fbpx

Tinică Alexandru

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Tinică Alexandru
Data naşterii: 08.05.1962
Localitatea de baștină: Satul Cușmirca
Localitatea de reședință: Orașul Șoldănești
Organizația Teritorială: Șoldănești
E-mail: tinica_a@yahoo.com
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
1986-2007 Medic-chirurg Spitalul raional Șoldănești
2007-2015 Primar Primăria orașului Șoldănești
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
1979-1985 Medicină generală Institutul de Stat de Medicină Chișinău
   Limba(i) maternă(e): română
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e):
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, excel
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :