dubasari
1994-1996 lucrator medical gradinita s.Raculesti
1992-2018 fermier
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
1979-1982 felcer sanitar Colegiul medical de baza Chisinau
   Limba(i) maternă(e): Română
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e): rusa-f.bine; italiana-f.bine; engleza,ucraineana-cu dicționar.
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :