fbpx

Poparcea Veronica

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Poparcea Veronica
Data naşterii: 05.04.1998
Localitatea de baștină: Orașul Hîncesti
Localitatea de reședință: Orașul Hîncesti
Organizația Teritorială: Hîncesti
E-mail: veronica.poparcea@gmail.com
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
2017-prezent Casier-șef BC Victoriabank , Hîncești
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
2016-prezent Contabilitate USM
2013-2017 Contabilitate Colegiul de Construcții din Hîncești
   Limba(i) maternă(e): Limba româna
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Limba rusă, limba engleză
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Word,excel
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :