fbpx

Cojocaru Nicolae

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Cojocaru Nicolae
Data naşterii: 19.12.1982
Localitatea de baștină: s. Ochiul Alb
Localitatea de reședință: Or. Drochia
Organizația Teritorială: Drochia
E-mail: cojocarunn@gmail.com
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
Din 2011 Consilier Consiliul Raional Drochia
Din 2015 Secretar OT PLDM
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
2000-2003 MAIA Colegiul Agroindustrial Rîșcani
2003-2007 FIMM/UTAP Universitatea Tehnică a Moldovei
2011-2014 Administrare Publică Academia de Adminstrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova
   Limba(i) maternă(e): româna
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e):
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :