Serafimciuc Valentina

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Serafimciuc  Valentina
Data naşterii: 09.09.1957
Localitatea de baștină: r.Camenica . s Vertujeni
Localitatea de reședință: r. Criuleni s.Bălțata
Organizația Teritorială: OT PLDM Criuleni
E-mail:
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
2007 conducator SRL,, Balcomagro,,
1980-1999 contabil ,,Progres,,
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
1990-1992 zootehnie Colegiul Bratuseni
   Limba(i) maternă(e): Română
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Rusa
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Nivel de utilizator
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :  

Mamă  a 3 copii