fbpx

Ambroci-Ivanov Tamara

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Ambroci- Ivanov Tamara
Data naşterii: 24.06.1966
Localitatea de baștină: s. Cîrnățeni , r-l Căuțeni
Localitatea de reședință: Or. Căușeni
Organizația Teritorială: OT Căușeni
E-mail: ambrocitamara@yahoo.com
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
1985-1987 educator Grădinița nr.6, Strășeni
1987-1990 învățătoare Sc. medie s. Vorniceni, r-l Strășeni
1990 -1992 învățătoare Șc. gimn. s. Plop-Știubei
1992-2014 Profesoară de matematică, director adjunct pe educație LT ,, I. Creangă,, Or Căușeni
  2014- 2018 Șef adjunct

Psihopedagog

Serviciu de Asistență Psihopedagogică, Direcția Învățămînt Căușeni
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
1983-1988 Fizică și matematică/

Profesor

Institutul Pedagogic Tiraspol
2015-2016 Recalificare/ psiholog Institutul de Formare Continuă, Chișinău
   Limba(i) maternă(e): română
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e): rusă
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: bine
  Informaţii suplimentare
 
Anexe : Vicepreședinte OT Căușeni,

Președinte a Organizației de Femei, Căușeni,

Fondator și Președinte a AO,, Clubul Soroptimist Internațional ,,Căușeni 2008-2018