Bunduchi Ion

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Numele, Prenumele: Bunduchi Ion
Data naşterii: 02.02.1967
Localitatea de baștină: Raionul Hîncești,satul Buțeni
Localitatea de reședință: Orașul Hîncești
Organizația Teritorială: Hîncești
E-mail: ionbunduchi@gmail.com
Domeniul de formare și activitate
Experienţa profesională: Perioada Funcția Instituția
2016-prezent Inginer-șef SRL “Electrostrat”
2015 Director ISIS “Hîncești -Silva”
2014-2015 Șeful Oficiului Teritorial AIPA Hîncești
1992-2013 Inginer-mecanic IS “Hîncești-Silva”
  Educaţie şi formare: Perioada Facultatea/Specializarea Instituția
1987-1992 Mecanica,Inginer-mecanic Institutul Politehnic Chisinau
   Limba(i) maternă(e): Limba română
 
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Limba rusă
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, excel
  Informaţii suplimentare
 
Anexe :